Jak covidové granty pomáhají malým podnikům v Zambii na cestě k zotavení
17. května 2021 Aktuality

Jak covidové granty pomáhají malým podnikům v Zambii na cestě k zotavení

Loňský rok zapříčinil, že se na devastující ztráty často začalo pohlížet jako na běžnou věc. Ochromení provozů a ekonomik kvůli pandemii koronaviru stále omezují obchod. V zemích globálního Jihu se novým normálem stalo odsouvání malých podniků na pokraj krachu. Charita Česká republika proto zahájila podporu opomíjeným komunitám v Zambii.

„Charita se připojuje k vládnímu úsilí a pomáhá zmírnit ekonomický dopad pandemie koronaviru na zranitelné komunity, ženy a seniory v Zambii. Příspěvky, které malí podnikatelé dostanou, jim pomůžou znovu nastartovat podnikání a přispějí k ekonomickému zotavení komunit,“ říká vedoucí mise Charity Česká republika v Zambii, Stefania Lagonigro.

Pomoc opomíjeným komunitám

Pomoc v podobě mikrograntů má posloužit malým podnikům, které byly nejvíc zasaženy obchodními restrikcemi. Díky iniciativě vybrala městská rada v Lusace na 102 lokálních obchodníků působících na místních trzích, kteří obdrželi finanční pomoc v podobě peněžních grantů (tzv. „cash grants“).

Dalších 82 obchodníků vybrala městská rada v hlavním městě západní provincie zambijského Mongu – obchodníci z tamních tržišť byli mezi tisíci dalšími z celé země, na které tvrdě dopadla pandemie koronaviru a připravila je o výraznou část tržeb. Koncem dubna začal tým Charity ověřovat mikrogranty v Lusace i Mongu.

Znovu nastartovat podnikání

Susan Zulu je obchodnice s domácími potřebami na tržnici v Lusace, která dostala podporu ve výši 3 500 zambijských kwach (v přepočtu asi 3 400 Kč). Ve svých 23 letech je Susan součástí stále rostoucí skupiny mladých, která výrazně přispívá k ekonomickému zotavení svých komunit.

Susan Zulu, která dostala grant na podporu podnikání

„Moje podnikání bylo pandemií opravdu nepříznivě ovlivněno. Nemohla jsem ani platit nájem, protože mi klesly výdělky. Finanční podpora tří a půl tisíc mi opravdu pomohla znovu nastartovat byznys. Teď se alespoň budu moct soustředit na obchod a každý týden objednávat nové zboží,“ míní Susan.

Dotaci dostal i Dumisani Mwelwa. Dumisani skoro zkrachoval – vlastní stánek se zavazadly a zároveň prodává nezbytné potřeby pro děti. Náhlé snížení provozu kolem jeho stánku vedlo k menším prodejům, což pro Dumisaniho znamenalo problémy s pokrytím provozních nákladů.

„Pokud se mi podaří trochu našetřit, chtěl bych si otevřít obchod a začít obchodovat s elektronikou – s mobilními telefony, notebooky a počítači. Jelikož mi pomohla Charita, můžu ve svých budoucích projektech pokračovat,“ říká Dumisani.

Charita podporuje malé a střední podniky

Na vrcholu pandemie se malé podniky v Zambii potýkají kvůli nařízením o omezení shromáždění osob s drastickým snížením poptávky po produktech a službách, ale i s propadem v dovozu zboží kvůli lockdownům.

Tyto faktory nepříznivě ovlivnily příjem majitelů malých podniků. Pracovní trh ale stojí právě na malých a středních podnicích, proto je Charita Česká republika odhodlaná více než kdy jindy pomoci ekonomickému zotavení Zambie. Zatímco cesta k ekonomickému růstu země stále pokračuje, finanční granty pomáhají malým podnikům, jejich zaměstnancům a komunitám, které jsou na nich závislé, přežít.