V Moldavsku se zdravotníci učí školit své kolegy v otázkách cukrovky
5. prosince 2016 Moldavsko

V Moldavsku se zdravotníci učí školit své kolegy v otázkách cukrovky

Charita ČR v letošním a příštím roce vyškolí celkem 108 zdravotních sester, 20 učitelů středních zdravotnických škol a 72 lékařů pro roli školitelů v prevenci cukrovky. Absolventi kurzu z řad lékařů předají nabyté znalosti svým kolegům, zdravotní sestry lépe poučí diabetické pacienty a učitelé téma vyloží studentům všech pěti zdravotnických středních škol v zemi.

Právě školení pro učitele se zúčastnila pracovnice Charity ČR Magdaléna Jochcová při své pravidelné návštěvě. „Den se nesl v pozitivním duchu, především díky atmosféře, kterou lektoři vytvořili. V době mé přítomnosti přednášeli profesor Bivol, Mariana Munteanu a Ludmila Postica z Lékařské univerzity v Kišiněvě, tedy přední moldavští odborníci v otázkách diabetu.“

V závěru druhého ze čtyř dní si popovídala se dvěma učitelkami z kišiněvské Střední zdravotnické školy. „Vypadaly nadšeně. Popisovaly aktivity prvního dne týkající se komunikace s pacientem a jeho rodinou – učily se, jak pacientovi vysvětlit jeho stav a jak s ním pracovat na změně životních návyků ovlivňujících vývoj jeho nemoci. Dříve se praktickým přístupem k pacientům nezabývaly. Právě učitelé přitom vychovávají budoucí zdravotní pracovníky, kteří sehrají klíčovou roli v prevenci diabetu a budou nemocným pomáhat s diabetem žít,“ přibližuje pracovnice Charity ČR.

Účastnice se rovněž svěřily s přáním zavést na své škole diabetologii jako samostatný předmět. Dosud se jí věnovaly jen 4 vyučovací hodiny za celé studium. „Na školení si učitelé vytvoří a také vyzkouší modelový kurz pro studenty. Získají tím podklady pro vytvoření vlastní výuky i učebních materiálů. Vzhledem k rostoucímu počtu pacientů i rostoucímu zájmu moldavského Ministerstva zdravotnictví se předmět diabetologie pravděpodobně do osnov zdravotnických škol brzy zařadí,“ shrnuje Magdaléna Jochcová.

Druhý den se lektor zaměřil více na teorii. Probral různé typy diabetu a na příkladech uváděl, jak díky příznakům vyhodnotit stav pacienta, jak prostřednictvím přesného měření stanovit postižení pacienta, jak zvolit vhodnou léčbu či jak poskytnout okamžitou pomoc při nalezení pacienta s hypoglykemickým záchvatem.

Na severu země, v nejodlehlejších oblastech Moldavska, mezitím probíhají skupinová školení pro pacienty s diabetem vedené zdravotními sestrami, absolventkami kurzu. Na průběh dohlíží odborníci, kteří radí s přípravou i školením samotným. Mariana Munteanu z Lékařské univerzity pochválila: „Překvapilo mě, jak zodpovědně a s jakým entusiasmem se k vlastní roli školitelek postavily. Hodiny si perfektně připravily, posílají nám k náhledu chystané materiály, konzultují postupy a vše chtějí dělat co nejlépe.“

Ředitelka partnerské organizace CHČR Asociace HomeCare Tamara Adasan doplnila: „Několikaměsíční soustavnou práci s vybranou skupinou pacientů zkoušíme v Moldavsku poprvé. Zpočátku jsme měli obavy, zda vše poběží dle plánu či zda budou pacienti ochotni pravidelně docházet. Ukázalo se, že šlo o správnou volbu. O školení pacienti jeví velký zájem, dochází pravidelně, poctivě plní domácí úkoly a poslouchají rady zdravotních sester. Jejich zdravotní stav se rychle stabilizuje, případně i ustupují příznaky.“

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

ČRA logo.