Sýrie se Vánoc nedočká
22. prosince 2016 Sýrie

Sýrie se Vánoc nedočká

Přestože všude vládne zima, Vánoce do Sýrie nepřijdou. Již pět let v ní lidé trpí krutou válkou. Miliony Syřanů žijí bez domova a těm, kteří jej mají, stejně schází elektřina i topení. Sami pracovníci Charity museli spálit svůj nábytek, aby se zahřáli. Školy, které dosud vyučují, si nemohou dovolit palivo, a proto v nich žáci sedí zabalení do tlustých dek.

Miliony lidí žijí bez elektřiny a topení. Jen ti šťastnější mají střechu nad hlavou a kamna (foto: CLMC/Caritas).Yusra, matka čtyř dětí mladších šesti let, mířila i s rodinou po útěku z domova pěšky do Damašku. Kvůli enormní únavě nedovedli dál nést svá zavazadla, a tak je nakonec nechali stát podél silnice. Nezbylo jim nic. Každá míle se navíc v kruté zimě podobá dvěma.

Charita stále myslí na chudé, staré a na děti mačkající se po deseti v jednom pokoji. Myslí na ty, kteří žijí pod širým nebem. Myslí na ty, kteří se ocitají pod nekončícím bombardováním. Myslí na lidi na cestě, kteří uprchli z domovů pro záchranu holého života.

Caritas Internationalis svůj finanční příspěvek Sýrii proměnila v poukázky na teplé oblečení a boty pro 500 dětí v Damašku. Pomohla tím syrské Charitě během zajišťování zdravotní péče, přístupu ke vzdělání, poskytování přístřeší či poradenství.

Čtyřnásobná matka Majida humanitárním pracovníkům děkovala: „Nedovedete si představit štěstí, které jsem cítila, když mi charitní pracovníci nabízeli zimní oblečení pro mé děti. Spadlo ze mě velké břemeno. Ceny oděvů pro nás nebyly dostupné. Děti přitom o oblečení snily a jen díky němu dovedou chodit denně do školy a alespoň trochu pohodlně trávit večery v našem chladném bytě.“

Žádná pomoc v Sýrii by ovšem nebyla možná bez obrovského nasazení zaměstnanců, kteří žijí bok po boku s potřebnými. „Uprostřed vší té zkázy lze považovat za pravé hrdinství, že v místě stále působí muži i ženy odhodlané poskytovat materiální i duchovní podporu,“ ocenil odvahu charitních pracovníků papež František. „Každý z nich si zasloužil místo v našich srdcích, modlíme se za ně.“

„Válka pro Sýrii znamená nejtěžší zimu jejího života. Naštěstí ale víme, že po každé zimě přijde jaro. Věříme, že se tak stane díky široké podpoře Charit z celého světa, které usilují o mír. Stojí za námi i papež František. „Pojďme společně vyzývat osoby odpovědné za krizi regionu ke změně jejich přesvědčení,“ pobízí papež všechny, kdo mu naslouchají.

Článek byl převzat z webu caritas.org. Sepsal jej prezident Caritas Internationalis Luis Antonio Tagle.