Mongolsko

Mongolsko

Mongolsko je rozlehlá země, ve které více než třetina obyvatel žije v hlavním městě Ulánbátaru a zbytek země je osídlen velmi řídcePřestože je mongolské hospodářství závislé především na vývozu surovin, mnoho lidí se dodnes živí tradičním kočovným pastevectvím. Ačkoli se tamější ekonomická situace postupně zlepšuje, státu se dosud nedaří zajistit dostatečné služby pro zranitelné skupiny obyvatel a začíná se navíc potýkat se znečištěním a nedostatečnou ochranou přírody a přírodních zdrojů 

Charita Česká Republika začala v Mongolsku působit v roce 2006 a o dva roky později jsme zde otevřeli misi. Naše působení v Mongolsku bylo od začátku zaměřené převážně na rozvojové projekty, které jsme ale kombinovali s humanitární pomocí, která je v zemi nutná po často krutých a dlouhých zimách. Ze začátku jsme se soustředili především na aktivity v oblasti vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnictví, často v odlehlých a těžko dostupných částech země. Postupně jsme svoje působení zacílili na podporu zemědělství a udržitelného pastevectví.  

V posledních letech se v Mongolsku zaměřujeme především na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, zejména pak na šetrné nakládání s odpady. Zároveň ale nezapomínáme na zdejší občanskou společnost, které se snažíme pomoci podporou mladých lidí nebo školením lokálních organizací. Naše hlavní kancelář je v hlavním městě Ulánbátaru, ale působíme také v pěti dalších provinciích Mongolska.  

Více o misi v Mongolsku

Podpora novinářům pro zpracování reportáží z rozvojových zemí
30. března 2010 Mongolsko

Podpora novinářům pro zpracování reportáží z rozvojových zemí

Díky podpoře Nadace České spořitelny a Rozvojového fondu OSN (UNDP) vyšla v červnu 2008 příloha týdeníku Respekt věnovaná práci Charity ČR v Mongolsku. Novinářka Kateřina Kadlecová z Respektu a kameraman Robert Ptáček natočili také půlhodinový dokument pro Českou televizi.

Webový portál a časopis sociální práce
30. března 2010 Mongolsko

Webový portál a časopis sociální práce

Charita ČR podpořila rozvoj komunikace mezi vzdělávacími institucemi, státními úřady, organizacemi poskytujícími sociální služby, jednotlivými sociálními pracovníky a veřejností v Mongolsku tím, že vytvořila profesionálně zaměřený webový portál a odborný časopis (v elektronické i tištěné verzi) zaměřený na oblast sociální práce.

Pomáháme obětem extrémních mrazů v Mongolsku
15. března 2010 Mongolsko

Pomáháme obětem extrémních mrazů v Mongolsku

Mongolsko je stále sužováno přírodní katastrofou nazývanou dzud, při níž je dobytek – základ živobytí mongolských venkovanů – decimován extrémními mrazy a nedostatkem potravy. Silné mrazy a sněhové srážky působí řadu dalších problémů, které komplikují přísun humanitární pomoci a obnovu živobytí postižených rodin.

Extrémní mráz sužuje mongolský venkov
18. února 2010 Mongolsko

Extrémní mráz sužuje mongolský venkov

Velká část území Mongolska je již od ledna postižena specifickou přírodní katastrofou nazývanou dzud, která sužuje dobytek i lidi. Dzud je výsledkem působení několika nepříznivých faktorů, jejichž dopady se vzájemnou kombinací prohlubují.

Telefonní infolinka
25. ledna 2010 Mongolsko

Telefonní infolinka

Ocitl/a jste se během pobytu v České republice v situaci, se kterou si nevíte rady? Zkuste se obrátit na informační telefonickou linku Charity ČR pro občany Mongolska. Na podzim 2008 Charita ČR zahájila v Mongolsku projekt „Informační platforma pro oblast zdravotně-sociální“ zaměřený na podporu výměny informací a rozvoj spolupráce mezi nevládními, vládními a vzdělávacími organizacemi působícími v sociální a zdravotní oblasti.

Zahájení výuky ve školkách
25. ledna 2010 Mongolsko

Zahájení výuky ve školkách

V provincii Bulgan, situované na severozápad od Ulánbátaru, hlavního města Mongolska, byla v červnu 2009 zahájena výuka dětí předškolního věku z vybraných pasteveckých komunit, kterým bylo zpřístupněno vzdělání v jejich přirozeném prostředí, formou interaktivního radiovysílání.