Díky pomoci Charity míří Gruzie k modernímu zdravotnictví
21. října 2021 Aktuality

Díky pomoci Charity míří Gruzie k modernímu zdravotnictví

Gruzínské zdravotnictví se potýká s řadou výzev, především co se týče dostupnosti a kvality péče ve venkovských oblastech. Charita Česká republika dlouhodobě podporuje jeho transformaci. Podařilo se nám zvýšit přístup k bezplatnému screeningu rakoviny, zlepšit kvalitu a dostupnost péče pro děti s autismem, zajistit monitoring šíření nákazy koronavirem i efektivně zvládnout organizaci očkování proti covidu-19. Nyní zavádíme moderní IT zdravotnický systém, který povede ke zvýšení kvality a standardizaci primární péče. Podporujeme také rozvoj telemedicíny.

Jednotný zdravotnický registr

„Charita Česká republika se s podporou České rozvojové agentury a ve spolupráci s gruzínským Ministerstvem zdravotnictví věnuje rozvoji zdravotnictví v Gruzii už několik let,“ vysvětluje vedoucí mise Charity Česká republika v Gruzii Jan Blinka. „Využití komplexních IT řešení představuje jeden z dalších významných kroků k tomu, aby bylo možné monitorovat kvalitu poskytovaných služeb a standardizovalo se a usnadnilo poskytování zdravotní péče v zemi. To má pochopitelně obrovský pozitivní dopad na pacienty,“ dodává.

Moderní zdravotnictví se neobejde bez jednotného elektronického informačního systému. Ten, který Charita Česká republika v Gruzii zavádí, slouží nejen jako centrální informační registr pacientů a poskytnuté zdravotní péče, ale zajistí také sdílení dat s dalšími vládními informačními systémy. Díky tomu umožňuje komplexní sledování kvality primární péče a její standardizaci. Řada venkovských zdravotnických zařízení v Gruzii dosud nedisponuje vlastním elektronickým registrem pacientů, a tak mohou využít nově zaváděný informační systém jako databázi svých pacientů a poskytnuté péče.

Charita se věnuje rozvoji gruzínského zdravotnictví už několik let

Digitalizace venkova

Situace v chudých venkovských oblastech Gruzie je stále komplikovaná a jejich rozvoj významně zaostává za moderními městy. To se týká i poskytování zdravotní péče pro jejich obyvatele. Některá zdravotnická zařízení v těchto regionech neměla ještě donedávna přístup ani k základnímu IT vybavení.

Organizovat kvalitní péči o pacienty a držet krok se soudobými trendy a postupy v léčbě základních a hojně rozšířených chronických onemocnění, jako jsou cukrovka, vysoký tlak nebo nemoci srdce a cév, je přitom bez přístupu k internetu a alespoň základní počítačové gramotnosti komplikované. Charita proto podpořila zajištění internetového připojení pro venkovské ambulance a přístup do online školící zdravotnické platformy. Zavedení jednotného informačního systému je dalším krokem směrem k modernímu zdravotnictví.

Nové možnosti

„Se zavedením jednotného informačního systému dostávají lékaři a další zdravotnický personál do ruky skvělý nástroj, který jim umožní organizaci péče, sledování zdravotní historie a péče jednotlivých pacientů,“ vysvětluje výhody systému Blinka. „Díky němu mohou také lékaři pro své pacienty rovnou vyžádat vyšetření na jiném, specializovaném pracovišti.“

Moderní IT systémy, které Charita Česká republika v Gruzii zavádí, se uplatnily i během pandemie nemoci covid-19. Klíčovým nástrojem ke zvládnutí pandemie v zemi se stal takzvaný COVID Lab, který jsme v Gruzii ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví spustili.

V Gruzii jsme letos spustili také informační systém, který usnadnil organizaci očkování proti onemocnění covid-19

Jde o specializovanou platformu, která slouží k přehlednému sběru dat o nových případech výskytu koronaviru a provedeném testování, a pomáhá tak efektivně monitorovat šíření nákazy v zemi. V Gruzii jsme letos spustili také informační systém, který usnadnil organizaci očkování proti onemocnění covid-19. Pandemie koronaviru zvýšila také poptávku po poskytování zdravotní péče na dálku.

Telemedicína

Aby mohli rodinní lékaři poskytovat lékařskou péči na dálku, a snížit tak riziko přenosu nákazy ve svých ordinacích, museli neprve podstoupit specializovaná školení. Charitě se během několika málo týdnů podařilo vyškolit v tomto přístupu bezmála 1 000 gruzínských lékařů.

V současné době testujeme ve venkovském regionu Dusheti slovenský inovativní přístroj Scase, který má poskytování zdravotní péče na dálku v budoucnu významně usnadnit. Uplatní se nejen v časech pandemie, ale za běžné situace i v odlehlých venkovských oblastech, kde není dostupná lékařská péče, jako je tomu právě v Dusheti. Scase umožňuje diagnostiku hned několika základních tělesných parametrů – teploty, tlaku krve, hodnoty kyslíku a cukru v krvi – a zároveň slouží jako databáze zdravotních informací o pacientovi. Data, která přístroj o pacientovi shromáždí, sdílí přímo s jeho ošetřujícím lékařem, který tak má nejen přehled o vývoji zdravotního stavu pacienta, ale může skrze Scase nastavit upomínky na potřebná testování nebo upravit dávkování léků.

Inovativní slovenský přístroj Scase má usnadnit poskytování zdravotní péče na dálku

„Scase zlepšuje možnosti diagnostiky pro pomocné zdravotníky v odlehlých oblastech země, kde není dostupná lékařská péče. Významně usnadňuje zvládnutí léčby chronických onemocnění i ve vzdálených regionech a zvyšuje možnosti, které zdravotní sestry v těchto oblastech mají,“ vysvětluje Rusudan Chkhubianishvili, projektová manažerka Charity Česká republika v Gruzii.

Dlouhodobá podpora

Charita Česká republika pracuje v Gruzii od roku 2015. Za tu dobu pomohla vytvořit a zavést standardizované léčební postupy a protokoly v oblasti primární péče, podílí se na školení zdravotnického personálu, otevřela screeningové centrum rakoviny, či zvýšila dostupnost specializované péče a inklusivního předškolního vzdělávání pro děti s poruchou autistického spektra. Zavedení centrálního informačního zdravotnického systému je dalším krokem na cestě k modernímu zdravotnictví v zemi.

Práce Charity Česká republika v Gruzii by nebyla možná bez finančního přispění organizace České rozvojové agentury, UNICEF a ENPARD.