17. července 2009 Gruzie

Charita na konferenci o rozvojové spolupráci

Pracovníci Charity ČR se aktivně zapojili do Konference o efektivitě organizací občanské společnosti v rozvojé spolupráci (Civil Society Organisations Development Effectiveness Conference), která se konala v Praze ve dnech 23. a 24. června 2009.

Konferenci pořádalo České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), platforma sdružující neziskové subjekty zabývající se rozvojovou a humanitární pomocí, a CONCORD, evropská konfederace rozvojových neziskových organizací.

Zástupci Charity ČR na konferenci představili dvě případové studie projektů v oblasti rozvoje zdrojů obživy na venkově v Indonésii a Gruzii, jež ukázaly roli a efektivitu organizací občanské společnosti v praxi. Tyto případové studie, které si můžete prohlédnout v příloze, jsou součástí publikace FoRS, jež je českým příspěvkem ke globálnímu procesu efektivity rozvojové pomoci Open Forum.

Na konferenci se sešlo více než 170 zástupců z různých segmentů občanské společnosti, zástupci dárců i vlád z téměř 50 zemí světa. Účastníci se zavázali dále se zabývat různými aspekty práce organizací občanské společnosti a jejich efektivity s cílem zvýšit přidanou hodnotu jejich práce a celkově zlepšit efektivitu rozvojové spolupráce.

Příspěvek zaměstnanců Charity ČR Jana Černíka a Martina Váně naleznete na stranách 72 95 ve sborníku z konference.