Jiří Škvor: Gruzínská mise běží skvěle
1. září 2021 Aktuality

Jiří Škvor: Gruzínská mise běží skvěle

Jiří Škvor je vedoucím oddělení humanitární pomoci a rozvojové spolupráce v Charitě Česká republika. Na své nedávné pracovní cestě do Gruzie se sešel se zástupci mise i partnery a ocenil vynikající práci na místních projektech. V rozhovoru přibližuje působení Charity v Gruzii.

Jiří, jste v Gruzii pracovně již podruhé. Co se vám tady líbí nejvíce a s jakými pocity Gruzii opouštíte?

Je mnoho důvodů, proč mám radost z návštěvy naší mise v Gruzii. Zaprvé je zde skvěle fungující organizace plná nadšených a zkušených profesionálů s vynikající kvalifikací. Zadruhé je Gruzie krásnou zemí s velmi bohatou přírodou a příjemnou atmosférou. Tbilisi je také z mého pohledu jedno z nejmalebnějších hlavních měst světa. Když jsem tady, cítím se jako doma. Zatřetí jsou tady i další pozitiva, mezi nimi samozřejmě výjimečná gruzínská kuchyně.

Účastnil jste se pracovního semináře gruzínské mise a viděl jste také výsledky našich aktivit v terénu. Jak byste zhodnotil hlavní úspěchy gruzínské mise a dopad výsledků našich projektů na místní obyvatele?

Jsem rád za příležitost účastnit se semináře, byl velmi produktivní a inspirující. V jakékoli organizaci vždy oceňuji otevřenou, upřímnou a přímou komunikaci a snažím se udržovat takovou podnikovou kulturu i v centrále Charity. To samé funguje velmi dobře i zde v Gruzii a já si toho velmi vážím.

Charita v Gruzii

Gruzínské úřady vnímají Čechy pozitivně. Naší přidanou hodnotou je sdílená historie obou zemí a schopnost spolupracovat na nalezení vhodných řešení s ohledem na místní specifika. Charita si zde v Gruzii zajistila unikátní pozici díky dlouhodobé a plodné spolupráci s klíčovými místními osobami a organizacemi. Naše současné partnerství s gruzínským ministerstvem zdravotnictví je příkladné. Samozřejmě šlo o dlouhý proces, naše organizace musela prokázat své schopnosti, odbornost a ochotu stát se pravou rukou a partnerem ministerstva při mnohých významných změnách. Takhle přesně má rozvojová spolupráce vypadat. Samozřejmě je něco takového možné jen v případech, kdy je příjemce také otevřený novým přístupům, připraven uvážlivě spolupracovat a aktivně se účastnit hledání moderních řešení. Jsem rád, že máme možnost pomoci v rozvoji a zavádění opatření, která respektují gruzínskou realitu.

Zúčastnil jste se důležitých setkání s klíčovými partnery, českým a slovenským velvyslanectvím. Jak vidíte možnost prohloubit s nimi partnerství a jaká jsou Vaše očekávání od této spolupráce?

Vždy existují způsoby, jak prohloubit partnerství s velvyslanectvími. Plánujeme jim poskytovat ještě podrobnější informace než dosud. A očekávání? Budeme rádi, pokud nás velvyslanectví budou nadále podporovat a také otevřeně komunikovat se svým ústředím o kvalitě práce Charity. Pokud jsou spokojení se spoluprací, bylo by skvělé, pokud by o tom podali zprávu do Prahy nebo Bratislavy. Pokud vidí, že bychom se v některých aspektech měli zlepšovat, chtěli bychom se o tom dozvědět přímou cestou a co nejdříve.

Jsem si jistý, že české neziskové organizace dělají mimořádnou práci a zásadním způsobem přispívají k vybudování silné reputace České republiky v zahraničí. Stejně tak ovšem vnímám, že tyto organizace stále nejsou dostatečně oceňovány a jejich role v zahraniční strategii je často podceňována. Je to škoda pro obě strany, měli bychom proto pracovat také v tomto směru.

Charita v Gruzii

Chtěl byste něco dodat?

Chtěl bych poděkovat našemu gruzínskému týmu a Janu Blinkovi, vedoucímu gruzínské mise. Díky našim zkušeným kolegům, kteří odvádějí prvotřídní práci, můžu nyní tak pozitivně mluvit o Charitě Česká republika v Gruzii. Pevně věřím, že budeme mít ještě více příležitostí ukázat novým donorům, že Charita je profesionální, plně zodpovědný a flexibilní partner. A také, že tato organizace je schopna provádět rozumné, moderní a smysluplné intervence i s omezeným množstvím finančních prostředků. A nakonec že jsou naše aktivity zcela v souladu s rozvojovými cíli dané země nebo regionu. Je skvělé, že můžeme naší prací v Gruzii pomoci tolika lidem.

Jiří navštívil naše partnery i lidi, kterým v Gruzii pomáháme

Během své návštěvy v Gruzii se Jiří Škvor seznámil s malými a středními podniky v regionu Rača, které jsou podporovány Charitou, a účastnil se předání popelářského vozu obci Oni. Také se vydal na monitorovací návštěvy do screeningového centra a centra zaměřeného na autismus v Zugdidi, venkovských ambulancí i dětské nemocnice a léčebny dlouhodobě nemocných v Tbilisi.

Jiří Škvor se společně s Janem Blinkou, vedoucím gruzínské mise Charity, také setkal se zástupci významných donorů a místních partnerů, mezi kterými byla gruzínská velvyslanectví České republiky a Slovenska, UNICEF, EUD, ADA, gruzínské ministerstvo zdravotnictví a státní agentura pro péči. Diskutovalo se o výsledcích současných aktivit naší organizace a probíraly se způsoby prohloubení strategické spolupráce mezi Gruzií a Českou republikou.

Charita uskutečňuje v Gruzii různé významné projekty, které se soustředí na podporu gruzínského systému zdravotní a sociální péče, zemědělství, rozvoje venkova a správu přírodních zdrojů. Naše organizace proto úzce spolupracuje s mezinárodními donory a místními partnery včetně gruzínské vlády.