6 způsobů, jakými Charita Česká republika pomáhá chránit životní prostředí
22. dubna 2022 Aktuality

6 způsobů, jakými Charita Česká republika pomáhá chránit životní prostředí

U příležitosti Mezinárodního dne Země si 22. dubna připomínáme, proč je důležité chránit přírodu a upozorňovat společnost na možné negativní dopady naší činnosti na životní prostředí. I nám v Charitě záleží na stavu naší planety, proto ji pomáháme chránit nejrůznějšími způsoby. Ať už se jedná o podporu ekologického zemědělství v Zambii, osvětu o recyklaci v Mongolsku či kompostování v Gruzii.

1. V Mongolsku vzniklo první recyklační centrum na venkově

Množství odpadu, zejména toho plastového, a s ním spojena nelegální likvidace, je jedním ze zásadních problémů v Mongolsku. Země nemá dostatek zařízení, aby dokázala zpracovat nadměrné množství odpadu, který ji doslova zaplavil. Ačkoli se situace v oblasti recyklace na úrovni měst i díky nám zlepšuje, v odlehlých oblastech je udržitelné nakládání s odpadem stále ještě novinkou.

Recyklační centrum v Mongolsku

Charita Česká republika ve spolupráci s místní organizací Ecosoum uvedla do provozu první recyklační centrum. Nová provozovna byla otevřena před měsícem a zdejší obyvatelé si ji pochvalují. Místo skládky teď míří sem, aby odevzdali svůj vytříděný odpad.

Recyklačním centrem naše pomoc nekončí. V Mongolsku toho na ochranu životního prostředí děláme ještě mnohem více. Podporujeme místní podniky a obyvatele, včetně dětí, aby se více zapojili do sběru a třídění odpadu. V zemi se rovněž zaměřujeme na ochranu ekosystémů, v minulém roce se nám podařilo zabránit kontaminaci půdy o rozloze 12 000 kilometrů čtverečních díky výstavbě ekologických toalet. Ty jsme postavili z vytříděného plastového materiálu.

2. Zlepšujeme dostupnost pitné vody v Iráku

Kvůli svým geografickým podmínkám trpí Irák chronickým nedostatkem pitné vody. Tuto skutečnost ještě zhoršila válka se samozvaným Islámským státem. V důsledku nepokojů byla poničená i řada zařízení na filtraci vody, spousta lidí tak neměla přístup k pitné vodě. Ačkoli se v zemi už neválčí, Irák se stále vzpamatovává z politicko-ekonomických následků, které tento konflikt přinesl.

Opravený kanál v Iráku

Náš tým v Iráku provozuje 17 zařízení na úpravu vody v oblasti Anbár, které nedávno prošly rekonstrukcí. Úpravny mají nově zrenovované sedimentační nádrže a filtry. Pro zdejší obyvatele to znamená, že mohou tento zdroj pitné vody používat bez obav o své zdraví.

Vodu potřebují také místní zemědělci, které trápí velké sucho. Opravili jsme proto 3 kilometry dlouhý zavlažovací kanál v okrese Hít v centrální části Iráku. Kvůli usazeninám a prasklinám v něm nemohli místní kanál naplno využít. Díky naší pomoci teď už kanál znovu funguje, jak má, a farmáři tak mohou zavlažovat svá pole a sklízet větší úrodu, a tím si i více vydělat.

3. V Gruzii efektivně nakládáme s odpadem

Až 60 % odpadu na gruzínských skládkách tvoří organický odpad, který při rozkladu uvolňuje do ovzduší metan a oxid uhličitý. Tyto složky jsou nejenom zdraví škodlivé, ale také negativně přispívají ke změně klimatu. Kompostování organického odpadu je vůbec nejefektivnější metodou při prevenci znečištění životního prostředí. Charita Česká republika poskytla kompostovací vybavení 56 rodinným farmám a 15 školám v regionu  Rača-Lečchumi a Dolní Svanetie.

Kompostování v Gruzii

Dřevěný kompostér od nás obdržela i Manana Metreveli z vesnice Utsera. Manana vyrábí kompost v zemní jámě už několik let. Protože je kompostér objemný, sbírá do něj odpad i od dalších rodin z vesnice. Jak sama říká, školení od našeho charitního týmu motivuje ostatní, včetně dětí, ke kompostování. Manana zároveň dodává, že se na školeních o nakládání s odpadem vždycky dozví něco nového, ačkoli kompostuje již léta.

4. Podporujeme zambijské farmáře, aby se věnovali ekologickému zemědělství

Na zemědělské produkci jsme všichni závislí. Bohužel některé praktiky, jako je kácení stromů, způsobují erozi půdy a jsou pro životní prostředí velkou daní. Charita proto představuje farmářům v Zambii zásady ekologického zemědělství, které pracují s minimálním narušením půdy a podporují diverzifikaci fauny a flóry. Zároveň zajišťujeme, aby místní měli přístup k potřebnému vybavení. Jedině tak dosáhneme udržitelného hospodaření nejen s půdou, ale i vodními zdroji.

zambijští farmáři

Charita Česká republika poskytla školení o ekologickém farmaření více než 125 farmářům z uprchlických komunit. Zemědělci v zemích subsaharské Afriky, jako je i Zambie, jsou výrazně závislí na dešťových srážkách. Proto se náš seminář týkal zejména plodin, které lze za minimálních dešťových srážek bez větších problémů vypěstovat. Farmáři se také naučili, jak pracovat s vodními zdroji a jaké jsou výhody organických hnojiv oproti chemikáliím.

5. V Moldavsku podporujeme místní v udržitelném nakládání s odpady


Nakládání s odpady představuje v Moldavsku stále velký problém. Situace ve městech se sice zlepšuje, ale venkovské regiony stále bojují s nelegálními skládkami a chybějícím systémem efektivního nakládání s odpady. Jednou z menších obcí, kde efektivní systém sběru odpadu doposud chyběl, je Criuleni. Teď zde působí náš charitní tým, který městu pomáhá s funkčním a udržitelným odpadovým hospodářstvím. Kromě dodávky kontejnerů pořádáme i školení a workshopy pro místní veřejnost tak, aby sami mohli přispět k omezení odpadu a jeho recyklaci.

V Moldavsku pomáháme s odpadem

Co se třídění odpadů týče, Česká republika se dlouhodobě pohybuje na špici Evropské unie. I proto předáváme své bohaté zkušenosti v zemích, kde chybí udržitelnější přístup k nakládání s odpady a recyklaci obecně. V Criuleni jsme pomohli nainstalovat kontejnery na třídění odpadu. Sběr tuhého komunálního odpadu a jeho svoz je teď mnohem organizovanější a ekonomičtější. Kontejnery si pochvalují i zdejší obyvatelé. Okolní prostranství se díky nim stalo daleko příjemnějším pro život. Kromě zmíněných linek na sběr odpadu jsme předali místním ještě 30 kompostérů, které putovaly mezi obyvatele, školu a na městský úřad.  Charita Česká republika nás nadále podporuje v tom, aby se Criuleni stalo městem šetrným k životnímu prostředí,“ ocenil naše aktivity starosta obce.

6. Pomohli jsme obnovit jilemnický mokřad v severních Čechách

Na ochranu životního prostředí nezapomínáme ani v České republice. Naše oddělení Globálního a rozvojového vzdělávání finančně podpořilo v loňském roce obnovu historického mokřadu na okraji obce Jilemnice. Mokřad zde přirozeně fungoval až do 70. let, kdy byl v oblasti vytvořen umělý kanál. Ten lokalitu odvodnil.

jedna z hrází na jilemnickém mokřadu

Do obnovy mokřadu se pod taktovkou Jilemnického lidskoprávního spolku a ve spolupráci s neziskovou organizací INEX SDA zapojilo celkem 20 dobrovolníků z Evropy. Během dvou víkendů vytvořili 7 malých hrází, které efektivně zadržují vodu v krajině. Hned po vybudování hrází se v okolí hrází objevila fauna vyhledávající mokřiny, jako je potápník nebo vážka.

 

Zaujal vás tento článek? Přečtěte si více: