„Mír je možný,“ zní vyjádření papeže Františka o situaci v Sýrii
7. července 2016 Sýrie

„Mír je možný,“ zní vyjádření papeže Františka o situaci v Sýrii

Papež František vyzývá vlády k hledání politického řešení války v Sýrii. „Rád bych podnítil všechny věřící i ty, kteří pracují pro Charitu, aby pomohli vybudovat spravedlivou společnost,“ vysvětlil papež František.

„Vojenské řešení výsledek nepřinese, pouze řešení politické. Mezinárodní společenství proto musí podporovat mírové rozhovory směřující k budování vlády národní jednoty. Vybízím vás, abyste se ujistili, že lidé zapojení do tvorby míru berou dohody vážně a chtějí usnadnit přístup humanitární pomoci do Sýrie.“

Řešení humanitárních důsledků pětileté války v Sýrii se totiž právem řadí k největším pomocným operacím Charit ve světě. Jednotlivé členské organizace Caritas Internationalis poskytují potraviny, zdravotní péči, základní hygienické potřeby, vzdělání, přístřeší, odborné poradenství, ochranu i lepší životní podmínky jak v samotné Sýrii, tak uprchlíkům v hostitelských zemích.

Caritas Internationalis rovněž věří, že její podporovatelé zatlačí na vlády svých zemí, a to s následujícími požadavky:

  1. Zajistit, aby se sešly všechny strany účastné konfliktu a přistoupily na mírová řešení.
  2. Podporovat miliony lidí stižených válkou.
  3. Dát Syřanům žijícím ve své zemi i mimo ni důstojnost a naději.

„Zatímco lidé trpí, putuje neuvěřitelné množství peněz na zásobování bojovníků zbraněmi. Některé země přitom naráz poskytují zbraně i hovoří o nutnosti nalézt mírové řešení ,“ připomněl papež. „Jak ale můžeme věřit těm, kteří nás pravou rukou hladí, zatímco levou zraňují?“

Kardinál Luis Antonio Tagle, prezident Caritas Internationalis, se osobně setkal se Syřany žijícími v Libanonu a Řecku. „Nejde jen o čísla, jde o lidské bytosti. Musíme jim dát naději, důstojnost a mír. Ve jménu všech lidí dotčených konfliktem apelujeme na každého, aby s námi usiloval o mír v Sýrii,“ nechal se slyšet.

Caritas Internationalis vytvořila samostatný web týkající se situace v Sýrii. Celou řeč papeže Františka můžete zhlédnout zde (video s anglickými titulky).

Článek je převzat z blogu caritas.org.