Tříkrálová sbírka vynesla přes 80 milionů korun! Jak jsme díky sbírce loni pomáhali v zahraničí?
3. března 2021 Aktuality

Tříkrálová sbírka vynesla přes 80 milionů korun! Jak jsme díky sbírce loni pomáhali v zahraničí?

Jako každý rok, i letos proběhla tradiční Tříkrálová sbírka. Kvůli epidemiologické situaci se ale koleda musela obejít bez koledníků v ulicích. Tentokrát nešly pokladničky k dárcům, ale naopak dárci k pokladničkám. I přesto se v letošní Tříkrálové sbírce vybralo téměř 80,3 milionu korun. Sbírku můžete ještě stále podpořit online nebo pomocí DMS až do konce dubna. Zajímá vás, jak jsme díky příspěvkům ze sbírky pomáhali loni v zahraničí?

V Iráku jsme pomohli rodinám v uprchlickém táboře získat přístup ke zdravotní péči

V Iráku jsme díky příspěvkům ze sbírky pomáhali zlepšit životní podmínky pro zranitelné rodiny v uprchlickém táboře mezi městy Dohuk a Mosul. Tyto rodiny neměly v táboře přístup ke zdravotnickým službám. Jediné zdravotní středisko zastavilo služby kvůli nedostatku vládního financování. Charita Česká republika proto pomohla otevřít provozní kliniku, aby měli lidé v táboře k dispozici zdravotní péči. Pro kliniku jsme najali zdravotníky, lékaře a zdravotní sestry, zubaře, i porodní asistentku, aby těhotné ženy mohly rodit přímo na klinice.

V Iráku jsme pomohli otevřít kliniku, aby měli lidé v uprchlických táborech přístup ke zdravotní péči

V Iráku jsme pomáhali také v oblasti Ninivské nížiny lidem, kteří se po válce s takzvaným Islámským státem vracejí domů. Válka zničila mnoho podniků a zemědělskou infrastrukturu, tito lidé proto jen velmi těžko shánějí stabilní zdroj příjmu. Charita Česká republika pomohla místním ve městech i na venkově, aby si mohli zajistit živobytí. Na venkově jsme vystavěli skleníky a farmáře jsme vybavili potřebným materiálem. Ve městech jsme se zaměřili na restart malých podniků, které mají potenciál zaměstnávat další lidi. Podpořili jsme je proto granty, díky kterým mohou znovu začít podnikat.

V Kambodži jsme zlepšili zdravotní péči pro matky a děti

V provincii Kampong Chhang jsme pomáhali zlepšit kvalitu zdravotní péče, a přispět tak ke snížení dětské úmrtnosti. V této provincii je totiž v porovnání s ostatními oblastmi Kambodže úmrtnost novorozenců stále nadprůměrná.

I díky penězům z Tříkrálové sbírky jsme podpořili tři místní nemocnice. Pomohli jsme zlepšit hygienické standardy, zefektivnili jsme jejich řízení a zároveň jsme zrekonstruovali oddělení prenatální a postnatální péče v jedné z nemocnic. Opravili jsme latríny a poskytli speciální vybavení. V Kambodži jsme navíc bojovali s předsudky a pověrami o těhotenství, které jsou v zemi velmi rozšířené. Pomocí rozhlasu, televize a sociálních médií jsme proto šířili informace o správném chování během těhotenství.

Ženy v provincii Kampong Chhang mohou díky tomu využívat mnohem lepší zdravotnické služby a rodit v bezpečném prostředí.

V Gruzii jsme pomáhali zvýšit kvalitu zdravotní péče i sociálních služeb

V Gruzii se dlouhodobě zaměřujeme na zlepšení systému zdravotní péče. Ve spolupráci s gruzínským ministerstvem zdravotnictví vytváříme strategické dokumenty a protokoly a nastavujeme zdravotní standardy. Zavedli jsme nástroje, které ministerstvu zdravotnictví pomáhají zajistit a zlepšit kvalitu zdravotní péče.

V Gruzii dlouhodobě zlepšujeme systém zdravotní péče

Dále jsme pro vesnické lékaře a centra primární zdravotní péče jsme vyvinuli elektronický informační systém, který jim usnadní práci. Věnujeme se i školení zdravotníků, v loňském roce jsme například na dálku učili gruzínské lékaře z venkovských oblastí, jak na léčbu onemocnění covid-19.

Na základě zkušeností z České republiky v Gruzii také zlepšujeme služby pro dospělé s tělesným a mentálním postižením. Pomáháme při přecházení ze zastaralých velkých ústavů na vhodnější a menší komunitní zařízení, která jsou založená na individuálních potřebách.

V Gruzii jsme také i díky sbírce pomohli zlepšit přístup k národnímu screeningu rakoviny.

V Moldavsku zlepšujeme fungování sociální péče

Kvůli rychlému stárnutí populace roste v Moldavsku poptávka po sociálních a zdravotnických službách. Právě tyto služby pomáháme v Moldavsku zlepšovat i díky příspěvkům českých dárců.

Podporujeme centra domácí péče, která poskytují potřebnou pomoc starším nemocným a lidem se zdravotním postižením. Tato centra hrají důležitou roli pro moldavskou společnost, jelikož mění životy často opomíjené starší populace k lepšímu. Do péče o stárnoucí populaci zapojujeme také stážisty a dobrovolníky, a pomáháme tak zvyšovat kapacity.

Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky. Díky vám můžeme pomáhat těm nejpotřebnějším lidem nejen v Česku, ale i v dalších zemích. Peníze nám pomáhají získávat financování od institucionálních donorů, kteří ve většině případů vyžadují vlastní finanční spoluúčast. Díky tomu můžeme příspěvky ze sbírky, a tím i naši pomoc, zněkolikanásobit.

Do Tříkrálové sbírky stále ještě můžete přispět, a to až do 30.dubna.

Přispět můžete do online pokladničky

Převodem na sbírkový účet

66008822/0800 

VS 777