Jak se v rozvojových zemích pohlíží na duševní zdraví?
28. června 2021 Aktuality

Jak se v rozvojových zemích pohlíží na duševní zdraví?

V rozvinutých zemích se poslední dobou čím dál častěji přikládá váha dobrému duševnímu zdraví. Být duševně v pohodě je totiž pro naše životy důležitější, než se zdá. V rozvojových zemích se ale o duševním zdraví nejenže veřejně nemluví, ale často jsou duševní nemoci spojeny s vyloučením ze společnosti. Vyzpovídali jsme vedoucí misí Charity a zeptali se jich, jak se na duševní zdraví pohlíží v zemích, kde pracují.

Potřeba věnovat se důsledněji duševnímu zdraví ještě více vzrostla s následky pandemie covidu-19, která kromě samotné nákazy přinesla i psychosociální dopady. Ztráta blízkých, izolace, neustálý strach a nejistota ovlivnily duševní zdraví lidí jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích. V chudých státech je nicméně situace o to horší, že zde často neexistuje potřebná psychologická péče ani povědomí o tom, že je potřeba pečovat o vlastní duševní zdraví. 

Jak se na duševní zdraví pohlíží v zemích, kde pomáhá Charita Česká Republika? To nám přiblíží vedoucí našich misí v jednotlivých státech. 

Mongolsko

Stejně jako v řadě dalších rozvojových zemích, i v Mongolsku se o tématu nemluví a duševní potíže jsou tabu. I díky pandemii koronaviru se ale věci mění a diskusi o duševním zdraví se podařilo otevřít. Jak spolu souvisí naše práce s mongolskou mládeží a duševního zdraví mladých Mongolů? To nám prozradí vedoucí naší mise v Mongolsku Jana Žilková.

 

Irák

Mnohaletý válečný konflikt výrazně poznamenal duševní zdraví obyvatel Iráku. Už tak jde o zemi s jedním z nejvyšších výskytů deprese, úzkosti a dalších duševních onemocnění a pandemie koronaviru situaci ještě zhoršila. Udržitelný rozvoj jde v Iráku ruku v ruce s pomocí místním cítit se v duševní pohodě. O tom, jak lidem pomáháme řešit životní nejistotu, a tím i dosáhnout duševního zdraví, nám řekne více vedoucí mise Charity v Iráku Muhammed Hammady.

 

Zambie

V Zambii jsou duševně nemocní i v dnešní době pronásledováni pro čarodějnictví. Většina rodin pak raději drží své blízké doma, místo toho aby hledali pomoc. Právě kvůli stigmatům, že duševní onemocnění rovná se šílenství. Co znamená duševní zdraví pro vedoucí naší zambijské mise Stefanii Lagonigro, která sama psychologii studovala, a jak se na duševní zdraví v Zambii vůbec pohlíží?

 

Gruzie

Na závěr se podíváme do Gruzie a prozradíme vám, jestli v zemi také existují nějaká tabu a zda místní dokážou otevřeně mluvit o svých problémech. Vedoucí mise Charity Česká republika v Gruzii Jan Blinka nám přiblíží, jak si v této hornaté jihokavkazské zemi téma duševního zdraví vede.