Charita podpořila školní docházku 10 000 iráckých dětí skrze dotované školní stravování
10. května 2021 Aktuality

Charita podpořila školní docházku 10 000 iráckých dětí skrze dotované školní stravování

Milionům dětí, především dívek, po celém světě brání v docházce do školy chudoba. Další desítky milionů chodí do školy o hladu. To negativně ovlivňuje jejich soustředění a školní výsledky. V zemích zasažených konfliktem je situace dvakrát horší než ve stabilních státech, u dívek dokonce dva a půl krát. V Iráku jsme se zapojili do programu školního stravování a zajistili bezplatné školní stravování pro více než 10 000 dětí z chudých rodin.

Těžká volba

Iráčané, kteří se vracejí po ukončeném válečném konfliktu do svých domovů, se potýkají nejen se zničenou infrastrukturou, ale také existenčními problémy. Návrat k jejich původním předválečným zdrojům obživy je náročný a nákladný, obnova hospodaření a podnikání je během na dlouhou trať. Řada chudých rodin se tak dostává do složité situace, kdy musí upřednostnit zajištění potravin a léků před docházkou dětí do školy. Děti tak často vypomáhají v rodinném hospodářství, domácnosti či drobném podnikání. Školu si nemohou dovolit.

Školní stravování v Iráku pomáhá udržet děti ve škole

S prázdným žaludkem

Důvodů, proč se děti mohou ve škole cítit nepříjemně, je celá řada. Kručící žaludek je jedním z nich. Děti, které chodí do školy hladové, se na výuku méně soustředí a oproti svým nasyceným spolužákům vykazují významně horší studijní výsledky. Díky programu školního stravování, do kterého se v Iráku zapojila i Charita Česká republika, se tak daří nejen zvyšovat počet školou povinných dětí, které do lavic skutečně zasedají, ale také zlepšovat jejich celkové studijní výsledky.

Konec dětské práce

Svoji pomoc jsme zaměřili na Dakúk v oblasti Kirkuru na severu Iráku, kde se do našeho programu zapojilo více než 10 000 školáků z chudých rodin z celkem 60 škol. V Dakúku se tak podařilo zvýšit počet dětí ve školách, jejich studijní výsledky a zlepšit jejich zdraví a stav výživy. Neméně významným dopadem je i fakt, že se snížil počet dětí, které jsou nuceny pracovat, a zároveň se zvýšily šance na to, že v budoucnu získají díky vzdělání lepší pozici na trhu práce. Pro dívky to také znamená menší riziko, že se je rodiče budou snažit provdat ve velmi nízkém věku.

Pomoc školákům probíhá díky podpoře od Světového potravinového programu (WFP)

Světový potravinový program

Charita Česká republika podporuje v Iráku také obnovu zdrojů obživy, a tak celkově zvyšuje efektivitu pomoci. Navázáním na podporu zemědělství se také zvyšuje počet pracovních míst. Naše pomoc školákům může probíhat díky podpoře od Světového potravinového programu (WFP), který na ni přispěl částkou bezmála 600 000 EUR. V rámci podpory WFP získalo v roce 2019 přístup k bezplatnému školnímu stravování přes 17 milionů dětí po celém světě. Celkově by tento typ pomoci potřebovalo 73 milionů dětí znevýhodněných rodin.