Rýžová revoluce v Zambii
1. listopadu 2017 Zambie

Rýžová revoluce v Zambii

Krůček po krůčku učíme africké farmáře pěstovat rýži efektivně a ekologicky. Daří se nám to díky tzv. systému intenzifikace rýže (SRI), který jsme úspěšně vyzkoušeli na Filipínách. Vyšší výnosy s menšími náklady nyní mají motivovat k udržitelnému zemědělství také drobné zambijské hospodáře. Tuto pro Zambijce novou, ale námi osvědčenou metodu pilotně zavádíme v oblasti Nakato ve spolupráci s partnerskou organizací NADEL (Network for Agroforestry Development Limited).

Příprava prvního rýžového pole k osetíŠetrnost k životnímu prostředí, odolnost vůči klimatickým změnám, méně náročné zavlažování, menší množství osiva a často i méně práce výměnou za bohatší sklizeň. Zní to až neuvěřitelně, ale jsou to jen některé z výhod metody SRI. Díky vyšším výnosům se daří také povzbudit farmáře v podnikání, a tak podporovat jejich živobytí.

Nakato patří mezi nejchudší zambijská území, nachází asi 45 kilometrů východně od města Mongu a necelých šest tisíc obyvatel tu žije bez elektřiny, tekoucí vody a dostupné zdravotní péče. Jako účastníky pilotního projektu jsme vybrali asi 30 místních farmářů, a to hned z několika důvodů. Tato převážně zemědělská oblast je totiž nedostatečně podporovaná ze strany státu a nemíří sem ani pomoc soukromého sektoru a neziskových organizací. Zdejší farmáři, zabývající se pěstování rýže, navíc jevili o spolupráci živý zájem.

Zemědělci, které jsme ke spolupráci vybrali, nejprve prošli pětidenním tréninkem a minulý týden jednodenním školením, při němž připravili první dvě políčka o rozloze 10 x 20 metrů k osetí. Na začátku bývá často těžké přesvědčit místní, ať opustí své zvyky a přijmou novou metodu pěstování, než na jakou jsou zvyklí. Právě proto začínáme v Nakatu s osetím dvou políček – na jednom se bude rýže pěstovat metodou SRI, na druhém – kontrolním – metodou tradiční. Při sklizni pak bude možné objektivně změřit a posoudit úspěšnost metody. Očekává se, že výnos bude činit až 6 tun rýže na hektar, i více. Názorná ukázka také přesvědčí také místní, aby novým postupům důvěřovali.

Na základě zkušeností z Filipín víme, že když farmáři vidí úspěch metody ve svém okolí, začnou k ní postupně přecházet hromadně. Další nespornou výhodou je, že když se farmářům podaří vypěstovat více rýže, než stačí pro jejich vlastní obživu, mohou se s přebytky pustit do obchodování. To považujeme za obrovský přínos metody SRI a příslib toho, nový způsob hospodaření bude v Nakatu fungovat i v budoucnu bez charitního dozoru.