6 způsobů, jakými Charita Česká republika podporuje mládež v Zambii
14. prosince 2021 Aktuality

6 způsobů, jakými Charita Česká republika podporuje mládež v Zambii

Mladí uprchlíci v Zambii se potýkají s celou řadou problémů. Od nemožnosti najít práci až po obyčejné starosti, jako je příležitost účastnit se sportovních aktivit. Zejména v odlehlých venkovských oblastech je přístup k podobným aktivitám často téměř nemožný. Přitom volnočasové vyžití pomáhá mladým uprchlíkům s rozvojem a zároveň jim umožňuje zapojit se do místních komunit a smysluplně využít svůj čas. Charita proto společně s UNHCR pomáhá v uprchlické osadě Mayukwayukwa uprchlíkům i hostitelským komunitám hned několika způsoby.

Pomocná ruka pro mládež na zambijském venkově

Charita Česká republika společně s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) podporuje mládež ze zambijského venkova prostřednictvím Fondu pro mládež (Youth Initiative Fund). Tento fond je jedním ze způsobů, jakým UNHCR se svými partnery pomáhají mladým a dospívajícím hned v několika zemích.

V Zambii tato iniciativa pomáhá mladým lidem najít prostor, který potřebují k tomu, aby se mohli rozvíjet a zapojit se do místních komunit. Fond pro mládež klade důraz na to, čeho můžou mladí lidé ze znevýhodněných oblastí dosáhnout, když se jim dostane potřebné podpory.

Jakými 6 způsoby podporujeme mládež v Zambii?

Díky Fondu pro mládež podporuje Charita Česká republika mladé ženy a muže v Zambii, aby se zapojili do široké škály aktivit, od fotografování přes chov koz až po školení o důležitých tématech, jako je sexuální a genderově podmíněné násilí (SGBV) nebo dětské sňatky.

1. Výuka fotografování v ateliéru

V uprchlickém táboře daleko od velkých zambijských měst není moc velká nabídka volnočasových aktivit. Aby se místní mládež dokázala zabavit a zároveň si svým koníčkem i něco vydělat, pomohli jsme v uprchlické osadě Mayukwayukwa otevřít fotografické studium. Mladí lidé získali počáteční kapitál na otevření studia, které nadále sami provozují.

Díky tomu, co se naučili v ateliéru, dnes mladé ženy a muži prostřednictvím fotografií a videí vyprávějí vlastní příběhy o životě v uprchlických a hostitelských komunitách. Nové znalosti navíc umožnily místní mládeži udělat ze svého koníčku i způsob obživy. Přivydělávají si například fotografováním svateb či jiných obřadů.

Fotografické studium

2. Sport a rekreace

Ani ke sportovním aktivitám se mládež v uprchlických osadách nedostává zrovna snadno. Často jim totiž chybí potřebné vybavení, a to i tak základní, jako jsou například míče na fotbal či košíkovou. Právě vybavení na míčové sporty, ale i na další aktivity jsme mladým uprchlíkům pomohli zajistit.

Mládež z uprchlické osady Mayukwayukwa dokonce uspořádala fotbalový turnaj mezi hostitelskou komunitou a uprchlíky. Díky tomu se ještě více prohloubila naše snaha o integraci mladých uprchlíků do místních komunit.

Předávání sportovního vybavení

3. Výuka mládeže o důležitých tématech

Podle organizace World Vision jsou dětské sňatky žen v Zambii stále jedny z nejvyšších v Africe, a to i přes pokles ze 40,6 % na 31,4 % mezi mladými ženami ve věku 20-24 let, které uvedly, že byly provdány před dosažením 18 let. K dětským sňatkům a těhotenství mladistvých dochází nejčastěji ve venkovských oblastech Zambie. To bohužel také přispívá k domácímu násilí na ženách, které se vdávají před dosažením 18 let věku.

Charita uspořádala školení, zaměřené na zvýšení povědomí o těchto problémech. Během něj jsme vyškolili 20 mladých lidí, kteří sami povedou osvětové kampaně ve školách a místních komunitách.

Osvětové kampaně

Osvětové kampaně se zaměřují na mladé lidi, kteří jsou oběťmi dětských sňatků, brzkých těhotenství a genderově podmíněného násilí a jiných forem zneužívání.

4. Chov koz

Zambijská ekonomika je závislá především na zemědělství. Proto jsme se zaměřili také na školení mladých lidí z uprchlické osady Mayukwayukwa, kteří mají jen malé znalosti o tom, jakou roli hraje zemědělství v ekonomice země a jak může mít takový chov koz pozitivní dopad na jejich život.

Společně s UNHCR jsme podpořili místní mládež při stavbě kozí farmy a poskytli jim na začátek 10 koz. Naučili jsme je, jak se o kozy starat a jak například rozpoznat běžné nemoci, které se u nich mohou vyskytnout.

5. Zahradnictví

Kromě chovu koz jsme mládež z řad uprchlíků vyškolili také v zahradnictví. Naučili se, jak se starat o půdu, jak připravit různé typy záhonů a jak pěstovat zeleninu. Nyní už místní mládež ví, jak na výsev, pěstování a rozmnožování rostlin. Umí bojovat proti škůdcům a různým chorobám, které rostliny postihují. Dozvěděli se, jak správně hnojit a zavlažovat, ale také jak svou zemědělskou produkci zpracovat a skladovat a jak ji dostat na trh, aby si dokázali vydělat.

Zahradnictví

6. Centrum informačních technologií

Společně s UNHCR jsme mládeži z tábora Mayukwayukwa poskytli finanční prostředky na renovaci a provoz počítačového centra, které se nachází přímo v uprchlické osadě. Centrum jsme vybavili kopírkami, počítači a dalším potřebným vybavením.

Díky centru má místní komunita přístup k tisku, počítačům, kopírování a dalším kancelářským službám. Zájemci se mohou také naučit pracovat na počítači. Mladé ženy a muži se tak mohou věnovat produktivní činnosti a díky nabídce kopírování a dalších služeb si vydělávat na živobytí.

Počítačové centrum

YIF, skvělá příležitost pro mladé lidi

Mladí lidé v Zambii jsou rádi za možnost strávit svůj čas zmíněnými aktivitami a zároveň si prostřednictvím nich vydělat i na živobytí. Tyto aktivity navíc hrají důležitou roli v tom, že nabízí místní mládeži vyžití v regionu, kde je nabídka volnočasových aktivit velmi omezená. Mladí uprchlíci a lidé z hostitelských komunit dostávají možnost aktivně a smysluplně trávit svůj čas. 

Fond pro mládež, prostřednictvím kterého pomáháme mladým uprchlíkům i hostitelským komunitám v Zambii, umožňuje mladým lidem být mladými - setkávat se se svými vrstevníky, kteří mají podobné zájmy, dozvídat se více o sobě i o světě kolem sebe a bavit se.