Pomoc Syřanům navzdory zhoršené bezpečnostní situaci neustává
7. září 2015 Sýrie

Pomoc Syřanům navzdory zhoršené bezpečnostní situaci neustává

V Sýrii se v důsledku vleklého konfliktu ocitlo již více než 12 milionů lidí v kritické nouzi, pět milionů z nich jsou přitom děti. Čtyři z pěti obyvatel žijí v zemi pod hranicí chudoby. Nezaměstnanost se zvedla na 60 %. Nedostávají se potraviny, pitná voda ani hygienické potřeby. Charita ČR proto společně se svými partnery pokračuje v Damašku v poskytování potravin, oblečení nebo potřeb do domácnosti.

Syrský partner Charity ČR, jehož přesný název z bezpečnostních důvodů neuvádíme, registruje potřebné rodiny a mimo jiné zjišťuje míru jejich závislosti na cizí pomoci. Na základě měsíčního plánu poté rozděluje konkrétní humanitární pomoc. Pracovníci centra nejprve dle přesného časového rozvrhu kontaktují vybrané rodiny a vyzvou je k příchodu. Po vyplnění identifikačních formulářů získají potřebné poukázky, na jejichž základě si vyzvedávají jídlo, oblečení či jiné balíčky pomoci. Při registrování se přitom hledí na to, zda dotyční již nepožívají pomoc u jiné organizace, čímž se předchází duplicitě služeb.

V polovině června dopadla do blízkosti centra, kde se pomoc předává, řízená střela. Pevná víra a odhodlání naštěstí nedovolily partnerům Charity ČR své aktivity ukončit či na čas přerušit. Zhoršení bezpečnostní a následně dopravní situace ztížilo některým rodinám přístup do střediska a musely pro ně být vypsány nové termíny, kdy mohly přijít.

Předávky pomoci znepříjemnil i dlouhý výpadek elektřiny, který znemožnil kopírování některých nutných dokumentů. Přesto se i v červnu nakonec rozdaly poukázky na potraviny 50 rodinám, na oblečení 38 rodinám a na potřeby do domácnosti 37 rodinám.

S Charitou spolupracující tým se dotázal patnácti potřebných a již obdarovaných vnitřně přesídlených Syřanů, zda jsou s pomocí a službami spokojeni a zda by chtěli něco změnit. V prvé řadě vyjádřili všichni jednoznačně slova díků, jako například: „Děkujeme za váš úsměv, který postrádáme ve tvářích Syřanů“. Nebo: „Jsme vděční za někoho, kdo respektuje lidskost, a právě za tuto lidskost děkujeme.“      

Partneři Charity ČR pomáhají Syřanům v nelehké životní situaci i v jiném ohledu. Potřební velmi oceňují osobní kontakt s pracovníky, rozhovory při předávání poukázek nebo průběžné návštěvy v dočasných přístřešcích rodin. I samotní humanitární pracovníci po návštěvách a slovech uznání pociťují větší motivaci k práci.

Charita ČR ve spolupráci s partnerskými organizacemi nadále podporuje rodiny v okolí Damašku, stejně jako distribuci léků a zajištění zdravotní péče na severu země v oblasti Idlieb a Hama. Finance získala od Ministerstva zahraničních věcí ČR a také z humanitární sbírky právě na pomoc v Sýrii.