5 největších úspěchů Charity v Iráku za rok 2021
12. ledna 2022 Aktuality

5 největších úspěchů Charity v Iráku za rok 2021

Rok 2021 přinesl v Iráku, stejně jako na celém světě, překážky v podobě ekonomické krize a pandemie covidu-19. Byl však také rokem expanze, rozvoje, pokroku a obrovských úspěchů naší irácké mise. Pomáhali jsme zranitelným Iráčanům zajistit obživu či střechu nad hlavou, rozdávali jsme školní obědy pro děti z chudých rodin a podporovali jsme farmáře, kteří po válce s takzvaným Islámským státem obnovují svá pole. Přečtěte si, co všechno se Charitě v Iráku v loňském roce podařilo.

1. Zajistili jsme bezplatné školní stravování pro děti z chudých rodin

Milionům dětí po celém světě brání v docházce do školy chudoba. Další desítky milionů chodí do školy o hladu. Situace je o to horší v zemích zasažených konfliktem, jako je Irák. Máme proto obrovskou radost, že jsme znovu zahájili program školního stravování v iráckých provinciích Kirkúk a Ninive ve spolupráci se Světovým potravinovým programem (WFP) a za finanční podpory irácké vlády.

Bezplatné školní stravování pro děti z chudých rodin pomáhá zvýšit počet školou povinných dětí, které na vyučování skutečně docházejí, a zároveň zlepšit i jejich celkové studijní výsledky. S plným žaludkem jde totiž učení mnohem lépe.

Obědy pro děti v Iráku

2. Zahájili jsme náš historicky největší projekt na obnovu živobytí ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN

Irák se stále potýká s následky mnohaletého válečného konfliktu a finanční nejistotu místních ještě prohloubila pandemie koronaviru. Situace je obzvlášť náročná v regionu Hít, který byl konfliktem těžce poznamenaný. Právě v iráckém Hítu jsme na začátku loňského května zahájili náš stěžejní jednoletý projekt na zvýšení odolnosti zranitelných komunit. Díky grantu ve výši 5,4 milionu USD od Rozvojového programu OSN (UNDP) pomáháme zajistit udržitelné zdroje obživy pro tisíce místních rodin.

Irácké ženy a muži se zapojili do obnovy infrastruktury a zároveň tím získali pracovní uplatnění. Účastníci přispívají k rozvoji místní ekonomiky a sami se díky školením stávají soběstačnými a dokážou zaopatřit své rodiny. Díky projektu pomáháme snížit chudobu a finanční nejistotu Iráčanů v oblasti Hít.

Největší projekt na obnovu infrastruktury a živobytí v Iráku

Na projektu spolupracujeme s Rozvojovým programem OSN za finanční podpory německého Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (BMZ) poskytnuté prostřednictvím Kfw Development Bank.

3. Zvýšili jsme zapojení iráckých žen do našich aktivit

Charita Česká republika klade velký důraz na zapojení co největšího počtu žen do našich aktivit v Iráku. Usilujeme o to, aby ve většině našich projektů tvořily ženy alespoň 40 procent příjemců pomoci či účastníků. Vzhledem k iráckému kontextu, vysoké míře nezaměstnanosti v zemi a nízké úrovni vzdělání žen to nebyl snadný úkol. Máme proto radost, že se nám naše předsevzetí podařilo splnit.

Ženám v Iráku jsme poskytli odbornou přípravu a školení v oblasti podnikání a těší nás, že drtivá většina z nich dokázala díky našemu školení založit vlastní živnost a zaopatřit tak své rodiny. Pro tyto ženy bylo velmi důležité překonat překážky a místní stereotypy o postavení žen ve společnosti a jejich roli v rodině, což vyžadovalo notnou dávku odvahy.

Zapojili jsme irácké ženy do našich aktivit

Více než 1000 dalších žen se účastnilo našich aktivit na obnovu irácké infrastruktury po válce. Iráčanky tak pomohly nejen s obnovou infrastruktury, ale také zajistily důležitý příjem pro své rodiny.

4. Zajistili jsme přístřešky pro zranitelné rodiny

Válka se samozvaným Islámským státem vyhnala ze svých domovů statisíce místních rodin. Spousta z nich se uchýlila do jiných iráckých regionů, kde ale nemají střechu nad hlavou. Právě těmto lidem pomáháme v guvernorátech Dahúk, Salah-Al-Din a Anbar zajistit přístřeší. Celkem se nám podařilo pomoci 1450 domácnostem. Po dokončení projektu jsme pomohli dalším 400 rodinám žijícím v neformálních komunitách Shekhan a Sumel.

Zajistili jsme přístřeší pro zranitelné rodiny

5. Podpořili jsme zemědělce, kteří po válce obnovují svá pole

Zemědělství je hlavním zdrojem příjmů v mnoha iráckých městech. Během války s takzvaným Islámským státem byly ale zničeny pole místních farmářů a ti se po válce snaží znovu obnovit svá hospodářství. V úrodném regionu Ninive pomáháme navrátilcům s obnovou políček, budujeme velkokapacitní skleníky a poskytujeme farmářům osivo i potřebné nástroje.

„Naučili jsme se, jak založit skleníky a jak efektivně využívat hnojiva a pěstovat plodiny podle ročního období. Kromě potřebného nářadí pro skleník jsem si pořídil i osivo a hnojivo,“ říká jeden z farmářů, kterým jsme poskytli podporu při obnově hospodářství.

Pomáháme farmářům obnovit jejich pole

Jsme připraveni na rok 2022

V uplynulém roce toho Charita Česká republika v Iráku dokázala mnohem více, než je uvedeno výše. Jsme připraveni pokračovat v podpoře zranitelných lidí v Iráku i v letošním roce.