Závěrečná konference moldavského projektu
20. srpna 2014 Moldavsko

Závěrečná konference moldavského projektu

30. června 2014 se v Kišiněvě uskutečnila závěrečná konference projektu Charity ČR v Moldavsku, který se věnoval nastartování podnikání a vytvoření pracovních příležitostí za použití tzv. remitencí, tedy peněz, jež Moldavané vydělali v zahraničí a posílají či přivážejí je zpět do své rodné země.

Jaké to je, když chcete něco vybudovat – třeba menší rodinný podnik, ale z nějakého důvodu Vám podmínky prostě nepřejí? Určitě je to frustrující. Podobně nelehkou situaci mají lidé také v Moldavsku.

Protože je mnohdy velmi obtížné najít v širokém okolí práci, stojí většina Moldavanů před těžkým rozhodnutím, zda opustit svou rodinu a odejít zkusit najít štěstí v zahraničí. Nakonec se tak rozhodne učinit až 40 % všech práce schopných Moldavanů.

Charita ČR společně s partnerskou neziskovou organizací „ProRuralInvest“ a díky podpoře institucí a úřadů na severu, jihu a v centrální části Moldavska přispívají k řešení tohoto strukturálního problému, které je jednou z hlavních priorit moldavské vlády. Klade si za cíl zastavit hromadný odchod pracovní síly do zahraničí a vytvořit udržitelný hospodářský růst.

Zájemci o založení vlastního podnikání prošli školením zaměřeným na potřebné znalosti např. v otázkách vytvoření obchodního plán, vedení účetnictví. Dostalo se jim také asistence při registraci podnikatelské činnosti.

Nový obchod podpořený z projektu Charity ČRCelkem získalo podporu 1 185 osob, z nichž 171 (oproti plánovaným 150) získali individuální podporu při zakládání podniků. Plně fungujících je dnes 159 podniků, díky nimž vzniklo 487 nových pracovních míst. Podniky se věnují různým oblastem, například jde o chov dobytka (skot, prasata, ovce), králíků, křepelek nebo včel; pěstování ovoce (jablka, hrušky, švestky) a zeleniny (rajčata, hrášek); výroba rostlinného oleje, nábytku, toplných briket, PVC nebo oděvů; frézovací služby, autoservis, kadeřnictví, pekařství; obchod s potravinami, kosmetikou či šperky a bižuterií. Celkem tedy 1 185 navrátivších se migrantů či lidí, kteří získali finanční prostředky od příbuzných ze zahraničí, mohlo vybudovat menší firmu přímo v Moldavsku díky znalostem získaných při školeních v oblasti managementu a obchodního plánování, pořádaných v rámci projektu.

Závěrečné konference se zúčastnilo 63 představitelů různých organizací, institucí i samotných nových podnikatelů. Během ní ředitel partnerské organizace Viorel Gherciu a koordinátoři pro jednotlivé regiony Elena Anghel, Larisa Anghel a Ion Mihaila představili výsledky projektu. Zástupkyně Charity ČR, Martina Kratochvílová, koordinátorka moldavských projektů, pohovořila o vytyčených cílech projektu a jejich dosažení. Diana Cheianu-Adrei zastupující organizaci SocioPolis předložila výsledky hodnocení celého projektu. Konference se zúčastnili také zástupci Velvyslanectví České republiky v Moldavsku, Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Přítomna byla i moldavská média včetně statní televize „Moldova 1“.

Na závěr Nicolae Sirbu, vedoucí ekonomického oddělení místní samosprávy v Straseni, vyzdvihl význam podobných projektů, jako byl tento, financovaný Evropskou komisí a Českou rozvojovou agenturou. Přislíbil, že místní samospráva ve Straseni naváže na současné výsledky a bude i nadále rozvíjet podmínky pro podnikání ve venkovských oblastech Moldavska.