Charita Česká republika pomáhá Iráčanům s návratem k běžnému životu
10. března 2021 Aktuality

Charita Česká republika pomáhá Iráčanům s návratem k běžnému životu

Před pár dny ukončil papež František svoji čtyřdenní cestu po Iráku. Šlo o historicky vůbec první návštěvu nejvyššího představitele katolické církve v této zemi, která se potýká s následky dlouholetého válečného konfliktu. Papež František podpořil mírovou obnovu země a povzbudil nejen zkoušenou iráckou komunitu křesťanů, ale i všechny ostatní Iráčany, aby dokázali odpustit a žít ve vzájemném respektu ke všem lidem bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo etnický původ.

Obnovu Iráku a návrat obyvatel k běžnému životu podporuje i Charita Česká republika. Pomáháme především vracejícím se uprchlíkům obnovit jejich drobné podnikání či hospodářství. Zároveň jsme zapojeni v programu školního stravování, díky němuž i žáci z chudých rodin mohou chodit do školy, a pomáháme i s renovací obydlí.

O tom, s čím vším se musejí Iráčané potýkat a jak jim pomáhá Charita Česká republika, jsme si povídali s vedoucím naší mise v Iráku Muhammedem Hammadym.

Před návštěvou papeže Františka měla řada Iráčanů pocit, že na ně svět zapomněl. Jak v současnosti vypadá každodenní život běžných lidí v Iráku?

Iráčané se snaží co nejdřív překonat následky války a vrátit se k běžnému a důstojnému životu. Základní podmínkou k tomu, aby mohla obnova země pokračovat, a hlavně byla trvalá, je vyřešení dlouhodobých náboženských a etnických sporů. Situace je tak velice křehká.

Mnoho lidí ztratilo naději, mladí lidé zase nevidí v Iráku perspektivu a raději by si budovali budoucnost někde za hranicemi.  Ani politická situace není v Iráku nijak růžová a stále se v ní uplatňují regionální a nadnárodní vlivy, což je živnou půdou různých konfliktů. To jen přidává na všeobecné depresi a beznaději.

V Iráku pomáháme s obnovou živobytí po válce

Může na tomhle nastavení něco změnit právě proběhnutá návštěva Iráku?

Věřím, že určitě ano! Pro Iráčany to bylo jako nová krev do žil, najednou je mnohem více cítit víra, že obnova má smysl, že to půjde. Už před návštěvou se lidé snažili co nejvíc žít normálním životem, na chvilku zapomenout na ten všudypřítomný tlak. A tak se věnovali práci, rodině, trávili čas s přáteli nebo sportovali či cestovali. I když to teď trochu zkomplikovala pandemie.


Jak konkrétně pomáhá lidem v Iráku Charita Česká republika?

Řada míst v Iráku je stále hodně poničená válkou, někde chybí i základní infrastruktura. Situace se ale poměrně rychle zlepšuje. Problém je nicméně s obnovou obživy a nedostatkem pracovních míst. Lidem tak poskytujeme nejen materiální pomoc či hygienické potřeby a základní zdravotní péči, zajišťujeme také dodávku vody a opravy domů. Především ale pomáháme s obnovou původních zdrojů obživy, vytvářením pracovních příležitostí a obnovováním služeb.

Charita Česká republika ale jistě není jedinou organizací, která v Iráku pomáhá.

To rozhodně ne. Na obnově země se podílí i řada mezinárodních nevládních organizací, agentur OSN a místní organizace a nadace.

Přímo pro naši práci využíváme finanční prostředky od České biskupské konference, sesterské Charity Francie či z veřejných charitních sbírek. Podporují nás ale i české instituce, jako je Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zahraničních věcí. Jsme také partnery několika agentur OSN, jako jsou UN-OCHA, Světový potravinový program (WFP) a UN-Habitat v Iráku, které mají na financování naší pomoci velký podíl.

Ve městech podporujeme malé podnikatele, aby mohli znovu začít podnikat

Jak jste se dostal k práci v Charitě Česká republika?

Prošel jsem dlouhým a náročným výběrovým řízením! Když Charita inzerovala tuto pozici, byla to pro mě hodně atraktivní nabídka. O práci a úspěších Charity jsem už v minulosti hodně slyšel a chtěl jsem využít tuhle příležitost a zapojit se do podpory obnovy Iráku i pracovně.  Tak jsem se přihlásil, prošel několika koly pohovorů a testování a nakonec práci získal. Jsem moc rád, že se mi během mého působení podařilo misi Charity Česká republika rozšířit.

S jakými hlavními překážkami se potýkáte při své práci?

Práce v Iráku je vcelku náročná hlavně kvůli problémům s přístupem do některých oblastí, ať již kvůli bojům v nestabilních oblastech, nevybuchlé munici nebo tomu, jak obtížné či dokonce nemožné je získat povolení ke vstupu.

Co považujete za svůj nejvýznamnější úspěch na této misi?

Když jsem v červnu 2018 nastoupil k Charitě, měli jsme jen jeden malý začínající projekt a tři zaměstnance. Vrhnuli jsme společně s kolegy nadšeně do práce, abychom dokázali zajistit nové zdroje financování, a mohli tak pomoci většímu množství ohrožených rodin. V této chvíli se mise sestává z více než 50 pracovníků, kteří pracují v šesti iráckých krajích. Naše možnosti pomoci jsou tak mnohem větší než ještě před pár lety. Díky tomu se nám daří pomáhat většímu množství lidí a podílet se na řešení širšího spektra potřeb, které Iráčané při obnově země mají.

Charita Česká republika pracuje v Iráku již několik let, kromě podpory zemědělství a drobného podnikání se podílí na vybudování systému školního stravování, který zlepší docházku školáků z chudých rodin, a na rekonstrukci válkou poškozených obydlí. Naše pomoc je možná díky finanční podpoře od Ministerstva zahraničních věcí ČR, České biskupské konference, Světového potravinového programu (WFP), Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), Programu OSN pro lidská sídla (UN Habitat) a Caritas France.