Charita Česká republika slaví v roce 2021 své šestileté výročí mise v Gruzii
4. června 2021 Aktuality

Charita Česká republika slaví v roce 2021 své šestileté výročí mise v Gruzii

Letos uplynulo už šest let od začátku naší práce v Gruzii. V roce 2015 jsme v zemi poprvé zaregistrovali naši pobočku, a vznikla tak mise Charity Česká republika v Gruzii. Od té doby jsme v Gruzii odstartovali už 20 rozvojových projektů, které zlepšují život tisícům lidí, zejména lidem s postižením, dětem s poruchami autistického spektra a lidem žijícím v chudých horských oblastech.

„Práce Charity Česká republika v Gruzii následuje námi osvědčenou strategii v oblasti rozvojové spolupráce. Soustředíme se tak – mimo jiné – na systematickou pomoc tím, že používáme dlouhotrvající řešení. Naši pomoc členíme na základě mnoha faktorů a potřeb, které se v Gruzii s každým kilometrem liší,“ říká regionální manažer Charity Česká republika Evžen Diviš.

V Gruzii se soustředíme na vývoj kvalitního systému primárního zdravotnictví, služeb pro lidi s poruchami autistického spektra, anebo kanalizačního systému ve městech. „Naše práce má široký a hlavně pozitivní dopad na zemi, ale zároveň i podporuje profesní růst našeho týmu v Gruzii,“ dodává Evžen Diviš s poznámkou, že si velmi váží profesionality a odhodlání našich kolegů v Tbilisi. „Díky nim jsme schopni úspěšně nastartovat technicky sofistikované projekty a vytvářet kapacity v nových sektorech.“

Charita zlepšuje gruzínský systém zdravotnictví

Charita Česká republika úzce spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví Gruzie (MoILHSA), kterému poskytuje podporu v oblastech zdravotnictví a sociálních věcí skrz vývoj nových reform a norem.

V našich aktuálních projektech zlepšujeme kvalitu gruzínského zdravotnického systému, pomáháme zvýšit přístupnost ke screeningu rakoviny v západní Gruzii, věnujeme se založení systému pro dlouhodobou péči o děti s vážným postižením a poskytujeme kvalitní služby dětem s poruchami autistického spektra.

V Gruzii pomáháme dětem s poruchou autistického spektra

Po propuknutí pandemie covidu-19 ukázala Charita Česká republika svou flexibilitu a rychle zareagovala na nové potřeby. Díky aktivní komunikaci mezi Charitou a gruzínským Ministerstvem zdravotnictví jsme vyvinuli hromadný laboratorní informační systém – COVID Lab, který pomáhá gruzínské vládě sledovat šíření této nemoci a slouží k přehlednému sběru dat. COVID Lab umožňuje hledat a upravovat relevantní informace, které vláda potřebuje ke zvládnutí pandemie.

Úspěch COVID Labu přesvědčil Ministerstvo zdravotnictví Gruzie o nutnosti technologie ve zdravotnictví, která pomáhá zvládnout i průběh očkování proti covidu-19.

Podpora lidí, kteří žijí v chudých horských oblastech

Cíl Charity Česká republika v oblastech zemědělství, rozvoje venkova a životního prostředí je nejen podporovat vývoj ekologických řešení v zemědělství a rozvoj podnikatelských záměrů obyvatel i v jiných odvětvích, ale i pomáhat s efektivním využíváním obnovitelných zdrojů a s nakládáním s odpady.

Pomáháme lidem v chudých horských oblastech

Díky těmto aktivitám zlepšujeme život venkovské populace, podporujeme diverzifikaci ekonomických aktivit, vytváříme nová pracovní místa a zvyšujeme konkurenceschopnost zemědělců. Co se týče životního prostředí, soustředíme se na udržitelné zpracovávání obnovitelných zdrojů a na efektivní nakládání s odpadem.

Posilování stávajících a vytváření nových partnerství

Během roku 2020 stvrdila Charita Česká republika své dlouholeté vztahy s Českou rozvojovou agenturou zahájením dvou nových projektů. Začali jsme například s druhou fází projektu, který má za cíl zlepšit primární zdravotnický systém v Gruzii, deinstitucionalizovat služby pro dospělé s postižením a vytvořit alternativní poskytovatele těchto sociálních služeb.

Co se týče nových partnerství, Charita obohatila své portfolio institucionálních donorů díky společným projektům se SlovakAid a s UNICEF. SlovakAid se podílí na dvou projektech v oblasti Rača. Jeden z nich má za cíl rozvinout infrastrukturu pro nakládání s odpady v obci Oni. Další projekt má za úkol minimalizovat negativní dopady pandemie covidu-19 na ekonomiku, a tím pádem i na obyvatele obcí Oni a Ambrolauri.

V Gruzii spolupracujeme například s UNICEF

Projekty, na kterých spolupracujeme s UNICEF, se soustředí na posílení primární zdravotnické péče zejména pro matky a děti, a to i s ohledem na pandemii. Díky těmto projektům Charita Česká republika posiluje svoji pozici v Gruzii jako jednoho z hlavních hráčů v oblastech zdravotnictví a jeho rozvoje.

Nejnověji začala Charita spolupracovat s litevskou vládou, se kterou propagujeme udržitelné nakládání s odpady v regionech Rača-Lečchumi a Dolní Svanetie, anebo s Mezinárodním visegrádským fondem, s nímž Charita Česká republika spolupracuje na takzvaných „COVID hotelech“ a venkovských ambulancích v západní Gruzii.

„Bez odhodlání mých kolegů by žádný z těchto úspěchu nebyl možný. Proto bych chtěl vyzdvihnout jejich práci a nadšení a poděkovat jim za čas, který spolu trávíme,“ říká vedoucí mise Charity Česká republika v Gruzii Jan Blinka.