Ve městě Gori byl představen model domácí péče
25. ledna 2010 Gruzie

Ve městě Gori byl představen model domácí péče

Ve městě Gori byl představen projekt domácí péče, jehož cílem je zlepšit životní podmínky postižených osob ve městě a přilehlých vesnicích ležících v tzv. nárazníkové zóně.

Charita ČR představila model domácí péčeProjekt zahájený v červnu 2009 je součástí programu Rekonstrukce a rozvojové pomoci pro Gruzii v gesci Ministerstva zahraničních věcí ČR. Hlavním realizátorem projektu je Charita Gruzie a Charita ČR.

Uvítací řeč pronesl ředitel Charity Gruzie pater Witold Szulczynski. Koordinátorka zdravotnických projektů Nona Piraeva představila obecný model domácí péče a specifika projektu v nárazníkové zóně následně přiblížila lékařka Cira Mindiashvili.

Město Gori se nachází v kraji Shida-Kartli, do kterého patří i území jižní Osetie, místa, které se v minulosti stalo a stále je ohniskem konfliktů. Početná část klientů, kterým jsou poskytovány zdravotně-sociální služby v domácím prostředí, tvoří skupina tzv. vnitřních uprchlíků. Dále se jedná o osoby opuštěné, nemocné a závislé na pomoci okolí.

V rámci projektu bylo vybudováno denní centrum, které slouží především k výcvikovým aktivitám zdravotních sester, lékařů a dobrovolníků.

V denním centru je zaměstnáno celkem sedm zdravotních sester, čtyři pracují ve městě Gori, tři v přilehlých vesnicích – Karaleti, Garejvari, Tkviavi, Flavi, Tirdznisi a Dzevara, kde poskytují služby pacientům v jejich vlastních domovech. Dále zaměstnáváme na zkrácený úvazek endokrinologa, onkologa, kardiochirurga, chirurga, neuropatologa a před pár týdny byli najati dva psychologové,“ popisuje složení týmu projektová manažerka projektu Nino Vadishvili.

K dnešnímu dni je registrováno 113 příjemců pomoci, 79 z města Gori a 34 z přilehlých vesnic.

Od 1. července 2009, kdy byl projekt v Gori zahájen, byly služby domácí péče poskytnuty celkem 233 příjemcům pomoci.

Mezi pozvanými hosty převládali lékařští specialisté z městské kliniky v Gori, praktičtí lékaři z přilehlých vesnic, zástupce úřadu starosty, představitelé pojišťoven a lidé z nevládních organizací.

Našim dlouhodobým záměrem je začlenit model domácí péče do systému primární zdravotní péče. Jednoduše jde o to, vytvořit základní balíček služeb, který by byl přijat pojišťovnami a servis poskytovaný v rámci tohoto balíčku by tak byl pro pacienty bezplatný. Jakýkoli další nadstandard by si zájemci hradili z vlastních zdrojů. Dosáhli bychom tak širšího pokrytí osob, které vyžadují pomoc, ale na které již naše kapacity nestačí,“ vysvětlila plány do budoucna manažerka projektů pro Jižní Kavkaz za Charitu ČR, Sylva Horáková.

Po oficiální části následovala diskuze u výtečné gruzínské kuchyně a dobrého vína.

 Charita ČR představila model domácí péčePředstavení modelu domácí péče

2542373-2375>