Charita se zasazuje o zavedení nové profese pečovatele v Moldavsku
8. října 2021 Aktuality

Charita se zasazuje o zavedení nové profese pečovatele v Moldavsku

V Moldavsku využíváme naši dlouholetou zkušenost z České republiky a zaměřujeme se na zlepšení sociálních a zdravotních služeb pro starší a nemohoucí občany. V úzké spolupráci s moldavským Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociální ochrany se navíc podílíme na přípravě legislativních změn. Zasazujeme se například o zavedení nové profese pečovatele v Moldavsku.

Moldavsko trápí nedostatek pracovníků

Moldavsko je nejchudší zemí Evropy, kterou kvůli špatné ekonomické situaci opouští spousta místních obyvatel. Výjimkou nejsou ani zaměstnanci ze zdravotnictví a sociálních služeb. Podle neoficiálních statistik opustilo za posledních 20 let zemi asi 40 % personálu z těchto odvětví. To vzhledem k tomu, že v zemi naopak přibývá starší populace, vede k hrubému nedostatku pracovní síly ve zdravotnictví a sociálních službách.

Zejména kvůli nedostatečnému počtu zdravotních sester, které nestíhají pokrýt vysokou poptávku po službách domácí péče, vznikla nutnost zavést novou profesi pečovatele. V zemi tak i díky naší intervenci vzniká školení pro zaměstnance v oblasti sociální péče, které pomůže personálu ze sociálního a zdravotního sektoru, aby se z nich mohli stát pečovatelé pro domácí péči.

Vzdělávací program pro pečovatele

Nový školicí program pro pečovatele bude zahrnovat celou řadu témat a dovedností, které by si pracovníci měli osvojit, aby mohli poskytovat služby domácí péče. Ať už jde o standardy kvality sociálních služeb, zajištění bezpečí klientů, základy komunikace a udržování mezilidských vztahů při poskytování služeb domácí péče, praktické záležitosti týkající se procedur a lékařských zásahů a další. 

Na konci programu získají kvalifikaci pečovatele a budou moci pracovat pro státní nebo soukromé poskytovatele služeb zdravotní a sociální domácí péče.

Nová profese pečovatele pomůže moldavským seniorům

„Nová profese pečovatele přináší opravdovou naději na řešení problémů moldavských seniorů, kteří jsou závislí na péči ostatních. Práce v oblasti domácí péče je skvělou příležitostí pro společenské lidi, kteří touží změnit život zranitelných lidí k lepšímu,“ říká k iniciativě Tamara Adasan, ředitelka organizace Homecare, jež patří mezi naše nejvýznamnější partnery v Moldavsku. Tamara Adasan dodává, že pečovatel by měl mít vysokou míru empatie a věří, že takový člověk dokáže výrazně přispět k zachování dobrého zdravotního stavu seniorů.

Při přípravě veškerých podkladů potřebných k uzákonění nové profese byly analyzovány relevantní stávající modely z oblasti sociálních služeb ze zahraničí, včetně našich zkušeností z České republiky. V Moldavsku podporujeme členy místní Unie neziskových organizací poskytujících komunitní péči (URONPIC), která na základě svých každodenních zkušeností dlouhodobě upozorňuje na potřebu vzdělávacího programu pro pečovatele. Na vzniku nové profese se aktivně podílíme a úzce spolupracujeme s místními orgány na potřebných legislativních změnách.

Čím dál víc seniorů potřebuje specializovanou péči

„Protože lidé žijí déle a zvyšuje se počet chronických onemocnění, více seniorů potřebuje specializovanou péči po delší dobu. Pozice pečovatele pro domácí péči má zajistit kvalitní služby pro ty, kteří se o sebe nedokážou postarat sami,“ říká Natalia Postolachi, ředitelka neziskové organizace CASMED, která v Moldavsku poskytuje služby sociální a zdravotní péče.

Dosud byl vytvořen a schválen profil profese pečovatele a v současné době se pracuje na tom, aby vznikly další potřebné dokumenty, jako je kvalifikační standard a obsah vzdělávacího programu pro pečovatele.

Díky úsilí organizací, které působí v oblasti domácí péče v Moldavsku, společně s ústředními orgány a za pomoci finanční podpory partnerů, pomůže vznik nové profese pečovatele a vzdělávacího programu pro tyto pracovníky výrazně přispět ke zvýšení kvality života moldavských seniorů a dalších lidí, kteří vyžadují služby domácí péče.