Charita zajistí v Gruzii komunitní bydlení pro 112 lidí s postižením. Předali jsme dvě centra
6. června 2022 Aktuality

Charita zajistí v Gruzii komunitní bydlení pro 112 lidí s postižením. Předali jsme dvě centra

Odklon od velkokapacitní péče v sociálních službách začal v Gruzii už v roce 2011. Charita Česká republika se podílela na vypracování strategie, která povede k úplné transformaci sociální péče v zemi. V rámci našeho programu na podporu lidí s postižením jsme se zavázali zajistit síť komunitních center, která poskytnou bydlení pro 112 lidí v šesti rodinných domech. Dvě centra jsou nově zrekonstruovaná a čekají na své obyvatele. Pomoc Charity v této oblasti je možná díky finanční podpoře od České rozvojové agentury.

Přesun z ústavní péče směrem k ubytování rodinného typu

Každý člověk má právo na to žít důstojně a být plně začleněn do společnosti. Situace pro lidi s postižením v Gruzii je ale stále nepříznivá. Většina z nich pobývá ve velkokapacitních státních ústavech, kde nejsou respektovány jejich individuální potřeby. Vítanou alternativou těchto rozsáhlých středisek jsou komunitní centra rodinného typu, ve kterých mají klienti zajištěnou veškerou potřebnou péči a zároveň jsou brána v úvahu jejich individuální přání.

Proto Charita Česká republika ve spolupráci s Agenturou státní péče, spadající pod gruzínské Ministerstvo zdravotnictví, zahájila projekt na podporu transformace sociální péče, který je financovaný Českou rozvojovou agenturou. Celkem zajistíme komunitní bydlení pro 112 lidí v šesti rezidenčních centrech.

prostory centra

Dvě centra už jsou připravena přivítat nové klienty

V květnu 2022 jsme dokončili přestavbu dvou rodinných domů v komunitní centra. Sem se zanedlouho nastěhují noví klienti, kteří v současné době pobývají ve velkokapacitních ústavech ve městech Dušeti a Martkopi v centrální části Gruzie.

Ředitel Agentury státní péče Meri Maglaperidze vysvětluje, že transformace sociální péče směrem k menšímu komunitnímu bydlení je součástí systémové změny, na které se Charita významně podílí. „Předání domů je nedílnou součástí dlouholeté práce. Díky finanční podpoře České rozvojové agentury nyní mohou klienti bydlet v rodinných domech a samostatně se rozhodovat o svém denním režimu, dodává.

Charita Česká republika začala s rozvojem sociálních služeb pro lidi s postižením v roce 2020. Do programu jsou zapojeni nejen klienti, ale také sociální pracovníci. Cílem naší pomoci je nejen přesun lidí do menších zařízení, ale i rozvoj infrastruktury služeb a samotná osvěta o důležitosti deinstitucionalizace.

Na projektu, který je financován Českou rozvojovou agenturou, pracuje Charita Česká republika v Gruzii společně s Agenturou státní péče.

Zaujal vás tento článek? Přečtěte si více: