Proběhlo školení na podporu ošetřoven v jurtách
3. listopadu 2015 Mongolsko

Proběhlo školení na podporu ošetřoven v jurtách

Ve dnech 3. až 6. října 2015 se v mongolské provincii Zavchan konalo školení pro představitele místní samosprávy a pro úředníky odpovědné za místní agendu zdravotnictví. Program představil pojízdné ošetřovny v jurtách fungující v odlehlých venkovských oblastech, což mělo účastníky podnítit k propagaci tohoto druhu zdravotní péče ve vládě, parlamentu i lokálních samosprávách.

Školení sestávalo ze dvou částí. První den se konala prohlídka jedné z ošetřoven již dříve založené Charitou ČR, díky níž návštěvníci získali praktický náhled na běžný provoz zařízení. Následující den se seznámili s krátkými prezentacemi představitelů jednotlivých provincií, v nichž jsou pojízdné ošetřovny již v provozu (provincie Bayan-Olgí, Gobi Altaj a Khovd v západním Mongolsku). Ti při té příležitosti poukázali na účinnost a potřebnost poskytování lékařské péče v odlehlých oblastech země.

Účastníci semináře.Semináře se zúčastnil i jeden z členů parlamentu spolu s několika vysoce postavenými úředníky Ministerstva zdravotnictví a tělovýchovy. Jejich přítomnost měla napomoci prosazení myšlenky zavedení mobilních ošetřoven na celonárodní úrovni. Například Ministerstvo zdravotnictví a tělovýchovy na závěr akce vyjádřilo záměr stanovit pracovní skupinu, která by vypracovala doporučení pro udržení a rozšíření mobilních zdravotnických služeb v Mongolsku.

Na rozšíření primární zdravotní péče v odlehlých oblastech země spolupracuje Charita ČR s organizací Člověk v tísni. Projekt podporuje Světová zdravotnická organizace (WHO), mongolské Ministerstvo zdravotnictví a tělovýchovy a Česká republika.