Pan Bunfinda peče díky Charitě chleba v uprchlickém táboře v Zambii
24. června 2021 Aktuality

Pan Bunfinda peče díky Charitě chleba v uprchlickém táboře v Zambii

Jednou z hlavních náplní naší práce v Zambii je pomoc uprchlíkům, kterých země hostí přes 90 000. Mnoho z nich přichází ze sousední Demokratické republiky Kongo, odkud prchají před občanskou válkou a jejími ničivými následky. Charita Česká republika pomáhá uprchlíkům najít další uplatnění pomocí grantů a vzdělávacích projektů. To je také případ pana Bunfindy Kitambala Deodone.

Postavit se na vlastní nohy

Pan Bunfinda přišel do Zambie z Demokratické republiky Kongo, podobně jako tisíce dalších lidí, kteří prchali před dlouhotrvající a ničivou válkou. Teď žije v uprchlickém táboře Mantapala spolu se sedmi členy své rodiny. Nově příchozí získávají drobný příspěvek na živobytí, také základní nádobí nebo plachtu na zastřešení obydlí. Organizace jako Charita pak dále podporují uprchlíky, aby se dokázali postavit na vlastní nohy. 

Panu Bunfindovi nabídl pomocnou ruku Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), jehož je mise Charity Česká republika v Zambii zásadním partnerem. Právě díky grantové pomoci mohl pan Bunfinda začít v táboře péct a prodávat chleba. „Charita nám podá pomocnou ruku a učí nás používat vlastní hlavu. Díky tomu můžeme do budoucna zlepšit naše živobytí,“ pociťuje vděčnost. Kromě pečení se pan Bunfinda věnuje také šití – šije oblečení pro ženy i muže v Mantapale.

Dostat novou šanci

V Zambii existují tři velké uprchlické tábory – Meheba, Mayukwayukwa a Mantapala. Dohromady v nich žije několik desítek tisíc lidí. Do Zambie tito lidé přicházejí nejčastěji z Konžské demokratické republiky, Angoly, Burundi, Rwandy a Somálska. Většinou bydlí v hliněných chýších, malých cihlových domech nebo provizorních přístřešcích. Jídlo si připravují na ohništích a na místě není ani tekoucí voda nebo elektřina. Nedostatečné hygienické zázemí má za následek také vyšší riziko přenosu nejrůznějších infekcí.

Materiální nedostatek je ale jen jedním z problémů, které uprchlíky trápí. V nové zemi je čeká celá řada dalších životních výzev. Mezi ty hlavní patří zaopatření sebe i případné rodiny pro další roky. Většina z nich má velmi omezené možnosti vlastní obživy, ať kvůli přísným vládním restrikcím či podmínkám v lokalitách, v nichž se uprchlické tábory v Zambii nacházejí.

Většinou bydlí uprchlíci v hliněných chýších nebo provizorních přístřešcích

Granty i vzdělávání

Charita Česká republika pomáhá uprchlíkům hned v několika směrech. Hlavním cílem je začlenění do místních komunit a podpora k tomu, aby se mohli postavit na vlastní nohy. Toho se snažíme docílit jednak pomocí grantů, které pomohou například rozjet vlastní podnikání jako v případě pana Bunfindy, jednak podporou vzdělávání uprchlíků. Mezi uprchlíky najdeme totiž také mladé lidi, kteří přesídlením do jiné země ztrácí možnost pokračovat ve svém dosavadním vzdělávání. Pořádáme také školení finanční gramotnosti a podnikatelských dovedností.

Pan Bunfinda mohl díky grantu rozjet vlastní malé podnikání

Lidé v uprchlických táborech často zůstávají i několik desetiletí, do dospělosti tady dorůstá dokonce generace, která se v táboře už narodila. Přes nejasnou budoucnost většina z nich neztrácí naději, že jejich děti budou mít lepší život než oni sami. Především, že nebudou muset dále utíkat před válkou a násilím. Začleněním uprchlíků do společnosti se nejen zlepší jejich život, ale také se zmenší nároky na sociální systém v hostitelské zemi.

Autor fotografií a videa: Michal Gálik