V roce 2020 slaví Charita Česká republika pět let od založení své mise v Gruzii
29. června 2020 Gruzie

V roce 2020 slaví Charita Česká republika pět let od založení své mise v Gruzii

Rok 2020 je pro Charitu Česká republika důležitý vzhledem na páté výročí registrace její pobočky v Gruzii. V roce 2015 byla místní reprezentace Charity Česká republika oficiálně registrována jako “Charita Česká republika v Gruzii”. Od té doby implementovala česká Charita kolem 20 rozvojových projektů a zlepšila životy tisíců lidí, se zaměřením především na lidi s postižením, děti s autismem a lidi žijící v horských regionech.  

Angažování české Charity v Gruzii má ale delší historii, jelikož Charita své rozvojové aktivity začala již v roce 2008 v rámci reakce na potřeby způsobené konfliktem v Abcházii a Jižní Osetii a na příliv vnitřně vysídlených osob. Na začátku programu byly projekty Charity Česká republika implementovány prostřednictvím lokálních partnerských organizací. Po získání zkušeností v dané oblasti se však rozhodlo o založení plnohodnotné pobočky.    

 
“Měl jsem to štěstí pozorovat práci Charity v Gruzii od její registrace před 5 lety a můžu bez zaváhání říct, že progres, jehož jsme během té doby dosáhli, je opravdu velký. Na jedné straně jsme odvedli velké množství práce v pomoci těm nejpotřebnějším. Na druhé straně se jednalo o velký posun v profesionalitě a efektivitě, který můžeme vidět nejen v ocenění ze strany donorů a partnerů, ale taky v posunu k systematičtější práci,” řekl Evžen Diviš, regionální manažer pro Mongolsko, Gruzii, Moldavsko, Balkán a Blízký východ.  

Ačkoli se Charita Česká republika prvotně soustředila hlavně na zlepšení zdravotní a sociální péče, které byli pro aktivity Charity v Gruzii výchozí, organizace své profesionální kapacity vyvinula také v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a ochrany životního prostředí.   

Péče o ty nejzranitelnější 


Charita Česká republika celkově implementovala 15 projektů v oblasti onkologie, poruchy autistického spektra, dlouhodobé a paliativní péče a primární lékařské péče za účelem zmírnění životních podmínek těch nejzranitelnějších a marginalizovaných. Výsledkem práce Charity Česká republika bylo také otevření Centra screeningu rakoviny v městě Zugdidi, poskytování záchranné služby v tušských horách a zlepšení dostupnosti k zdravotní a sociální péči pro lidi s postižením.    
        

Současné projekty Charity jsou zaměřeny na zlepšení kvality primární lékařské péče, zvýšení dostupnosti k národnímu programu screeningu rakoviny v západní Gruzii, založení dlouhodobého systému péče pro děti se závažným postižením v rámci deinstitucionalizačného procesu a poskytování kvalitních služeb pro děti s poruchou autistického spektra.  V budoucnu bude Charita Česká republika nadále pokračovat v podpoře rozšiřování gruzínského zdravotního a sociálního systému prostřednictvím zlepšování národního právního rámce, tvorby standardů, zavedení nových prostředků a odborné přípravy a pomocí institucionálního rozvoje. 

Zlepšování života lidí žijících v horských regionech  


Cílem Charity České republiky v oblasti zemědělství, rozvoji venkova a ochrany životního prostředí je podpořit rozvoj zemědělských praktik, které šetří životní prostředí (climate-smart practices) a alternativních výdělečných činností, a umožnit efektivní řízení přírodních zdrojů a odpadu. Od začátku působení v Gruzii implementovala Charita Česká republika sedm projektů ve výše uvedených oblastech, cílených zejména na obyvatele horských venkovských oblastí Tušska, Pšav-Chevsureti a Adžarska.   

Blízká spolupráce s dárcovskými organizacemi 


Tyto úspěchy by nebyli možné bez podpory a blízké spolupráce s dárcovskými organizacemi. Rozvojové snahy Charity České republiky byly financovány Českou rozvojovou agenturou, z programu Challenge Fund v rámci Rozvojového programu OSN (UNDP) a z programu ENPARD Evropské unie. Nedávno přislíbil SlovakAid finanční podporu 2 novým projektům, které bude Charita Česká republika implementovat v regionu Racha.  

“Charita Česká republika nemohla dosáhnout všech svých úspěchů bez skvělého týmu, který zde máme. Pracujeme s profesionály, s lidmi, kteří jsou své práci oddáni a snaží se zlepšovat situaci ve své krajině. Co bych popřál Charitě Česká republika v Gruzii? Abychom měli aspoň tolik úspěchů jako doteď, abychom pokračovali v zlepšování životů lidí žijících na okraji společnosti, na kterých se často zapomíná a kteří nejsou schopni si pomoci sami.  A taky, aby nás práce bavila.” řekl Jan Blinka, vedoucí mise Charity Česká republika v Gruzii. 

Děkujeme našim partnerům a donorům.