S naší pomocí vyrostla v Gruzii ekologická farma
2. března 2021 Aktuality

S naší pomocí vyrostla v Gruzii ekologická farma

V krásné, ale chudé horní Adžárii se s místními život ani trochu nemazlí. Kdo chce v této divoké části Gruzie uspět, musí být vynalézavý a ochotný tvrdě pracovat. Jedním z takových lidí je i Guram Dzirkvadze, farmář, kterému pod rukama vyrostlo prosperující ekologické hospodářství. S pomocí od Charity Česká republika bude Guram schopný vyvážet své produkty do vzdálenějších lokalit a nakonec je i nabízet na evropském trhu.

Všechno začalo několika keříky

Nápad se zrodil před sedmi lety, když Guram zasadil několik prvních rostlinek maliníků. Tehdy to byl jediný malinový sad ve vesnici.

„První rok byli všichni překvapení, co jsem dokázal,“ říká Guram. „Maliny a později také ostružiny, které jsem pěstoval, výrazně posunuly úroveň našeho zemědělství. Bylo to něco nového, o mou sklizeň byl zájem. Došlo mi, že by to mohl být dobrý zdroj výdělku.“

Malinám se v místním klimatu daří; díky ideálnímu počasí plodí keříky i během zimních měsíců, a farmář tak zvládne i tři sklizně za sezónu.

Zaměstnání pro celou vesnici

Guramova předpověď se ukázala být správná. Po malinách se ve vesničce Dioknisi i v jejím širokém okolí strhla velká poptávka. Farmář se proto rozhodl rozšířit svůj podnik mezi další rodiny. V prvním roce se mu podařilo vyprodukovat 15 tisíc rostlin, které následně rozdal s tím, že budoucí úrodu opět odkoupí. V současné době má jen Dioknisi 3-4 hektary malinových sadů a přebytky úrody se postupně šíří i do sousedních vesnic. Mnoho lidí tak získalo práci, z níž mají velmi pěkné peníze. Za rok se podaří sklidit až 25 tun malin. Guram doufá, že se jeho vesnička v budoucnu stane srdcem rostoucího malinového hospodářství.

Cesta na evropský trh

Postupem času se na farmu přidávaly další druhy plodin. Mezi ty, které Guramovi jdou nejlépe, patří různé odrůdy hroznového vína. Dále ovocné stromy. První sazenice pořídil farmář z vlastních peněz a později, když se mu sad rozrostl, pořádal o finanční podporu, aby svou zahradu mohl ještě rozšířit. Pěstuje jablka, hrušky, švestky a některé místní druhy ovoce. Zvlášť o ty je na trhu velký zájem. Charita Česká republika letos podpořila Guramovo hospodářství zakoupením vozidla se speciálními chladicími boxy, v nichž farmář snadno dopraví čerstvou úrodu na prodej až do Batumi. Věří, že i díky tomuto projektu brzy prorazí na evropském trhu.

Guram získal podporu pro svou farmu díky programu ENPARD, který zajišťuje Evropská unie, a také díky České rozvojové agentuře

Pomoc pro horní Adžárii

Podpora pro Gurama a jeho farmu mohla být poskytnuta díky projektu, který si klade za cíl pomáhat malým a středním podnikům, a zlepšit tak situaci v nejchudších oblastech Gruzie. Charita Česká republika mezi tyto podniky rozdělila částku 1 030 000 EUR, a postupně tím podpoří 73 projektů. Vzniklo více než 200 nových pracovních míst, což je pro obyvatelstvo takto chudého regionu klíčové. Finanční podporu jsme získali díky programu ENPARD, který zaštiťuje Evropská unie, a České rozvojové agentuře.