Život na misi během pandemie koronaviru: Jak to vypadá v Gruzii?
11. března 2021 Aktuality

Život na misi během pandemie koronaviru: Jak to vypadá v Gruzii?

Už více než rok se celý svět potýká s pandemií koronaviru. Zajímá vás, jak se s ní vypořádaly mise Charity Česká republika? Gruzie pomalu otevírá služby i hranice a připravuje se na očkování. Jak pandemie ovlivnila naši práci a co se nejvíce změnilo?

Loni na jaře zaváděla Gruzie přísná opatření, zavřela hranice a letiště a omezila pohyb uvnitř země. Vedoucí mise Charity Česká republika v Gruzii, Jan BlinkaDíky tomu se zemi téměř vyhnula první vlna pandemie koronaviru. Po uvolnění, které nastalo v létě, ale počty případů začaly růst. Gruzie tak znovu zpřísnila opatření a zavřela služby, které nebyly nezbytné. Od začátku pandemie onemocnělo v bezmála čtyřmilionové zemi přes 273 tisíc lidí a 3613 s covidem-19 zemřelo.

Dnes se situace zlepšuje, a země se tak pomalu otevírá. Do boje s pandemií se v Gruzii zapojila i Charita Česká republika. Více přiblíží vedoucí tamní mise Charity, Jan Blinka.

Co se ve vaší práci nejvíce změnilo od začátku pandemie?

Stejně jako jinde, i u nás se velká většina našich aktivit přesunula do režimu online. Pracujeme na dálku, z domovů. Pro zajištění pokračování našich projektů to nepředstavuje žádnou zásadní výzvu. Pracujeme totiž většinou se státními institucemi a partnery, jako jsou místní nevládní organizace, univerzity a obce, kterým poskytujeme technickou pomoc. Té se můžeme bez problémů věnovat i online.

Pro mě jako vedoucího mise se toho ale změnilo hodně. Velkou část mé práce by mělo tvořit setkávání se s lidmi, ať už pro navazování nových kontaktů a partnerství, získávání finančních prostředků nebo zajišťování nejrůznějších kontrol. To se přes internet dělá špatně.

Pandemie koronaviru přinesla do života každého z nás nejrůznější překážky. S jakými problémy se potýkala mise Charity Česká republika v Gruzii?

Hlavně s izolací. Ačkoli jsme mnoho aktivit převedli do režimu online bez větších problémů, pandemie měla velký dopad na sociální interakce. Pro naši práci jsou mezilidské vztahy velmi důležité a nelze je nahradit online komunikací. Nejenže jsme se nemohli potkávat s našimi dárci, partnery a s lidmi, kterým pomáháme, ale ani s kolegy. Poslední týdny se nicméně situace zlepšuje a zase se začínáme pomalu socializovat.

Zvládla si podle vás Gruzie poradit s vypuknutím pandemie v zemi?

Podle mě si s tím Gruzie poradila velmi dobře a při všech příležitostech zvládnutí pandemie v Gruzii chválím. Možná nastaly nějaké komunikační problémy jako v ostatních zemích, to ale nemůžu posoudit, protože nesleduji zprávy v gruzínštině. Co ale můžu potvrdit, je to, že počet případů zůstává relativně nízký. Epidemiologická situace se navíc posledních několik týdnů zlepšuje a díky tomu se zrušila i některá opatření.

Od začátku pandemie říkám, že jsem rád, že trávím pandemii v Gruzii a ne v České republice. I když jsou v Gruzii samozřejmě zavedená různá opatření, rozsah pandemie tady nebyl nikdy tak velký jako v Česku. K udržení dobré nálady určitě přispívá i místní počasí, které je teplejší než v Česku. A navzdory omezením jsme si stále mohli užívat některé výhody běžného života — jako jsou výlety do přírody, turistika v nádherných gruzínských horách nebo plavání v moři během loňského léta.

Charita se zapojila do boje proti pandemii koronaviru v Gruzii

Jak dnes vypadá život v Gruzii?

V současnosti se pomalu otevírají obchody a školy, stejně jako hranice země. Restaurace nabízely nejprve jen posezení na zahrádkách, teď se dá sedět i vevnitř. Stále platí zákaz vycházení od 9 hodin večer do 5 hodin ráno a povinnost nosit roušky jak ve vnitřních prostorách, tak i venku na veřejných místech.

Jak pandemie ovlivnila lidi, kterým Charita ČR v Gruzii pomáhá?

To je těžké říct, protože jak jsem zmínil, tak většinou nepracujeme s konečnými příjemci pomoci, ale poskytujeme technickou pomoc institucím a partnerům. Je však zřejmé, že životní situace mnoha lidí v Gruzii se zhoršila, a to především z finančních, ale i ze zdravotních důvodů. V této situaci jsou zejména lidé, kteří byli už před pandemií na okraji společnosti. Příjem mnoha lidí v Gruzii významně poklesl. Zhoršilo se i jejich zdraví, a to nejen kvůli přesunu pozornosti celého systému zdravotní péče téměř výhradně na covid-19, čímž se zanedbává prevence a léčba dalších nemocí, ale zhoršuje se i duševní zdraví obyvatel.

Charita se v Gruzii věnuje i osvětovým kampaním

Do pomoci v boji proti pandemii koronaviru se v Gruzii zapojila i Charita Česká republika. Jak tato pomoc vypadá?

Od začátku pandemie jsme velmi aktivně reagovali na nově vzniklé potřeby a přizpůsobili jsme tomu naše projekty. Poskytli jsme například školení pro venkovské lékaře o tom, jak zvládnout léčbu covidu-19. Stejně tak jsme lékaře vybavili potřebným vybavením, které jsme poskytli i centrům pro osoby s postižením a pro děti ve státní péči. Věnovali jsme se osvětovým kampaním. A pracovali jsme také na technologických řešeních pro lepší zvládání pandemie v Gruzii. Vytvořili jsme například systém COVID Lab pro sdílení epidemiologických informací a v současné době pracujeme na vývoji systému pro organizaci očkování proti covidu-19.

Začalo už se v Gruzii očkovat proti onemocnění covid-19?

Očkování v zemi ještě nezačalo, ale mělo by odstartovat během měsíce března. Žádné bližší plány ale nejsou známy.

Charita měla v Gruzii loni velmi úspěšný rok a navázala několik nových partnerství

Co vás na pandemii v Gruzii nejvíce překvapilo?

Jak dobře je řízena ze strany gruzínského státu a jak efektivní je stát při zavádění online a IT nástrojů pro řízení pandemie. Z naší strany to byla flexibilita, s jakou jsme dokázali zareagovat na nové potřeby. Navzdory všem výzvám zažila Charita v Gruzii velmi úspěšný rok. Zahájili jsme několik nových projektů, navázali jsme nová partnerství s dárci a naše probíhající projekty jsme přizpůsobili pandemii.

To by nebylo možné bez odhodlání mých kolegů, bez jejich osobního zapojení, znalostí, dovedností a kontaktů. Za to bych všem svým kolegům rád poděkoval. Máme v Gruzii opravdu skvělý a profesionální tým.

Charita Česká republika dlouhodobě pomáhá zlepšit systém zdravotní péče v Gruzii a úzce spolupracuje s gruzínským Ministerstvem zdravotnictví. Boj proti pandemii covid-19 se stal jednou z hlavních aktivit Charity v Gruzii v loňském roce a pokračujeme v tom i letos.

Zajímá vás, jak vypadá život na misích Charity Česká republika během pandemie koronaviru? V minulém rozhovoru jsme se věnovali situaci v Mongolsku a brzo vám přiblížíme, jak se s pandemií vyrovnala Zambie.