Manana z Gruzie díky Charitě učí své sousedy, jak správně kompostovat
22. dubna 2022 Aktuality

Manana z Gruzie díky Charitě učí své sousedy, jak správně kompostovat

Manana Metreveli žije ve vesnici Utsera, která se nachází v provincii Rača na severu Gruzie. Manana kompostuje už několik let a snižuje díky tomu množství odpadu, který její domácnost vyprodukuje. Charita Česká republika v Gruzii jí poskytla školení a také dřevěný kompostér, který Manana sdílí se svými sousedy. Vesnice Utsera se díky kompostování stala vzorem pro další obce v zemi.

Předáváme know-how všem generacím

Až 60 % odpadu na gruzínských skládkách tvoří organický odpad. Ten při rozkladu uvolňuje do ovzduší metan a oxid uhličitý, které jsou nejenom zdraví škodlivé, ale také negativně přispívají ke změně klimatu. Kompostování organického odpadu je vůbec nejefektivnější metodou při prevenci znečištění životního prostředí. Charita Česká republika v Gruzii podporuje kompostování odpadu prostřednictvím různých aktivit.

Manana od nás obdržela dřevěný kompostér a další potřebné vybavení. Zúčastnila se také školení o tom, jak správně kompostovat. Jak sama přiznává, dozvěděla se na něm spoustu nových informací, přestože kompost vyrábí už léta. „Nevěděla jsem, že určité odpadky z domácnosti, jako je sýr, mohou kompost zničit.

Manana a její kompostér

Manana žije sama, a proto se rozhodla námi věnovaný kompostér sdílet se svými sousedy. Nabídla jim, že mohou svůj organický odpad nosit do kompostéru na jejím dvoře. „Největší radost mám, když vidím, že se do takových činností zapojují děti. Vidí nás dospělé, že kompostujeme, a tak se k nám přidají. Je to od nich zodpovědné. Jsem moc ráda, že Charita Česká republika pořádá školení přímo u nás ve vesnici. Je velmi důležité, aby si lidé uvědomili důležitost kompostování, říká Manana.

Krok správným směrem

Kompostování je skvělý způsob, jak snížit množství odpadu z domácnosti a zároveň jej efektivně zpracovat. Recyklace potravinového a jiného organického odpadu do kompostu přináší řadu výhod pro životní prostředí, jako je zlepšení úrodnosti půdy, snížení eroze a emisí skleníkových plynů, ale i zmírnění negativních dopadů sucha. Kompost také slouží jako hnojivo v ekologickém zemědělství.

Jak investujeme do životního prostředí v Gruzii

Od roku 2019 se v Gruzii zaměřujeme na environmentální projekty, jejichž cílem je efektivní nakládání s odpadem. Znečištění životního prostředí zůstává jedním z klíčových problémů současného světa. Prostřednictvím školení a odborného poradenství zvyšujeme povědomí pro místní obyvatele o recyklaci a kompostování odpadu.

V regionu Rača-Lečchumi a Dolní Svanetie poskytla Charita Česká republika kompostéry a další potřebné vybavení 56 rodinným farmám a 15 školám.

Zaujal vás příběh Manany? Přečtěte si více: