Uprchlíci v Zambii mohou studovat na univerzitě. Díky stipendiím DAFI a pomoci Charity
18. listopadu 2021 Aktuality

Uprchlíci v Zambii mohou studovat na univerzitě. Díky stipendiím DAFI a pomoci Charity

Vzdělání je velmi důležité, ne vždy je ale snadno dostupné. Obzvlášť pro uprchlíky, kteří si nemohou dovolit vysoké poplatky za studium na vysokých školách. I pro ně ale existuje naděje, která se nazývá DAFI stipendia. Díky nim mohou uprchlíci v Zambii pokračovat ve studiu, a získat tak šanci na lepší budoucnost.

Jak DAFI pomáhá studentům z řad uprchlíků

Zambijská vláda sice podporuje bezplatné vzdělávání v zemi, ale pouze na úrovni základních a středních škol. Což pro většinu uprchlíků znamená, že na vysokoškolské vzdělání dosáhnou jen stěží. Překážky na cestě za univerzitním diplomem brání tisícům mladých uprchlíků se nadále rozvíjet a získat potřebné zkušenosti a dovednosti, díky kterým by v budoucnu našli dobrou práci a dokázali se o sebe sami postarat.

Právě pro tyto mladé uprchlíky existuje naděje v podobě DAFI stipendií. DAFI je akronym pro německý název Německé akademické iniciativy Alberta Einsteina pro uprchlíky (Albert Einstein German Refugee Academic Initiative). Stipendijní program DAFI umožňuje kvalifikovaným uprchlíkům a navrátivším se studentům možnost přihlásit se do bakalářského studia v zemi jejich pobytu.

Společně s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) zaštiťujeme v Zambii DAFI program a podporujeme zranitelné uprchlíky, aby mohli pokračovat v cestě za univerzitním vzděláním. Vybraným studentům hradíme školné, stravu, ubytování, studijní materiály či dopravu. Poskytujeme jim také poradenství a mentoring. Letos jsme takto podpořili 61 studentů.

Každoroční setkání v Lusace

Na začátku listopadu jsme společně s UNHCR pořádali v Lusace pravidelný každoroční workshop, který se letos zaměřil na téma „Vytváření pracovních příležitostí pro absolventy z řad uprchlíků“.

Na workshopu se sešli současní studenti i absolventi, lektoři a zástupci nevládních organizací, včetně vedoucí mise Charity v Zambii Stefanie Lagonigro. Přednášející hovořili se studenty o tom, co je čeká po dokončení studia a předali jim rady v oblasti podnikání, zaměstnání i tipy na psaní životopisů.

Tiwonge Zyambo, přednášející z Cavendish University a jedna ze školitelek na workshopu, studentům poradila, jak mohou zvýšit své šance na získání práce. Přítomným studentům kladla na srdce, aby se vždy snažili za sebou nechat pozitivní stopu.

„Úspěch znamená dopad, který jste měli na lidi, kteří vám zkřížili v životě cestu,“ řekla Zyambo během svého projevu.

Tiwonge Zyambo během svého projevu

Vystoupit z komfortní zóny

Absolventi stipendijního programu DAFI vyjádřili během workshopu vděčnost za to, že dostali možnost studovat na vysoké škole. Zároveň povzbudili přítomné studenty, aby se nebáli a vystoupili ze své komfortní zóny.

„Když jste uprchlík, není snadné získat dobrou práci. Potýkáte se s překážkami při získávání pracovního povolení a zároveň musíte umět velmi dobře anglicky,“ přibližuje potíže uprchlíků v Zambii jedna z absolventek Fransisca.

Další z absolventů programu, Jeremie Bahati, se podělil o své zkušenosti z podnikání. Podle něj čelí uprchlíci, kteří se rozhodnou podnikat, řadě překážek, například kvůli vysokým poplatkům za živnostenské oprávnění. Díky stipendiu DAFI získal Jeremie vysokoškolský titul a přes všechny potíže se mu podařilo začít v Zambii podnikat. Současným studentům poradil, aby se podnikání začali věnovat už při studiu a naučili se všechny potřebné dovednosti, které jsou potřeba pro otevření vlastní živnosti.

Vystoupení studentů během workshopu

Překážky během pandemie covidu-19

Stejně jako všude jinde na světě, i v Zambii se na jaře 2020 uzavřeli vysoké školy a výuka se přesunula do online prostředí. Charita pomohla uprchlíkům překonat tohle těžké období. Sdíleli jsme s nimi potřebné informace o kurzech a zajistili studijní materiály. Díky tomu nemuseli studenti z řad uprchlíků přerušit studium a mohli pokračovat ve vzdělávání.

V Zambii existují také takzvané DAFI kluby, které v loňském roce uspořádaly několik setkání pro studenty stipendijního programu. Věnovali se řešení aktuálních problémů a překážek, které přinesla pandemie covidu-19, ale i dalším tématům, jako je účast na Světovém dni uprchlíků, možnosti při hledání zaměstnání, psaní životopisu, zapojení se do místních komunit i plánování výročního DAFI workshopu.

Naděje pro uprchlíky v Zambii

Listopadový workshop ukázal, že navzdory všem potížím, kterým uprchlíci při cestě za studiem a prací čelí, stále neztrácejí naději na lepší zítřky. Pro uprchlíky v Zambii naděje skutečně existuje, tato země subsaharské Afriky slouží po mnoho let jako bezpečné útočiště pro lidi na útěku. Díky stipendijnímu programu DAFI navíc získávají tito lidé šanci vystudovat a zapojit se do společnosti.