Zdravotní sestra v Moldavsku: Lidé jsou nám vděční
12. května 2021 Aktuality

Zdravotní sestra v Moldavsku: Lidé jsou nám vděční

Zdravotní a sociální péče je pro řadu obyvatel Moldavska velmi obtížně dostupná. V zemi dlouhodobě rozšiřujeme a zkvalitňujeme služby v této oblasti a díky budování pečovatelských center se nám to daří. Jedním z nich je i Estera v Kišiněvě, díky němuž poskytujeme domácí péči pro 1 200 starších a nemohoucích lidí. Zároveň podporujeme vznik specializované profese pečovatele.

Nevyhovující podmínky

Mnoho lidí v Moldavsku žije v těžkých a nevyhovujících podmínkách. Často nemají domů zavedenou ani tekoucí vodu, elektřinu nebo plyn, a tak není výjimkou, že se v zimě teplota v jejich domovech pohybuje kolem nuly. V těchto podmínkách se ovšem domácí péče poskytuje velmi obtížně. Ve spolupráci s partnerskou organizace Homecare jsme proto otevřeli centrum, do kterého se veškerá péče koncentrovala. Tak vznikla Estera.

Domácí péči jsme poskytovali 10 let, aniž bychom měli nějaké centrum. Potýkali jsme se ale s problémem, že spousta lidí, o které jsme se starali, nemá doma vyhovující podmínky ani na tak běžnou věc, jako je mytí,” vysvětluje ředitelka Homecare Tamara Adasan. „V roce 2019 tedy přišla myšlenka na otevření základny, kde by se sociální služby koncentrovaly,“ doplňuje. Dnes funguje Estera tak, že zaměstnanci vozí klienty autem přímo do centra, kde jim potom poskytnou odpovídající péči.

Fyzioterapie i doprovod do kostela

Centrum Estera se zaměřuje na starší, nemohoucí a osamělé lidi, kteří potřebují fyzioterapii, dlouhodobější léčbu, asistenci při běžných činnostech, ale i blízkost někoho druhého. Sociální pracovnice a zdravotní sestry poskytují nejen specializovanou zdravotní péči, ale také doprovázejí klienty třeba na nákup, na procházku nebo s nimi vaří. Není ani výjimkou, že klient potřebuje doprovodit například do kostela. „Myjeme je, češeme, stříháme jim vlasy a mužům holíme vousy. Pereme jim oblečení. A lidé jsou nám velmi vděční,“ říká zdravotní sestra Iulia Pinzari.

Zdravotní sestry poskytují nejen specializovanou zdravotní péči

Praxe i teoretická příprava dobrovolníků

V Moldavsku neexistuje profese pečovatele. Charita Česká republika spolupracuje s vládou na tom, aby se tento nevyhovující stav změnil, a mimo jiné připravuje standardy, které jsou pro práci pečovatele nezbytné. Aby se podařilo již nyní podpořit kvalitu péče o potřebné, věnuje se centrum Estera kromě praktické péče také pořádání kurzů péče o nemohoucí osoby. Jednak se jedná o školení dobrovolníků, kteří poté pracují buď v samotném centru nebo jako domácí asistenti, jednak mají zájem i rodinní příslušníci, kteří by se o své nemohoucí příbuzné rádi starali alespoň částečně sami. Dobrovolnictví je nedílnou součástí zdravotní a sociální péče nejen v Moldavsku, ale ve všech rozvojových zemích. Proto je také jednou z priorit Charity Česká republiky ve všech zemích, kde působíme.

V rámci projektů podporovaných českou vládou se dostává domácí péče 1200 lidem starším, osamělým, lidem s postižením nebo pacientům s nejrůznějšími zdravotními obtížemi.