Pomůžeme zlepšit nakládání s odpady v Moldavsku
27. září 2021 Aktuality

Pomůžeme zlepšit nakládání s odpady v Moldavsku

Věříme, že lepší nakládání s odpady vede k lepší kvalitě života. Proto jsme ve spolupráci se Slovenskou katolíckou charitou (Caritas Slovakia) a SlovakAid rozhodli vybudovat funkční a udržitelné odpadové hospodářství v moldavském městě Criuleni. Pomůžeme tím zkvalitnit stávající služby ve sběru odpadu a zároveň zlepšíme přístup k nim pro téměř 10 000 místních obyvatel.

Během ročního projektu se zaměříme na modernizaci odpadového hospodářství ve městě Criuleni a ve dvou přilehlých vesnicích Ohrincea a Zolonceni. Nejprve vypracujeme strategii nakládání s odpady pro tuto oblast a poté se zaměříme na to, aby se z plánu stala realita a moldavský region konečně získal přístup k efektivnímu odpadovému hospodářství.

Omez, použij znovu a recykluj

Změnu plánujeme prosadit i pomocí interaktivních workshopů a školení, díky kterým naučíme odborníky i moldavskou veřejnost, jak mohou sami přispět k omezení odpadu, jeho opětovnému použití i recyklaci. Během školení se zaměříme na možnosti kompostování a ochranu životního prostředí. Charita Česká republika také nakoupí kontejnery a nádoby na třídění a sběr odpadu, které zlepší stávající místní odpadový systém a zajistí lepší služby pro všechny lidi žijící v této oblasti.

Hlavní roli budou při prosazování takzvaného 3R (reduce-reuse-recycle neboli omez, použij znovu a recykluj) hrát místní aktivní občané. Od začátku je zapojíme do projektu, aby se s námi podělili o vlastní zkušenosti a společně se postaráme o to, aby se Criuleni a přilehlé oblasti mohli těšit z efektivního nakládání s odpady.

Zapojit plánujeme i mladou moldavskou generaci, pro kterou zorganizujeme letní tábor zaměřený na důležitost ochrany životního prostředí. Při aktivitách budeme vycházet z dlouholeté české i slovenské zkušenosti z recyklace odpadu a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Setkání v Moldavsku

Pustili jsme se do práce

Vedoucí mise Charity ČR v Moldavsku Vasile Vasiliev se nedávno setkal se starostou města Criuleni, aby společně probrali činnosti, které plánujeme v rámci nového projektu zahájit. Shodli se na tom, že město Criuleni potřebuje lepší odpadové hospodářství jako sůl. V následujících týdnech proto nejprve zhodnotíme již existující systém nakládání s odpady, jeho sběr a zpracování, a poté se společně s našimi partnery pustíme do dalších činností a pomůžeme moldavskému regionu získat přístup k moderním odpadovým službám.