Aktuality

Gruzie a ČR: "Jízda pro lepší zdraví žen"
2. června 2010 Gruzie

Gruzie a ČR: "Jízda pro lepší zdraví žen"

Rakovina je léčitelná s možností úplného uzdravení, pokud je odhalena a léčena včas. Tak zní hlavní poselství nového projektu, který Charita Česká republika ve spolupráci s Rozvojovou agenturou v těchto dnech zahajuje na jižním Kavkaze.

Prevence rakoviny – zdravotně sociální projekt
2. června 2010 Gruzie

Prevence rakoviny – zdravotně sociální projekt

Onkologická onemocnění představují druhé místo na žebříčku úmrtnosti v Gruzii, hned po srdečních chorobách. Pokud je však rakovina odhalena a léčena včas, nemusí se jednat o smrtelné onemocnění.

Centra předškolního vzdělávání
9. května 2010 Čečna – Ruská federace

Centra předškolního vzdělávání

Projekt je založen na individuálním přístupu k dítěti, integraci sociálně znevýhodněných dětí a dětí se speciálními potřebami a na aktivním začlenění rodičů a místních komunit do předškolního vzdělávání. Cílem projektu je usnadnit dětem vstup do první třídy základní školy. Předškolní výchova probíhá ve čtyřech zrekonstruovaných vesnických dětských centrech, které navštěvuje 320 dětí ve věku 4 až 6 let.

3. května 2010 Čečna – Ruská federace

Návštěva u Madlen, holčičky ze sklepení

V Čečensku žije přes 40 000 postižených dětí, které se narodily během čečenských válek nebo těsně po nich. Tyto děti nesou následky válečného strádání v podobě nejrůznějších duševních poruch a tělesného postižení. Invalidita je jedním z projevů dlouhodobého dopadu války, se kterým se potýkají v podstatě tři generace – prarodiče, rodiče i děti. Státní podpora osob s tělesným či duševním postižením je v Čečensku na velmi nízké úrovni, Charita ČR se proto snaží pomáhat i v této oblasti.

Pomoc obětem dzudu v mongolské provincii Övörchangaj
26. dubna 2010 Mongolsko

Pomoc obětem dzudu v mongolské provincii Övörchangaj

Mongolsko se stále ještě potýká s následky letošní extrémně tvrdé zimy. Pastevci přišli již o více než 4 miliony hospodářských zvířat. Charita ČR vyslala pět dobrovolníků do provincie Bayan-Öndör, aby zmapovali potřeby pastevců, jimž v důsledku dzudu uhynula velká část dobytka. Uvádíme postřehy dvou dobrovolníků, Kláry Kočkové a Jiřího Keila.

Humanitární pomoc obětem mrazu
7. dubna 2010 Mongolsko

Humanitární pomoc obětem mrazu

Koncem května 2008 zasáhla Mongolsko sněhová bouře nebývalé intenzity. Kalamita si vyžádala řadu lidských životů a také obrovské ztráty na stádech dobytka, hlavní obživy Mongolů. Zástupce Charity ČR zorganizoval na místě humanitární pomoc postiženým pastevcům.

Podpora předškolního vzdělávání
6. dubna 2010 Srí Lanka

Podpora předškolního vzdělávání

Charita ČR pomohla vybudovat 20 školek pro výuku dětí předškolního věku, zmodernizovala vyučovací metodu a podpořila prohloubení profesních odborností pedagogů. Hotové školky vybavila nábytkem, hračkami a učebními pomůckami. U školek se postavila i malá dětská hřiště.

Zlepšování životních podmínek na venkově
30. března 2010 Mongolsko

Zlepšování životních podmínek na venkově

Nedostupnost sociálních a vzdělávacích služeb výrazně snižuje kvalitu života v odlehlých venkovských oblastech a přispívá k migraci do měst. Rozvojový projekt Charity ČR usnadnil přístup k těmto dvěma službám venkovanům v mongolské provincii Bulgan.

Podpora novinářům pro zpracování reportáží z rozvojových zemí
30. března 2010 Mongolsko

Podpora novinářům pro zpracování reportáží z rozvojových zemí

Díky podpoře Nadace České spořitelny a Rozvojového fondu OSN (UNDP) vyšla v červnu 2008 příloha týdeníku Respekt věnovaná práci Charity ČR v Mongolsku. Novinářka Kateřina Kadlecová z Respektu a kameraman Robert Ptáček natočili také půlhodinový dokument pro Českou televizi.

Webový portál a časopis sociální práce
30. března 2010 Mongolsko

Webový portál a časopis sociální práce

Charita ČR podpořila rozvoj komunikace mezi vzdělávacími institucemi, státními úřady, organizacemi poskytujícími sociální služby, jednotlivými sociálními pracovníky a veřejností v Mongolsku tím, že vytvořila profesionálně zaměřený webový portál a odborný časopis (v elektronické i tištěné verzi) zaměřený na oblast sociální práce.