Moldavsko

Mapa Moldavska

Charita Česká republika působí v Moldavsku od roku 2004, kdy zahájila svůj první rozvojový projekt v zemi. Od zahájení moldavského programu do roku 2017 byly projekty CHČR realizovány převážně prostřednictvím místních partnerských organizací. V roce 2017 byla založena mise Charity Česká republika v Moldavsku, jež později téhož roku byla zaregistrována pod jménem Pro-Development. 

V rámci zahraniční spolupráce v Moldavsku se Charita Česká republika věnuje zejména domácí péči, zdravotnictví, rozvoji občanské společnosti, zemědělství, podpoře obživy a sociální inkluzi. V současné době se v zemi realizují projekty zaměřené na rozvoj dostupných, kvalitních a udržitelných sociálních služeb, upevnění provozní a finanční udržitelnosti sektoru domácích služebzapojování dobrovolníků a stážistů a zvyšování kapacit odborníků. V neposlední řadě se také cílí i na budování vzájemné důvěry mezi obyvateli prostřednictvím koordinace služeb primární zdravotní péče na obou březích řeky Dněstru 

Více o misi v Moldavsku

Ministr Karel Schwarzenberg Moldavsko
5. října 2010 Moldavsko

Ministr Karel Schwarzenberg Moldavsko

V pátek 1. října navštívil ministr zahraničních věcí ČR, Karel Schwarzenberg, moldavskou obec Dorotská v okresu Dubasarai, kde se seznámil s projekty Charity ČR.

Moldavští odborníci na domácí péči navštívili Českou republiku
4. října 2010 Moldavsko

Moldavští odborníci na domácí péči navštívili Českou republiku

Na konci září zavítali na pozvání Charity ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí do České republiky moldavští odborníci na domácí péči (home care). Během svého pobytu jednali se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví a České rozvojové agentury. Rovněž navštívili vybraná česká zařízení, která se na poskytování domácí péče specializují.

Povodně v Moldavsku
15. července 2010 Moldavsko

Povodně v Moldavsku

Po vytrvalých deštích na konci června a začátku července postihly Moldavsko rozsáhlé záplavy. Postiženy byly zejména oblasti na severu a západě země podél řeky Prut, tvořící hranici s Rumunskem. Voda zatopila přes 500 domů a zasáhla více než 2 500 osob, z toho nejméně 150 dětí.

Občanský sektor
1. března 2010 Moldavsko

Občanský sektor

Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 se z Moldavska, dříve státu se středními příjmy, stala nejchudší země v Evropě. Nedostatek udržitelných příležitostí k vytváření zisku na venkově způsobil, že se chudoba stala nevlídnou realitou většiny venkovských domácností. Z ekonomického hlediska je problém chudoby na venkově stále zásadní a nevyřešený.

Volnočasové aktivity pro ohrožené děti a mládež
1. března 2010 Moldavsko

Volnočasové aktivity pro ohrožené děti a mládež

Masivní migrace obyvatel produktivního věku (více než 40%) za prací způsobila kromě jiného rozpad rodinných vazeb a tím i sociálního zázemí. V zemi zůstávají jen staří a nemocní lidé a hlavně děti, které jsou odkázány samy na sebe.