V Zambii jsme se zasadili o bezpečnější těhotenství a porod
2. srpna 2021 Aktuality

V Zambii jsme se zasadili o bezpečnější těhotenství a porod

Těhotné ženy v Zambii se potýkají zejména s těžko dostupnou zdravotní péčí. Právě zlepšení zdravotní péče o matky a děti se stalo jednou z priorit naší práce v Zambii. Pomohli nám v tom také místní dobrovolníci jako paní Mbingila.

Role dobrovolníků je klíčová

Paní Mbingila je jednou z dobrovolnic pracujících ve skupině SMAG - Safe Motherhood Action Group (Akční skupina bezpečného mateřství). V roce 2003 tyto dobrovolnické skupiny ustavilo zambijské Ministerstvo zdravotnictví jako součást národního programu na ochranu mateřského zdraví. „Pracovní náplní SMAG je povzbuzovat matky v tom, aby přicházely rodit do zdravotnického zařízení, kde mají zajištěný bezpečnější porod a možnost očkování dětí,“ popisuje paní Mbingila svou misi.

Náplní práce skupin SMAG je především informovat nastávající maminky i celé komunity o možnostech moderní zdravotní péče včetně očkování. „Mnoho problémů se dříve objevovalo kvůli tomu, že lidé neznali výhody porodu v zdravotnickém centru, ale nyní o nich vědí skoro všichni,“ pochvaluje si paní Mbingila. Zdravotníci se v Zambii potýkají také s velkým vlivem místních tradičních léčitelů a nejrůznějších pověr, které se týkají těhotenství.

Náplní práce skupin SMAG je především informovat nastávající maminky i celé komunity o možnostech moderní zdravotní péče

Dobrovolníky se stávají členové místních komunit, ať už se jedná o tradiční porodní asistentky, zdravotní pracovníky nebo běžné muže a ženy. Charita Česká republika už pomohla proškolit 124 dobrovolníků, kteří se stali součástí skupin SMAG.

Překážkou jsou velké vzdálenosti

Hlavním problémem, se kterým se těhotné ženy v Zambii potýkají, je těžko dostupná zdravotní péče. Infrastruktura není dostatečná a dostat se včas do nemocnice k porodu je někdy takřka nemožné. „Místo, kde žiju, je daleko od silnice, a ta navíc není nic moc. Protože dostat se k nám je opravdu obtížné, lidé z Charity nám hodně pomáhají. Také pro ně je doprava náročná, přesto vždycky pomohou nám dobrovolníkům i našim lidem,“ říká paní Mbingila.

V rámci řešení problémů s dlouhou cestou do porodnice jsou součástí zdravotnického zařízení často tzv. Mother’s shelters. Do těchto domků se mohou uchýlit ženy v období kolem termínu porodu, aby na něj počkaly v blízkosti nemocnice. Především v oblastech s velkými vzdálenostmi je to pro ženy obrovská příležitost. Na druhou stranu s sebou však nese i nutnost donést si vlastní stravu a zanechat rodinu, mnohdy s malými dětmi, na starosti komunitě.

Paní Mbingila má radost z toho, že pomáhá své komunitě

Změny k lepšímu

I díky práci dobrovolnických skupin SMAG a neziskových organizací se situace pomalu zlepšuje. V rámci programu uskutečněného Charitou ČR ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou se podařilo snížit úmrtnost matek o 12 % a úmrtnost dětí o 25 %. Rozdíl vidí i paní Mbingila: „Rozhodla jsem se pro tuto práci, protože tak pomáhám vlastním lidem. Pozoruji ve svém okolí zlepšení, maminek během těhotenství nebo dokonce po porodu umírá mnohem míň.“

Charita Česká republika pomohla i s materiálními nedostatky v oblasti zdravotnických zařízení. Každopádně ale dobrovolnictví lidí z místních komunit, jako je paní Mbingila, je klíčovým prvkem na cestě k úspěchu. I proto nás těší její slova: „Na závěr bych ráda poděkovala lidem z Charity za to, co pro nás dělají. Inspirují nás k tomu, abychom věci zlepšovali.“

 

Autor fotografií a videa: Michal Gálik