Mongolsko

Mongolsko

Mongolsko je rozlehlá země, ve které více než třetina obyvatel žije v hlavním městě Ulánbátaru a zbytek země je osídlen velmi řídcePřestože je mongolské hospodářství závislé především na vývozu surovin, mnoho lidí se dodnes živí tradičním kočovným pastevectvím. Ačkoli se tamější ekonomická situace postupně zlepšuje, státu se dosud nedaří zajistit dostatečné služby pro zranitelné skupiny obyvatel a začíná se navíc potýkat se znečištěním a nedostatečnou ochranou přírody a přírodních zdrojů 

Charita Česká Republika začala v Mongolsku působit v roce 2006 a o dva roky později jsme zde otevřeli misi. Naše působení v Mongolsku bylo od začátku zaměřené převážně na rozvojové projekty, které jsme ale kombinovali s humanitární pomocí, která je v zemi nutná po často krutých a dlouhých zimách. Ze začátku jsme se soustředili především na aktivity v oblasti vzdělávání, sociálních služeb a zdravotnictví, často v odlehlých a těžko dostupných částech země. Postupně jsme svoje působení zacílili na podporu zemědělství a udržitelného pastevectví.  

V posledních letech se v Mongolsku zaměřujeme především na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, zejména pak na šetrné nakládání s odpady. Zároveň ale nezapomínáme na zdejší občanskou společnost, které se snažíme pomoci podporou mladých lidí nebo školením lokálních organizací. Naše hlavní kancelář je v hlavním městě Ulánbátaru, ale působíme také v pěti dalších provinciích Mongolska.  

Více o misi v Mongolsku

Mongolské děti mají šanci vrátit se do školních lavic
1. listopadu 2010 Mongolsko

Mongolské děti mají šanci vrátit se do školních lavic

Projekt České rozvojové spolupráce zaměřený na zlepšení systému vzdělávání mongolských sociálních pracovníků realizovaný Charitou ČR mimo jiné pomáhá budovat kapacitu střediska poskytujícího terénní sociální služby v jedné z chudých čtvrtí metropole Ulánbátaru. Jednou z aktivit nabízených střediskem je i letní doučování pro děti, které předčasně přestaly chodit do školy.

I nadále pomáhá mongolským pastevcům zasaženým dzudem
11. srpna 2010 Mongolsko

I nadále pomáhá mongolským pastevcům zasaženým dzudem

Na začátku srpna spustila Charita ČR nový projekt. Pomůže tak mongolským rodinám pastevců, kteří přišli během kruté zimy o většinu svých stád. Projekt poběží do května příštího roku a kromě poskytnutí přímé pomoci se zaměřuje také na prevenci, neboť dzud se může opakovat i další zimu.

Pomoc obětem dzudu v mongolské provincii Övörchangaj
26. dubna 2010 Mongolsko

Pomoc obětem dzudu v mongolské provincii Övörchangaj

Mongolsko se stále ještě potýká s následky letošní extrémně tvrdé zimy. Pastevci přišli již o více než 4 miliony hospodářských zvířat. Charita ČR vyslala pět dobrovolníků do provincie Bayan-Öndör, aby zmapovali potřeby pastevců, jimž v důsledku dzudu uhynula velká část dobytka. Uvádíme postřehy dvou dobrovolníků, Kláry Kočkové a Jiřího Keila.

Humanitární pomoc obětem mrazu
7. dubna 2010 Mongolsko

Humanitární pomoc obětem mrazu

Koncem května 2008 zasáhla Mongolsko sněhová bouře nebývalé intenzity. Kalamita si vyžádala řadu lidských životů a také obrovské ztráty na stádech dobytka, hlavní obživy Mongolů. Zástupce Charity ČR zorganizoval na místě humanitární pomoc postiženým pastevcům.

Zlepšování životních podmínek na venkově
30. března 2010 Mongolsko

Zlepšování životních podmínek na venkově

Nedostupnost sociálních a vzdělávacích služeb výrazně snižuje kvalitu života v odlehlých venkovských oblastech a přispívá k migraci do měst. Rozvojový projekt Charity ČR usnadnil přístup k těmto dvěma službám venkovanům v mongolské provincii Bulgan.

Podpora novinářům pro zpracování reportáží z rozvojových zemí
30. března 2010 Mongolsko

Podpora novinářům pro zpracování reportáží z rozvojových zemí

Díky podpoře Nadace České spořitelny a Rozvojového fondu OSN (UNDP) vyšla v červnu 2008 příloha týdeníku Respekt věnovaná práci Charity ČR v Mongolsku. Novinářka Kateřina Kadlecová z Respektu a kameraman Robert Ptáček natočili také půlhodinový dokument pro Českou televizi.