Screeningové středisko v Zugdidi zachraňuje životy lidí z regionu Samegrelo-Horní Svanetie v Gruzii
15. listopadu 2021 Aktuality

Screeningové středisko v Zugdidi zachraňuje životy lidí z regionu Samegrelo-Horní Svanetie v Gruzii

Už od roku 2010 vede Charita Česká republika v gruzínském kraji Samegrelo-Horní Svanetie informační kampaně na téma prevence rakoviny a její včasné detekce. Původně poskytovala naše organizace lékařské prohlídky ve zdejších vesnicích formou mobilní kliniky. Mnoho lidí však potřebovalo i další zdravotní služby, za kterými se museli vydat do vzdáleného hlavního města Tbilisi. S finanční podporou od ČRA postavila Charita Česká republika v roce 2019 v Zugdidi screeningové středisko, které nabízí státní screeningové služby lidem ze západní Gruzie. Během dvou let využilo tyto služby více než 7 000 lidí.

Jak komunitní pracovníci přesvědčují místní obyvatele o důležitosti screeningu

Před založením Screeningového střediska v Zugdidi se Charita Česká republika věnovala osvětě o důležitosti zdravého životního stylu, prevenci rakoviny a její včasné detekce. Tyto informační kampaně probíhaly v každé vesnici v kraji Samegrelo-Horní Svanetie. Místní komunitní pracovníci se v úzké spolupráci s Centrem pro prevenci rakoviny (Cancer Prevention Center) a s informačním a poradenským centrem Tanadgoma setkali se stovkami lidí a vynaložili obrovské úsilí, aby je přesvědčili o podstoupení preventivních prohlídek.

Jedna z komunitních pracovnic, Nana Jibladze, se svěřila, že na začátku se pracovníci potýkali s mnoha překážkami a situace byla poměrně komplikovaná.

„Když jsme se na začátku setkávali s místními, byla jsem poměrně překvapena, že se spousta z nich, především muži, cítila nepříjemně, když padla řeč na téma rakoviny prsu nebo rakoviny děložního čípku. Pamatuji si dokonce případy, kdy někteří z nich opustili schůzku. Zároveň se styděly i ženy, mnohé se až červenaly. Po čase se však situace změnila a lidé nejenže začali navštěvovat naše setkání, ale také sami začali klást otázky na téma rakoviny a relevantních screeningových programů. Bohužel špatné zkušenosti z minulosti vždy hrály důležitou roli v angažovanosti lidí, takže dáváme často příklady, kdy došlo k úmrtí pacienta kvůli zanedbání prevence, abychom přesvědčili cílovou skupinu o důležitosti onkologického screeningu.”

Je pozoruhodné, jak komunitní pracovníci dokážou najít způsob pro zlepšení informační osvěty. Podle Nany byly nedávno pro každou vesnici vybrány příběhy lidí, takzvané modelové příklady, které přibližují celý postup lidem zapsaným v screeningových programech. Komunitní pracovníci jsou přesvědčení o tom, že místní lidé jsou spíše otevření osobním příběhům neboli modelovým příkladům.

Osvěta o prevenci rakoviny v Gruzii

V regionu funguje i spolupráce s místní samosprávou. „Letos se města a obce kraje Samegrelo-Horní Svanetie rozhodly, že zajistí dopravu lidem, kteří se chtějí zapojit do programu. Díky tomu mohou lidé navštívit Screeningové středisko v Zugdidi a podstoupit screeningové vyšetření. Tohle je důležitý krok v usnadnění realizace státních screeningových programů a je to zároveň nejlepší příklad kooperace pro veřejnou zdravotní péči,” říká Tamar Kurtanidze, projektová manažerka Charity Česká republika v Gruzii.

Nové Screeningové středisko pro západní Gruzii

Před otevřením Screeningového střediska v Zugdidi měli místní obyvatelé jedinou možnost, jak získat kompletní screeningové vyšetření, a to když se vydali na cestu do hlavního města Tbilisi. V té době objížděla všechny vesnice v regionu mobilní klinika, která nabízela některé zdravotní služby přímo na místě. Ženy tak měly možnost konzultace s gynekologem a onkologem, mohly podstoupit mamografii a vyšetření děložního čípku. To ale nestačilo k úplné diagnóze.

Jelikož spousta místních neměla možnost a prostředky cestovat do Tbilisi na další vyšetření a získání kompletní diagnózy, přišlo na řadu rozhodnutí o zřízení místního screeningového střediska. V roce 2019 tak Charita díky finanční podpoře ČRA vybudovala moderní ambulantní zdravotnické centrum disponující moderní technologií, které umožnilo přístup ke státním screeningovým programům lidem z kraje Samegrelo-Horní Svatenie a přilehlých regionů, včetně Abcházie.

Od svého otevření nabízí Screeningové středisko v Zugdidi státní programy na screening rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a prostaty. Kromě těchto služeb dále poskytuje terapeutické, gynekologické, endokrinologické a další vyšetření a testy. Během dvou let využilo tyto služby více než 7 000 lidí.

Fotografie z otevření Screeningového střediska v Zugdidi

Středisko zaměstnává spoustu vysoce kvalifikovaných zdravotnických pracovníků, o jejichž nepřetržité vzdělávání a rozvoj po profesionální stránce se stará Charita Česká republika a vedení střediska. Abychom zajistili co nejvyšší kvalitu zdravotních služeb, zorganizovali jsme také odborná školení i pro další zaměstnance centra.

Mariza Agumava, obyvatelka Zugdidi, podstoupila vyšetření screeningu rakoviny prsu letos v létě. Poznamenala, že navzdory prvotnímu strachu byla překvapena, že její rodný kraj disponuje lékařským zařízením s tak moderním vybavením a vysoce kvalifikovaným personálem:

„Byla jsem zrovna Covid-19 pozitivní a doktor mi navrhnul, abych podstoupila počítačovou tomografii. Ukázalo se, že jsem se již zotavila z virového onemocnění, bohužel mě radiolog informoval o tom, že mám v prsu několik zduřelých uzlin. Pak mě lékař odkázal na Screeningové středisko v Zugdidi. Navštívila jsem onkologa, mamologa, gynekologa a podstoupila screeningové vyšetření. Velice mě potěšilo, že jsem za tato vyšetření nemusela nic platit. Samozřejmě, že to byla pro mě obrovská úleva vzhledem k mé životní situaci.”

Mariza Agumava

Pomoc České republiky v Gruzii

Projekt, v rámci nějž jsme v Gruzii otevřeli Screeningové středisko v Zugdidi, byl financován Českou rozvojovou agenturou. Na projektu jsme úzce spolupracovali s Centrem pro prevenci rakoviny (Cancer Prevention Center) a střediskem Tanadgoma. Největším úspěchem projektu je, že středisko nyní nabízí státní screeningové programy (screening rakoviny prsu, děložního čípku, tlustého střeva a prostaty), a to skrze Národní centrum pro kontrolu nemocí a veřejného zdraví (National Center for Disease Control and Public Health), které nabízí screeningové služby hrazené ze státních zdrojů Gruzie.