5,4 milionu dolarů na pomoc v Iráku. Charita zahájila nové partnerství s Rozvojovým programem OSN
29. dubna 2021 Aktuality

5,4 milionu dolarů na pomoc v Iráku. Charita zahájila nové partnerství s Rozvojovým programem OSN

V Iráku právě začíná nový projekt s finanční podporou UNDP - Rozvojového programu OSN. Jde o vůbec největší zahraniční projekt nejen v historii Charity Česká republika, ale zároveň i v historii evropské charitní sítě. Díky grantu ve výši 5,4 milionu USD (asi 115 milionů Kč) pomůžeme místním s obnovou živobytí a infrastruktury v regionu Hít, poznamenaném dlouhodobým válečným konfliktem.

„Projekt je unikátní tím, že kombinuje nové pracovní příležitosti s komunitními projekty. Lidé v iráckém městě Hít tedy nejenže získají práci a tím i zdroj obživy pro své rodiny, ale pomohou i s obnovou místní infrastruktury a služeb, které byly mnohdy ve válce zničeny. Máme proto obrovskou radost, že se náš místní tým v Anbáru může pustit do práce,“ shrnuje zahájení nového projektu Kateřina Velíšková, blízkovýchodní manažerka Charity Česká republika.

Irák se stále potýká s následky mnohaletého ozbrojeného konfliktu a nestabilní politickou situací. Krizi ještě prohloubila pandemie koronaviru, kvůli které se uzavřela spousta místních podniků, což přineslo další finanční nejistotu. Charita působí v Iráku už od roku 2015 a zaměřuje se na obnovu zdrojů obživy a vznik nových pracovních míst. Díky finanční podpoře UNDP můžeme pomoci dalším potřebným lidem, aby se dokázali postavit na vlastní nohy. Tentokrát se zaměříme na obyvatele regionu Hít.

Obnova místní infrastruktury

Region Hít leží v guvernorátu Anbár a rozkládá se podél řeky Eufrat. Invaze samozvaného Islámského státu vyhnala z domovů většinu obyvatel tohoto regionu. Poté, co byla oblast v roce 2016 osvobozena, se do ní Iráčané začali postupně navracet. Do roku 2019 se jich vrátilo přes 175 tisíc. Navrátilci se ale potýkají s poničenou infrastrukturou a často nemají adekvátní přístřeší. Mnoho místních dodnes nemá dostatečný zdroj obživy.

Právě na tyto problémy se zaměří nový projekt Charity ČR s finanční podporou UNDP. Místní, zejména nejohroženější skupiny obyvatel, dostanou příležitost zapojit se do obnovy infrastruktury v regionu Hít. Nejenže tak získají pracovní uplatnění a budou moci zaopatřit své rodiny, ale zároveň přispějí k obnově oblasti, ve které žijí. Díky tomu se do regionu budou moci vrátit další Iráčané, kteří kvůli válce utekli.

Podpoříme malé podniky

Takto podpoříme 2600 iráckých žen a mužů. Ti nejprve projdou školením, zaměřeným na rehabilitační práce, a dostanou certifikát, který zvýší jejich šance na získání zaměstnání v budoucnu. Poté se zapojí do obnovy místní infrastruktury, což zahrnuje mimo jiné úklidové práce, opravy a rozšiřování vodovodních sítí, opravy elektrických sítí nebo obnovu klíčových komunikací.

Vznik nových podniků a pracovních míst

V iráckém regionu Hít se zaměříme také na střednědobou a dlouhodobou zaměstnanost. Podpoříme vznik nových podniků, vyškolíme místní v obchodním managementu a poskytneme jim mentoring v začátcích podnikání. Zároveň novým podnikům zprostředkujeme granty, díky kterým dostanou šanci uspět v dlouhodobém měřítku.

V oblasti také pomůžeme zvýšit zaměstnanost mladých žen a mužů, kteří se potýkají s nedostatkem pracovních příležitostí. Mladým lidem poskytneme profesní školení a kariérní poradenství, podpoříme je stipendii a pomůžeme pro ně najít pracovní místa v už existujících podnicích v regionu.

Díky projektu přispějeme ke snížení chudoby a finanční nejistoty Iráčanů v oblasti Hít. Podpoříme navrátivší se obyvatele, vnitřně vysídlené osoby i jejich hostitelské komunity. Partnerství s UNDP potvrzuje, že je Charita Česká republika vysoce hodnoceným partnerem agentur OSN.