65letá Nani z Gruzie je důkazem toho, že včasná diagnóza rakoviny zachraňuje životy
21. července 2021 Aktuality

65letá Nani z Gruzie je důkazem toho, že včasná diagnóza rakoviny zachraňuje životy

Díky screeningovému centru Zugdidi, které v Gruzii postavila Charita Česká republika s finanční podporou České rozvojové agentury, se 65letá Nani Saghrishvili dozvěděla o své diagnóze rakoviny prsu v raném stádiu, a úspěšně tak tuto nemoc porazila. „Jak říká můj doktor, odteď se mohu s rakovinou rozloučit už navždy,“ říká Nani s radostí.

Nani se navždy loučí s rakovinou

65letá Nani z města Lančchuti v regionu Gurie si pamatuje na moment, kdy si při koupání na prsu nahmatala malou bulku. Nejdříve jí ale nevěnovala moc pozornosti a až po dlouhém přemlouvání od svých dětí se rozhodla navštívit lékaře.

„Měla jsem z rakoviny velký strach, cítila jsem se nepříjemně, i když jsem to slovo jenom slyšela. V prvních momentech jsem zůstávala v klidu, nečekala jsem špatné zprávy. Když mě ale lékaři ze screeningového centra Zugdidi vyšetřili, doktoři mi oznámili, že mám nádor ve druhém stádiu. Tato diagnóza mě hodně vylekala. Doktoři se ale o mě hezky postarali a vysvětlili mi, že musím podstoupit operaci a uklidnili mě, že to určitě pomůže.“

Nani zároveň dodává, že po operaci musela také podstoupit čtyři cykly chemoterapie, aby nemoc kompletně porazila.

„Naštěstí mi screeningové centrum Zugdidi nabídlo velice drahé vyšetření zdarma. Jinak bych si totiž péči kvůli mému nízkému příjmu nemohla dovolit,“ vysvětluje ještě Nani.  

Proč je včasná diagnóza důležitá

Národní centrum pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví (NCDC) ve své studii udává, že v Gruzii bylo v roce 2019 diagnostikováno 10 339 případů rakoviny, přičemž 4578 pacientů (44,3 %) bylo mužského pohlaví a 5 761 pacientů (55,7 %) ženského. Nejčastější byla právě rakovina prsu s 1629 případy.

Je obecně známým faktem, že nejlepším způsobem, jak identifikovat rakovinu v raném stádiu a předejít riziku úmrtí, jsou preventivní prohlídky. Podle statistik se počet lidí v Gruzii, kteří překonali rakovinu, mezi lety 2015 a 2019 zvýšil. To je z velké části důsledkem screeningového programu, který v zemi funguje už více než deset let. I přesto jsou tato čísla v porovnání s Evropou a Spojenými státy velice nízká.

Národní screeningový program v Gruzii funguje od roku 2008 a zahrnuje bezplatné preventivní prohlídky proti rakovině prsu, děložního čípku, prostaty, nebo rakovině tlustého střeva a konečníku. Screeningová centra do roku 2019 operovala ale pouze v hlavním městě, a tak bylo pro spoustu lidí zejména ze západu Gruzie obtížné se do nich dostat.

V roce 2019 Charita Česká republika ve spolupráci s Centrem pro prevenci rakoviny otevřela screeningové centrum Zugdidi v rámci projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou. Za 2 roky fungování podstoupilo screening už 4035 lidí. Díky tomuto programu se stovky pacientů dozvěděly o své diagnóze v raném stádiu, což jim umožnilo zahájit léčbu včas.

Centrum Zugdidi

Ředitelka screeningového centra Zugdidi, Irina Pochkhua, vysvětluje, že před otevřením screeningového centra byla populace regionu Samegrelo-Horní Svanetie zranitelná vůči rakovině, jelikož podobné centrum prevence v oblasti chybělo. Na základě statistik, které udávají, že od otevření centra bylo identifikováno 124 případů rakoviny prsu, se v Zugdidi věnuje hodně pozornosti hlavně tomuto typu rakoviny. „Aktivní informační kampaň je velmi důležitá, protože se tím pádem o screeningovém centru Zugdidi dozví více lidí, kteří naše pracoviště navštíví,“ dodává Irina.

Osvětové aktivity hrají důležitou roli

Charita Česká republika již roky pracuje na informačních kampaních o prevenci rakoviny, včasné diagnóze a přístupu k bezplatnému screeningovému programu. To je také jeden z důvodů, proč se pracovníci Charity scházejí s obyvateli gruzínských regionů, kde šíří osvětu o důležitosti screeningu a ve spolupráci s místními úřady organizují dopravu do screeningového centra Zugdidi.

Tamar Kurtanidze, projektová manažerka Charity Česká republika v Gruzii, věří, že právě tyto informační kampaně stojí za zvýšením počtu pacientů v Zugdidi. Na druhou stranu ale vysvětluje, že velká část populace stále netuší, jak důležité je odhalit rakovinu včas: „I když se Charita s tímto snaží bojovat, mnoho lidí nemá moc informací o důležitosti včasné diagnózy a téma rakoviny je často stigmatizováno.“

„Jde o komplexní problém a opravdu se snažíme nalákat obyvatele Gruzie k návštěvě screeningového centra. Doufáme tak, že čím dál tím víc případů rakoviny bude odhaleno včas, a tím pádem se sníží i počty úmrtí,“ říká Nana Menobia, vedoucí oddělení chronických nemocí a traumatologie v Národním centru pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví (NCDC) a profesorka na Státní lékařské univerzitě v Tbilisi.

Zugdidi centrum v Gruzii

Bezplatné screeningové služby

Projekt „Vybudování a propagace onkologického screeningového centra v Zugdidi“ byl financován Českou rozvojovou agenturou a realizuje jej Charita Česká republika v úzké spolupráci s Centrem prevence rakoviny. Největším úspěchem tohoto projektu je, že screeningové centrum Zugdidi se stalo součástí národního screeningového programu a prostřednictvím Národního centra pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví (NCDC) poskytuje beplatné screeningové služby financované gruzínskou vládou.

Centrum se slavnostně otevřelo v říjnu 2019 a jeho cílem je zajistit přístup ke screeningovým programům, které mají odhalit rakovinu prsu, děložního čípku, prostaty a rakoviny tlustého střeva a konečníku pro obyvatele regionu Samegrelo- Horní Svanetie i Abcházie vzhledem k blízkosti hranic.

logo czda