“Nikdy se nevzdávej,” znělo motto zambijského setkání
8. února 2016 Zambie

“Nikdy se nevzdávej,” znělo motto zambijského setkání

V půlce ledna proběhlo setkání všech zaměstnanců Charity ČR působících v Zambii, tedy šesti zástupců České republiky a dvanácti místních zaměstnanců rozdělených do tří týmů ze tří různých oblastí.

Závěrečné skupinové foto na pláži u jezera Kasima.V úterý 12. ledna brzy ráno se na osmihodinovou cestu vydala skupina z uprchlického tábora v Mehebě. Její členy tvořily koordinátorky aktivit v Zambii Barbora Mašínová a Martina Matysová spolu s terénním pracovníkem jménem Ndeya Makayi, instruktorem podnikatelských dovedností Jamesem Malalou a řidičem Gilbertem Katunguem.

Tříhodinovou cestu tentýž den podnikl charitní tým z uprchlického tábora v Mayukwayukwě reprezentovaný koordinátorkou Martinou Havlíkovou z partnerské organizace Njovu o.p.s., terénním pracovníkem Joshuem Kampambem, instruktorem podnikatelských dovedností Emmanuelem Mutalem, technickým odborníkem Justinem Munyakem a řidičem Maliwou Mubianem.

V ústředí v Mongu pracovali zbylí zaměstnanci Charity ČR na přípravách programu nadcházejících dní. Jmenovitě Tea Tihounová, vedoucí mise v Zambii, které pomáhala Tendai Madondo, Patriciah Mubiana a Kalaluka Mutumba, finanční asistent Mutukwa Mooto, stážistka Aneta Kantorová, zahradník, hlídač a pomocník Collins Muchinga a naposled i programová manažerka Veronika Jelínková.

Všech osmnáct přítomných se účastnilo třídenního setkání zaměřeného na prohloubení schopností a vědomostí i na jejich praktické uplatnění. Během prvního dne se všichni seznamovali s poselstvím Charity ČR a jejím působením v dalších afrických zemích, tedy v Jižním Súdánu a Etiopii. Poté se slova ujaly koordinátorky jednotlivých aktivit, které společně s Tendayi představily specifika jednotlivých oblastí i charitní činnosti v nich. Odpoledne dotyční vyrazili na exkurzi do nedalekého venkovského zdravotnického střediska v Sefule, kde vyslechli zkušenosti dobrovolníků z Akční skupiny pro bezpečné mateřství a navštívili rovněž jejich rýžová pole.

Druhý den se v rámci skupinové aktivity sešli pracovníci stejných pozic z různých oblastí Zambie, kteří se shodli na nejobtížnějších aspektech své práce a snažili se navrhnout určitá řešení. Následně Veronika Jelínková nastínila budoucnost Charity ČR v Zambii pro rok 2016, Tea Tihounová představila Etický kodex a zdravotní sestřička Mwangale z kliniky v Mongu názorně předvedla metody první pomoci.

Poslední den účastníci probrali plánovací strategie a chystali rozpis aktivit pro jednotlivé oblasti v roce 2016. Odpoledne se přesunuli k jezeru Kasima, kde se věnovali společným sportovním aktivitám, zejména turnaji ve volejbale nebo výuce aikida a sebeobrany. I při ní se stalo nutností motto „Nikdy se nevzdávej,“ které během třídenní akce zaznělo hned několikrát. Setkání završilo zambijské „braai“ neboli grilování a předávání cen pro nejaktivnější členy Charity ČR v Zambii. 

Více fotografií v galerii.