V Moldavsku pomůžeme zajistit dostupnost telemedicíny
30. listopadu 2021 Aktuality

V Moldavsku pomůžeme zajistit dostupnost telemedicíny

Díky novému projektu pomůžeme zavést telemedicínské služby v 8 centrech zdravotní a sociální péče v Moldavsku. Místní budou moci využít konzultací zdravotního stavu na dálku, což zároveň pomůže přetíženému moldavskému systému zdravotní péče, který se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu a s rychle stárnoucí populací. Vzdálené konzultace zdravotního stavu navíc omezí riziko přenosu infekčních onemocnění, jako je covid-19. Projekt financuje Česká rozvojová agentura.  

Podpora zdravotní péče v Moldavsku

Telemedicína umožňuje poskytovat služby vzdálené domácí a zdravotní péče za pomoci využití dostupných technologií. V Moldavsku plánujeme zavést telemedicínské služby v 8 zdravotních a sociálních centrech, a zlepšit díky tomu kvalitu života místních obyvatel. Moldavsko, které se dlouhodobě potýká s nedostatkem personálu ve zdravotnických službách, může prostřednictvím telemedicíny umožnit přístup k potřebné péči i tam, kde chybí personál. Místní získají okamžitý přístup ke konzultacím s odborníky nebo ke službám domácí péče bez toho, aniž by museli někam docházet. 

Vybraná centra zdravotní a sociální péče v Moldavsku vybavíme speciální technologií, která jim umožní poskytovat telemedicínské služby. Dále vyškolíme personál těchto center v používání telemedicínských zařízení a poskytneme moldavským občanům zhruba 4 tisíce konzultací. 

Inovativní projekt, který v Moldavsku odstartujeme společně s organizací Homecare Association a jenž financuje Česká rozvojová agentura, se zaměří zejména na pomoc seniorům, dětem se zdravotním postižením, pacientům v paliativní péči a obětem násilí. Působit budeme v 8 moldavských regionech, mezi které patří Kišiněv, Balti, Donduseni, Falesti, Stefan-Voda, Dubasari, Vulcanesti a Ocnita.

Zavedení telemedicíny usnadní poskytování zdravotní péče v Moldavsku

Místní získají přístup ke službám primární zdravotní péče, urgentní péče nebo paliativní péče a budou moci využívat specializovaných lékařských konzultací v oblastech, jako je dermatologie, interna, endokrinologie nebo psychologická poradna. Na základě anamnézy každého pacienta a aktuálního hodnocení jeho zdravotního stavu je praktičtí lékaři a sestry v okresních městech odkáží na výše uvedené služby. Moldavané se ke službám telemedicíny dostanou snadno přes platformu E-Homecare.

Dostupné zdravotní služby všem a odkudkoli

Tímto projektem chce Charita Česká republika dosáhnout dalšího velkého cíle. Jmenovitě upozornit úřady na nutnost zavedení telemedicíny a zvážení jejího poskytování zdarma pro pojištěnce. Telemedicína se může stát cestou k tomu, aby zdravotní služby byly dostupné všem a odkudkoli.

„Telemedicína je perfektním řešením pro lidi, kteří z různých důvodů nemají přístup k lékaři, ať už proto, že jejich vesnice je daleko od okresního města, nebo proto, že dotyčný nemá dostatek prostředků na pokrytí cestovních výdajů nebo mu v takové cestě brání zdraví,“ říká Vasile Vasiliev, vedoucí mise Charity Česká republika v Moldavsku. „Zavedení telemedicíny odstraní všechny tyto překážky a dá lidem možnost rychlého přístupu ke zdravotnickým službám, když je potřebují, a ne za 1-2 měsíce, kdy na ně dojde řada na konzultaci v ordinaci,“ dodává Vasiliev.

Telemedicínská platforma zajistí okamžité spojení příjemců s odborným lékařem nebo s kvalifikovaným personálem pečovatelských center. „Telemedicína je zkrátka něco, o čem jsme v minulosti mohli jen snít. Je to přístup běžného člověka k pečovatelským a zdravotním službám, ke službě, kterou můžete nabízet nebo přijímat kdykoli a odkudkoli: v kanceláři, doma, na dovolené, ve dne nebo v noci,“ pokračuje Vasiliev.

Telemedicína umožní přístup ke zdravotním konzultacím i lidem, kteří bydlí v odlehlých vesnicích či čelí jiným potížím při přístupu k péči

Telemedicína ušetří čas i peníze

Díky telemedicíně budou moci lidé v regionech, kde nejsou specializovaní lékaři (např. endokrinolog, kardiolog, gastrolog atd.) nebo odborníci s průpravou v oblasti psychologického poradenství, získat rychlý a nepřetržitý přístup ke kvalitním lékařským a sociálním službám. Ve výsledku tak stát i občané ušetří čas i peníze.

„Telemedicína se praktikuje v zemích Evropské unie, v Německu, Spojeném království, Dánsku, Rumunsku, a to zejména v oblasti domácí péče. V dnešní době už je navíc telemedicína poměrně dostupná, což by mohlo výrazně zkrátit čekací dobu na primární konzultaci a umožnit rychlé poskytnutí lékařské péče na dálku. Toto řešení uleví moldavskému zdravotnickému systému, sníží náklady na lékařské služby a umožní státu přerozdělit ekonomické zdroje na jiné priority,“ uvádí Tamara Adașan, ředitelka organizace Homecare Association s níž Charita pracuje v Moldavsku na zavedení telemedicíny.

Vzhledem k tomu, že si pandemie vynutila sociální distancování a omezené cestování, aby se zabránilo šíření viru, může být telemedicína začátkem doby, kdy se přístup k lékařské a sociální péči stane dostupným pro všechny, bez ohledu na to, kde se nacházejí, či na další podmínky. Umožní to také existenci dlouhodobé spolupráce mezi lékařem a pacientem.

Pilotní projekt v hodnotě 345 000 EUR je financován Českou rozvojovou agenturou a do konce roku 2024 má být realizován Charitou ČR ve spolupráci s Homecare Association.