Juwan z Iráku získala díky Charitě nové dovednosti a dnes pomáhá opravit válkou zničené školy
20. ledna 2022 Aktuality

Juwan z Iráku získala díky Charitě nové dovednosti a dnes pomáhá opravit válkou zničené školy

Juwan je 32letá Iráčanka z regionu Hít, kde žije se svým manželem, synem a dcerou. Je ženou v domácnosti a příležitostně prodává své ruční výrobky, aby přispěla do rodinného rozpočtu, zatíženého velkými dluhy. Juwan nikdy dříve nepracovala mimo domov, když se ale dozvěděla o aktivitách Charity na obnovu poválečného Iráku, rozhodla se zapojit a zajistit příjem pro svou rodinu. Dnes pomáhá opravit irácké školy a díky školení se naučila spoustu nových dovedností. 

Juwan pomáhá opravovat školy v Iráku

V Iráku, který se stále potýká s následky ozbrojeného konfliktu a finanční nejistotou, pomáháme s obnovou infrastruktury v regionu Hít. Do práce zapojujeme místní obyvatele, kteří tak sami přispívají k obnově svého rodného regionu a zároveň tím získávají pracovní uplatnění. Dokážou tak zaopatřit své rodiny a stát se soběstačnými. Tak jako Juwan.

Juwan pochází z regionu Hít, kde bydlí se svým manželem a jeho rodinou. Nedokončila vzdělání, a má tak jen omezené možnosti, jak si najít práci. Její muž pracuje jako řidič tuktuku, potýká se ale se zdravotními potížemi, které mu komplikují práci. Zároveň má spoustu dluhů a stará se o svého nemocného otce. Juwan má navíc dvě sestry, které jsou obě ochrnuté. Kromě toho se stará o malou dcerku, a nemůže tak práci věnovat tolik času, kolik by potřebovala. Rozhodla se proto zapojit do našich aktivit, aby pomohla svému muži splatit dluhy a zaopatřit rodinu. 

Juwan při práci

Juwan se přihlásila do naší iniciativy na pomoc Iráčanům s obnovou živobytí. Vybrali jsme ji jako jednu z účastnic do programu školení životních dovedností a aktivit nazvaných „Peníze za práci“ (Cash for Work). Školení se věnovalo celé řadě témat, od osvěty o koronaviru, přes důležitost rovnosti pohlaví a týmové práce až po bezpečnostní opatření a chování v poválečných oblastech. 

Juwan se po školení zapojila do oprav místních škol. 

„Díky školení Charity jsem změnila pohled na práci žen mimo domácnost. Dříve jsem neuvažovala o tom, že bych si hledala práci, ale dnes jsem připravena pracovat a jsem za to ráda,“ svěřila se Juwan. 

Překonávání výzev

Školení pomohlo Juwan překonat také plachost a dnes se cítí ve společnosti dalších žen při práci komfortně. Do práce s sebou bere i svou mladší dceru, o kterou se jinak nemá kdo starat. 

„Jsem ráda, že mohu pracovat a poznat další ženy v mém regionu, a také že dostanu zaplaceno za svou práci,“ říká Juwan. „Vzkazuji všem ženám, aby také začaly pracovat, aby mohly nejen vychovávat své děti, ale také zajistit důležitý příjem pro své rodiny,“ dodává Iráčanka.