5 největších úspěchů Charity v Moldavsku za rok 2021
11. ledna 2022 Aktuality

5 největších úspěchů Charity v Moldavsku za rok 2021

Přestože rok 2021 přinesl opět mnoho výzev, podařilo se nám je překonat a zaměřit se na pozitivní výsledky naší moldavské mise. Ať už šlo o zavedení telemedicíny ve venkovských oblastech nebo zlepšení odpadového hospodářství v místním regionu, podařilo se nám v loňském roce dosáhnout spousty úspěchů. Pojďme se společně podívat na nejlepší momenty Charity Česká republika v Moldavsku za rok 2021.

1. Rozvoj telemedicíny

V loňském roce jsme zahájili nový projekt na zavedení telemedicínských služeb v 8 centrech zdravotní a sociální péče v Moldavsku. Místní budou moci využít konzultací zdravotního stavu na dálku, což zároveň pomůže přetíženému moldavskému systému zdravotní péče, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu a s rychle stárnoucí populací. Vzdálené konzultace zdravotního stavu navíc omezí riziko přenosu infekčních onemocnění, jako je covid-19.

Cílem projektu je nejen vybavit centra potřebnými technologiemi k poskytování telemedicínských služeb, ale také vypracovat standardy v poskytování péče na dálku, aby se telemedicína mohla rozšířit na celostátní úrovni. Díky tomu zlepšíme kvalitu života místních obyvatel, kteří potřebují lékařskou péči, ale zároveň žijí v odlehlých oblastech či nemají dostatek prostředků na dopravu. Projekt financuje Česká rozvojová agentura.  

Telemedicína umožní přístup ke zdravotním konzultacím i lidem, kteří bydlí v odlehlých vesnicích či čelí jiným potížím při přístupu k péči

2. Profese pečovatele

V Moldavsku pracujeme v odvětví domácí péče již více než 15 let a v roce 2021 se nám podařilo dosáhnout nového vrcholu. Dlouhodobě se v zemi zasazujeme o zavedení nové profese pečovatele a konečně se nám tuto snahu podařilo dotáhnout do úspěšného konce. Profese pečovatele bude v Moldavsku zavedena na základě našeho návrhu v letošním roce.

Nutnost zavést novou profesi pečovatele vznikla zejména kvůli nedostatečnému počtu zdravotních sester, které nestíhají pokrýt vysokou poptávku po službách domácí péče. V zemi tak i díky naší intervenci vzniklo školení pro zaměstnance v oblasti sociální péče, které pomůže personálu ze sociálního a zdravotního sektoru, aby se z nich mohli stát pečovatelé pro domácí péči.

Nová profese pečovatele pomůže moldavským seniorům

Nová profese výrazně sníží zátěž místního systému zdravotní a sociální péče a přispěje ke zvýšení kvality života moldavských seniorů a dalších lidí, kteří vyžadují služby domácí péče.

3. Zlepšení odpadového hospodářství

V loňském roce jsme se v Moldavsku pustili do prozkoumání nových oblastí a zahájili jsme ve spolupráci se Slovenskou katolíckou charitou (Caritas Slovakia) projekt na zlepšení odpadového hospodářství. Díky financování Slovenské rozvojové agentury pomůžeme vybudovat funkční a udržitelné odpadové hospodářství a zlepšit nakládání s odpady pro více než 9 tisíc obyvatel města Criuleni.

Letos budeme v práci pokračovat a vybavíme místní samosprávu potřebnými kontejnery a nádobami na třídění a sběr odpadu. Zároveň zorganizujeme interaktivní workshopy a školení, díky kterým naučíme odborníky i moldavskou veřejnost, jak mohou sami přispět k omezení odpadu, jeho opětovnému použití i recyklaci. Při aktivitách vycházíme z dlouholeté české i slovenské zkušenosti z recyklace odpadu a zpracování biologicky rozložitelného odpadu.

Zlepšení odpadového hospodářství v Moldavsku

4. Vyškolení 400 profesionálů v poskytování dlouhodobé péče o seniory

Jako jedné z mála nevládních organizací pracujících v Podněstří se nám společně s našimi partnery - organizací AO Homecare a Asociací zdraví a sportu - podařilo vyškolit více než 400 zdravotnických a sociálních pracovníků v oblasti poskytování dlouhodobé péče o seniory a osoby se specifickými potřebami.

V průběhu 4 měsíců vyškolila více než desítka odborníků zdravotníky a sociální pracovníky z 5 okresů ležících na levém břehu řeky Dněstru. Zdravotníci a sociální pracovníci se seznámili se základy poskytování dlouhodobé péče, etikou při výkonu své práce, pracovními problémy a jejich řešením, paliativní péčí a nejnovějším vývojem v oblasti poskytování služeb domácí péče.

Školení profesionálů

5. Větší a silnější místní tým

V neposlední řadě se náš místní moldavský tým za rok 2021 zdvojnásobil. Podařilo se nám najmout několik skvělých odborníků na projektové řízení, vztahy s veřejností a komunikaci, kteří nám pomůžou nadále zlepšovat naši práci v Moldavsku.

V tomto novém složení se těšíme, co nám přinese rok 2022.