Moje rodina má teď jídlo na stole po celý rok. Díky ekologickému zemědělství, říká farmář Mapulanga ze Zambie
20. října 2022 Aktuality

Moje rodina má teď jídlo na stole po celý rok. Díky ekologickému zemědělství, říká farmář Mapulanga ze Zambie

Morgan Mapulanga je 72letý farmář z regionu Kaoma v Zambii, který na vlastní kůži pociťuje změny klimatu. Během období sucha trpěl nedostatkem úrody, a nemohl proto zajistit jídlo pro svou rodinu. Charita dlouhodobě pomáhá farmářům v Zambii odolávat změnám klimatu. Na našem školení se Mapulanga naučil, jak začít s ekologickým zemědělstvím a dnes má díky tomu dostatek jídla po celý rok.

Šetrné zemědělství

Jako pro většinu lidí na zambijském venkově je pro Mapulangu zemědělství hlavním zdrojem obživy. Pěstuje převážně luštěniny, maniok, rýži a kukuřici, a to v menším množství pro vlastní potřebu. Kromě rostlinné výroby se farmáři z místních komunit věnují také chovu zemědělských zvířat, která využívají na maso nebo jako tažnou sílu.

V důsledku klimatických změn ale trpí farmáři jako Mapulanga ztrátou úrody. Měnící se klima s sebou nese zvýšený výskyt extrémních jevů počasí, sucho či změny ve frekvenci a intenzitě srážek. To představuje zátěž pro zemědělství a zdroje obživy. Farmáři kvůli tomu nemají dostatek potravin a nemohou dlouhodobě zaopatřit své rodiny. Konvenční metody farmaření nestačí k tomu, aby se farmáři dokázali vyrovnat s problémy, které způsobuje změna klimatu. Proto Charita Česká republika společně se Světovým potravinovým programem představuje farmářům na zambijském venkově metody ekologického zemědělství, které jsou šetrné k životnímu prostředí a dokážou jim zajistit stabilní úrodu.

Mapulanga se na našem školení naučil, jak začít s šetrným zemědělstvím, ale také jak správně zpracovat a uskladnit potraviny, aby se vyhnul velkým ztrátám. Začal se také věnovat pěstování bioplodin, jako je například oranžová kukuřice.

Co je to ekologické zemědělství?

Ekologické nebo-li konzervační farmaření (conservation farming) je způsob zemědělství, který je založený na minimálním obhospodařování půdy, aby se zachovaly její vlastnosti a přírodní biologická rozmanitost. Postupy tohoto způsobu farmaření pomáhají šetřit půdu i vodu a zároveň přispívají ke zvýšení úrody a v neposlední řadě šetří čas a peníze.

ekologické zemědělství pomáhá místním farmářům vyrovnat se se změnou klimatu

Charita představuje farmářům v Zambii zásady ekologického zemědělství, které mimo jiné podporují diverzifikaci fauny a flóry. Zároveň zajišťujeme, aby měli místní přístup k potřebnému vybavení a mohli udržitelně hospodařit nejen s půdou, ale i s vodními zdroji.

Na našem školení se Mapulanga naučil, jak šetrně farmařit a zajistit si i nadále obživu. „Díky zásadám šetrného zemědělství se mi podařilo zvýšit úrodu,“ pochvaluje si Mapulanga. Když se ještě věnoval tradičnímu způsobu farmaření, sklízel většinou pouze 11 padesátikilových pytlů kukuřice z jednoho hektaru půdy. Díky ekologickému zemědělství sklízí 42 pytlů.

„Šetrnému zemědělství jsem se začal věnovat v roce 2019 a od té doby má moje rodina jídlo na stole po celý rok,“ říká Mapulanga spokojeně.

Jak Charita podporuje farmáře v Zambii

Charita Česká republika spolupracuje se zambijským ministerstvem zemědělství na podpoře udržitelného a diverzifikovaného zemědělského sektoru, který zajistí potravinovou bezpečnost, přispívá k tvorbě pracovních míst, pomáhá přispívat k růstu domácího produktu a chrání životní prostředí ve čtyřech oblastech v okrese Kaoma v Západní provincii Zambie.

Naše podpora je zaměřena na drobné zemědělce, kteří se účastní našich školení o vhodných zemědělských postupech, jež jim pomohou obnovit kvalitu půdy, zvýšit výnosy a snižují potravinovou nejistotu.