Aktuality

Sociální a volnočasová oblast
22. února 2010 Gruzie

Sociální a volnočasová oblast

Děti v Gruzii se dostávají do rizikového sociálního prostředí velmi snadno a potom jen těžko nacházejí cestu osobního rozvoje. Tento neutěšený stav je zčásti důsledkem masové emigrace a celkového úpadku země po občanských válkách a rozpadu SSSR.

Humanitární pomoc v Gruzii
22. února 2010 Gruzie

Humanitární pomoc v Gruzii

Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy – domácí péče v okrese Gori Humanitární pomoc Rozvoj paliativní péče.

Komunitní rozvoj
22. února 2010 Gruzie

Komunitní rozvoj

Podpora občanské participace a rozvoje kapacit místní samosprávy v Samtskhe/Javakheti, Gruzie

Extrémní mráz sužuje mongolský venkov
18. února 2010 Mongolsko

Extrémní mráz sužuje mongolský venkov

Velká část území Mongolska je již od ledna postižena specifickou přírodní katastrofou nazývanou dzud, která sužuje dobytek i lidi. Dzud je výsledkem působení několika nepříznivých faktorů, jejichž dopady se vzájemnou kombinací prohlubují.

Telefonní infolinka
25. ledna 2010 Mongolsko

Telefonní infolinka

Ocitl/a jste se během pobytu v České republice v situaci, se kterou si nevíte rady? Zkuste se obrátit na informační telefonickou linku Charity ČR pro občany Mongolska. Na podzim 2008 Charita ČR zahájila v Mongolsku projekt „Informační platforma pro oblast zdravotně-sociální“ zaměřený na podporu výměny informací a rozvoj spolupráce mezi nevládními, vládními a vzdělávacími organizacemi působícími v sociální a zdravotní oblasti.

Zahájení výuky ve školkách
25. ledna 2010 Mongolsko

Zahájení výuky ve školkách

V provincii Bulgan, situované na severozápad od Ulánbátaru, hlavního města Mongolska, byla v červnu 2009 zahájena výuka dětí předškolního věku z vybraných pasteveckých komunit, kterým bylo zpřístupněno vzdělání v jejich přirozeném prostředí, formou interaktivního radiovysílání.

Streetwork v Ulánbátaru
25. ledna 2010 Mongolsko

Streetwork v Ulánbátaru

Prostřednictvím pomoci obyvatelům sociálně vyloučeného "jurtoviště" umožňuje Charita ČR mongolským sociálním pracovníkům působícím mimo svůj obor získat praktické zkušenosti v terénu.

Vzdělávání sociálních pracovníků
25. ledna 2010 Mongolsko

Vzdělávání sociálních pracovníků

Charita ČR umožnila studentům oboru sociální práce i stávajícím sociálním pracovníkům vyzkoušet si přímou práci s klienty. Ve spolupráci s místními univerzitami a nevládními organizacemi působícími v sociální sféře byl vytvořen systém stáží, který získání praktických zkušeností umožňují.

Předání dokončených studní vesnickým komunitám
25. ledna 2010 Senegal

Předání dokončených studní vesnickým komunitám

V roce 2009 pokračovala Charita ČR díky dotaci MZV v kopání studní v provincii Tambacounda. Čtyři nově vyudované a dvě rekonstruované vesnické studny předala pod správu vesnických komunit. Budoucí údržbu zajistí organizační skupiny tvořené místními obyvateli.

25. ledna 2010 Senegal

Chudoba má tvář ženy

Přestože Senegal může v africkém kontextu sloužit za příklad politické stability, neplatí to o rozvoji země ani o potlačování chudoby, který zůstává alarmující. Senegal patří mezi 50 nejméně rozvinutých zemí. Podle posledních odhadů žije v Senegalu více než 12 miliónů obyvatel, z nichž většina, zejména ve venkovských oblastech, žije na hranici chudoby.