Začíná měsíc porozumění autismu. Jak Charita pomáhá lidem s autismem v Gruzii?
1. dubna 2021 Aktuality

Začíná měsíc porozumění autismu. Jak Charita pomáhá lidem s autismem v Gruzii?

Duben je měsícem zvýšení povědomí o autismu. V Gruzii není život pro lidi s poruchou autistického spektra snadný, zejména právě kvůli nízkému povědomí o této poruše. Situace se však v posledních letech zlepšila i díky úsilí Charity Česká republika. Školili jsme lékaře a behaviorální terapeuty, otevřeli jsme skupiny mateřských škol pro děti s autismem a zavedli jsme národní standardy služeb pro osoby s poruchou autistického spektra.

Charita celkem vyškolila 504 lékařů v oblasti včasné diagnostiky autismu a 173 behaviorálních terapeutů se zúčastnilo odborných školení, zaměřených na práci s osobami s poruchou autistického spektra. Zároveň jsme otevřeli 3 třídy pro děti s poruchou autistického spektra v mateřských školách v Tbilisi, Telavi a Zugdidi. Charita navíc výrazně přispěla k vývoji národních standardů služeb pro osoby s autismem.

Mluvili jsme s Rusudan Chkhubianishvili, projektovou manažerkou mise Charity Česká republika v Gruzii, která nám řekne více oRusudan Chkhubianishvili, projektová manažerka mise Charity Česká republika v Gruzii situaci lidí s autismem v zemi a o práci Charity v této oblasti.

Jaká je dnes situace pro osoby s poruchou autistického spektra v Gruzii?

V Gruzii se zvyšuje počet osob trpících poruchou autistického spektra. Odhaduje se, že na celém světě trpí autismem jedno ze 160 dětí. Tato porucha se projevuje již od dětství a přetrvává do doby dospívání a dospělosti. Na základě důvěryhodných mezinárodních studií lze předpokládat, že situace v Gruzii je podobná jako v ostatních zemích.

Služby v naší zemi ale bohužel neodpovídají potřebám osob s autismem. Kvůli nízkému povědomí populace o autismu se mnohdy nedostane lidem s autismem včasné odborné pomoci. To nejenže snižuje možnost dosáhnout pozitivních výsledků, ale zároveň se kvůli tomu lidé trpící poruchou autistického spektra nemůžou úspěšně začlenit do společnosti.

Je v poslední době vidět nějaké zlepšení?

Za posledních 10 let došlo v Gruzii k významnému rozvoji služeb pro děti s autismem. Ty se zaměřují především na Aplikovanou behaviorální analýzu (ABA), což je metoda, která má u dětí skvělé výsledky. Rozvoj služeb ABA v Gruzii má tedy rozhodně smysl. Díky metodám a technikám ABA se děti úspěšně učí novým dovednostem v oblasti řeči a komunikace, her, sociálních a sebeobslužných činností.

Pomoc ale potřebují i dospělí lidé, jenže v Gruzii je poskytování služeb pro osoby s autismem roztříštěné a nezahrnuje celoživotní péči o dospívající a dospělé s poruchou autistického spektra.

Zlepšení služeb pro lidi s poruchou autistického spektra je jedním z pilířů práce Charity Česká republika v Gruzii. Jak už Charita pomohla tyto služby zlepšit?

Během posledních pěti let Charita Česká republika s finanční podporou České rozvojové agentury významně přispěla k rozvoji služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. Ať už šlo o školení lékařů ve včasné diagnostice autismu, pořádání školení pro behaviorální terapeuty, ale i systémové změny. Charita totiž velkou měrou přispěla k vývoji národních standardů služeb pro osoby s autismem. Díky naší práci se podařila zlepšit včasná diagnostika autismu u dětí ve většině regionů Gruzie.

Naše snaha zvýšit povědomí o lidech s autismem navíc vedla k tomu, že obce Rustavi, Ozurgeti a Achalciche zavedly programy pro děti s autismem.

Díky naší práci se podařila zlepšit včasná diagnostika autismu u dětí ve většině regionů Gruzie

Zmínila jste služby založené na  Aplikované Behaviorální Analýze (ABA). Můžete nám říci více o práci Charity v této oblasti?

Ano, Charita v této oblasti dosáhla vůbec největších úspěchů v Gruzii. Podařilo se nám vyvinout certifikovaný vzdělávací program v Aplikované behaviorální analýze a vyškolili jsme terapeuty, kteří nyní mohou pracovat s dětmi s autismem.

Služby ABA jsme na žádost gruzínské vlády zavedli ve dvou regionech Gruzie - Samcche-Džavachetii a Gurii. V roce 2021 by se měl přidat další region - Rača-Lečchumi.

Charita pomohla v Gruzii zlepšit i včasnou diagnostiku poruch autistického spektra, což je u tohoto onemocnění zásadní. Jak tato pomoc vypadá?

Charita Česká Republika pomohla v Gruzii zavést nástroj ADOS-2, který se používá k přesnému posouzení a diagnostice poruch autistického spektra. Dříve byla tato diagnostická metoda k dispozici pouze v Tbilisi. Díky Charitě už se dnes ADOS-2 využívá v 5 gruzínských regionech.

Za posledních 10 let došlo v Gruzii k významnému rozvoji služeb pro děti s autismem

Co považujete za největší úspěch Charity při zlepšování služeb pro lidi s poruchou autistického spektra v Gruzii?

Podle mě to byly určitě systémové změny, kterých Charita dosáhla ve spolupráci s místním Ministerstvem zdravotnictví. Jak jsem už zmínila, vytvořili jsme národní standardy služeb pro osoby s autismem a státní protokol, který se věnuje identifikaci a diagnostice autismu, stejně jako řízení služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. Díky tomu se péče o děti s poruchou autistického spektra rozšířila a především zkvalitnila. Zároveň se daří tyto poruchy dříve odhalit a dětem včas nabídnout specializovanou péči.

Provedli jsme také studii o výskytu poruchy autistického spektra v Gruzii, která nám přinesla potřebná data, jež můžeme využít pro další zlepšení služeb pro osoby s autismem v zemi.

Projekt „Zlepšení a rozšíření služeb pro osoby s poruchou autistického spektra v Gruzii“ je financován Českou rozvojovou agenturou. Projekt byl navržen v úzké spolupráci s gruzínským Ministerstvem zdravotnictví a Institutem pro rozvoj dětí na státní univerzitě Ilia a je založen na výsledcích předchozího projektu Charity „Zlepšení služeb pro děti s poruchou autistického spektra v Gruzii”.