Moldavsko

Mapa Moldavska

Charita Česká republika působí v Moldavsku od roku 2004, kdy zahájila svůj první rozvojový projekt v zemi. Od zahájení moldavského programu do roku 2017 byly projekty CHČR realizovány převážně prostřednictvím místních partnerských organizací. V roce 2017 byla založena mise Charity Česká republika v Moldavsku, jež později téhož roku byla zaregistrována pod jménem Pro-Development. 

V rámci zahraniční spolupráce v Moldavsku se Charita Česká republika věnuje zejména domácí péči, zdravotnictví, rozvoji občanské společnosti, zemědělství, podpoře obživy a sociální inkluzi. V současné době se zemí realizují projekty zaměřené na rozvoj dostupných, kvalitních a udržitelných sociálních služeb, upevnění provozní a finanční udržitelnosti sektoru domácích služebzapojování dobrovolníků a stážistů a zvyšování kapacit odborníků. V neposlední řadě se také cílí i na budování vzájemné důvěry mezi obyvateli prostřednictvím koordinace služeb primární zdravotní péče na obou březích řeky Dněstru 

Více o misi v Moldavsku

Povodně v Moldavsku
15. července 2010 Moldavsko

Povodně v Moldavsku

Po vytrvalých deštích na konci června a začátku července postihly Moldavsko rozsáhlé záplavy. Postiženy byly zejména oblasti na severu a západě země podél řeky Prut, tvořící hranici s Rumunskem. Voda zatopila přes 500 domů a zasáhla více než 2 500 osob, z toho nejméně 150 dětí.

Občanský sektor
1. března 2010 Moldavsko

Občanský sektor

Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 se z Moldavska, dříve státu se středními příjmy, stala nejchudší země v Evropě. Nedostatek udržitelných příležitostí k vytváření zisku na venkově způsobil, že se chudoba stala nevlídnou realitou většiny venkovských domácností. Z ekonomického hlediska je problém chudoby na venkově stále zásadní a nevyřešený.

Volnočasové aktivity pro ohrožené děti a mládež
1. března 2010 Moldavsko

Volnočasové aktivity pro ohrožené děti a mládež

Masivní migrace obyvatel produktivního věku (více než 40%) za prací způsobila kromě jiného rozpad rodinných vazeb a tím i sociálního zázemí. V zemi zůstávají jen staří a nemocní lidé a hlavně děti, které jsou odkázány samy na sebe.

Tátu znám jen po hlase
25. ledna 2010 Moldavsko

Tátu znám jen po hlase

Přinášíme vám reportáž z moldavské internátní školy, kde žijí sociální sirotci. Děti rodiče mají, ale daleko – odjeli totiž vydělávat peníze do zahraničí. V Moldavsku, nejchudší zemi Evropy, je ekonomická migrace velmi častá. A internáty plné sociálních sirotků jsou problém, který je zatím spíše podceňován.

Ve městě Cahul bylo otevřeno centrum domácí péče
25. ledna 2010 Moldavsko

Ve městě Cahul bylo otevřeno centrum domácí péče

V pořadí již druhé denní centrum pro staré a nemocné lidi zahájilo v těchto dnech svůj provoz. Projekt rozvoje domácí pečovatelské služby vede Charita ČR v Moldavsku od roku 2007.