Včelařka z Gruzie díky naší pomoci zvýšila produkci medu
22. března 2022 Aktuality

Včelařka z Gruzie díky naší pomoci zvýšila produkci medu

Charita pomáhá v Gruzii lidem v chudých horských regionech, které tvrdě zasáhla pandemie koronaviru. Místním pomáháme obnovit a podpořit jejich živnosti, aby se nemuseli stěhovat za prací z rodných regionů. Naši podporu obdržela i včelařka Nana Dvalidze z gruzínské provincie Rača.

Nejčastějším zdrojem obživy je zemědělství

Nana Dvalidze žije v horské vesnici Bajikhevi v regionu Rača Lečhumi. Pro místní obyvatele je hlavním zdrojem obživy zemědělství, především chov domácích zvířat. O svém podnikání Nana říká: Našimi hlavními aktivitami jsou včelaření a chov dobytka. V současnosti máme 10 stád dobytka a 60 včelích úlů. Svým medem, ale také mléčnými výrobky Nana zásobuje místní hotely i samotné turisty, pro které je místní region atraktivní destinací pro dovolenou.

nana včelaření

Včelařství je v Gruzii tradičním odvětvím, ale jedná se taky o náročnou oblast podnikání: Lisování medu je náročné a vyžaduje velké množství času i fyzických sil. Celý proces často zabere týden, někdy i více, přibližuje každodenní realitu Nana.

Právě tato část produkce medu je teď pro Nanu díky grantu Charity Česká republika jednodušší: Díky pomoci Charity jsem si mohli pořídit extraktor medu a lis na mezistěny, což nám velmi ulehčilo práci a celý proces je teď mnohem rychlejší. Díky modernímu extraktoru také zůstávají neporušené včelí plástve, takže je možné je znovu použít.

Díky finanční i materiální pomoci vznikají nová pracovní místa

Činnost Charity Česká republika se v Gruzii na podporu podnikání zaměřuje dlouhodobě, věnujeme se především horskému regionu Rača Lečchumi. Živnostníci mohou získat granty i materiální pomoc ve formě moderních pracovních pomůcek a strojů, jako tomu bylo v případě Nany Dvalidze. Díky tomu mohou rozšířit své podnikání a zajistit pracovní místa i ostatním obyvatelům regionu.