Charita pomáhá uprchlíkům v Zambii postavit se na vlastní nohy
14. června 2021 Aktuality

Charita pomáhá uprchlíkům v Zambii postavit se na vlastní nohy

V Zambii žije v současnosti přes 90 tisíc uprchlíků, kteří museli opustit své domovy kvůli bojům, pronásledování, násilným konfliktům či přírodním katastrofám. Pandemie koronaviru ještě zhoršila situaci vysídlených lidí, kteří jsou mnohem zranitelnější. Charita Česká republika pomáhá uprchlíkům v Zambii zlepšit životní podmínky, zapojuje je do společnosti a dává jim šanci na lepší budoucnost.

Podpora soběstačnosti

„Do Zambie jsem přicestovala s rodinným přítelem poté, co ve Rwandě propukla genocida. Většina mých příbuzných byla zabita a má matka se mě musela vzdát, protože nebyla schopná se o mě postarat,“ popisuje Michelin, která před násilím utekla do Zambie z Burundi, které podobně jako sousední Rwanda zažilo několik let konfliktů.

V Zambii se posléze vdala a hledala způsob, jak se postarat o rodinu. Nedávno se zúčastnila školení, které v Zambii pořádá Charita Česká republika. „Chci se naučit, jak na finanční plánování, abych si mohla otevřít stánek, který zajišťuje mobilní platby,” pokračuje. Stánky s mobilními penězi jsou v zemích subsaharské Afriky populárním způsobem, jak za pomoci mobilního telefonu vybírat nebo posílat peníze bez nutnosti chodit do banky, která může být vzdálená až několik hodin cesty.

Školíme uprchlíky ve finanční gramotnosti

Zambie je po desetiletí bezpečným útočištěm a tranzitní zemí pro uprchlíky ze zemí, jako je Kongo, Burundi, Rwanda, Somálsko, ale i Sýrie. Společně s UNHCR (Agenturou OSN pro uprchlíky) poskytujeme uprchlíkům v Zambii humanitární pomoc. Podporujeme úsilí místní vlády poskytovat ochranu a pomoc násilně vysídleným lidem a osobám bez státní příslušnosti. Uprchlíky pomáháme integrovat do hostitelských komunit a podporujeme je, aby našli zdroj obživy a dokázali se postavit na vlastní nohy.

Školení finanční gramotnosti a podnikatelských dovedností

Od vypuknutí pandemie koronaviru navíc pomáháme zranitelným uprchlíkům v Zambii vyrovnat se s ekonomickými následky pandemie. Společně s partnerskými organizacemi jsme přímo podpořili až 4 tisíce a nepřímo až 16 tisíc uprchlíků v Zambii.

„V přímé reakci na pandemii jsme společně s UNHCR angažovali místní krejčí, kteří vyrobili více než 65 tisíc roušek pro lidi v nouzi," říká Lucie Hrabcová, programová manažerka Charity Česká republika v Zambii. „Dále jsme podpořili malé podniky, na které negativně dopadly restrikce zavedené kvůli šíření covidu-19," dodává Hrabcová. 

Zapojili jsme místní krejčí, kteří vyrobili roušky pro lidi v nouzi

Pomáháme uprchlíkům v hostitelských komunitách a ve třech uprchlických táborech v zemi — Meheba, Mayukwayukwa a Mantapala. Podporujeme je finančně prostřednictvím peněžních grantů a pořádáme pro ně školení, ve kterých se učí finanční gramotnosti a podnikatelským dovednostem. 

„Učíme uprchlíky, jak pracovat s financemi a jak dosáhnout ekonomické nezávislosti. Díky tomu dokážou sami udržitelným a důstojným způsobem uspokojit své potřeby a postarat se o sebe a své blízké,” říká Mika Mwambazi, PR manažerka v Charitě Česká republika v Zambii.

Zejména mladí lidé v uprchlických táborech se potýkají s vysokou nezaměstnaností. I na to jsme se v loňském roce zaměřili a podpořili jsme 75 mladých uprchlíků, kteří dostali možnost projít programem odborného vzdělávání a podnikatelských dovedností.

Mladí studenti mohou pokračovat ve vzdělávání

Zambie má dlouhou historii v poskytování mezinárodní ochrany a pomoci uprchlíkům. Jako rozvíjející se ekonomika ale čelí velkým výzvám při uspokojení poptávky po sociálních službách. Většina komunit, které hostí uprchlíky, se nachází ve vysoce znevýhodněných zeměpisných oblastech, kde je omezený přístup ke vzdělání, zdravotnickým službám, k čisté pitné vodě a hygienickým zařízením, ale i k možnostem najít zdroj obživy.

Stipendijní program UNHCR pro uprchlíky (DAFI) je jednou z cest, která umožňuje nadaným mladým studentům mezi uprchlíky dosáhnout vyššího vzdělání.

Rostoucí náklady na terciární vzdělávání jsou velkým problémem pro uprchlíky, kteří nemají nárok na stipendia či studentské půjčky. Stipendijní program UNHCR pro uprchlíky (DAFI) je jednou z cest, která umožňuje nadaným mladým studentům mezi uprchlíky dosáhnout vyššího vzdělání.

Charita Česká republika podporuje tento program v Zambii a zaměřuje se v rámci něj na rozvoj dovedností a budování kapacit. V současnosti je v rámci programu DAFI zapsáno 46 uprchlíků ze 3 uprchlických táborů a komunit.

Na neděli 20. června připadá Světový den uprchlíků. Heslo toho letošního je soudržnost. Charita Česká republika podporuje soudržnost mezi hostitelskými komunitami a uprchlíky a má za cíl změnit vnímání, že jsou uprchlíci pro hostitelské komunity zátěží. Prosazujeme solidaritu s uprchlíky a nejen v Zambii budujeme povědomí o tom, jak uprchlíci pozitivně přispívají do místních komunit.