V Moldavsku vznikla díky pomoci Charity nová profese pečovatele pro domácí péči. Pro osamělé seniory je to velká naděje
27. října 2022 Aktuality

V Moldavsku vznikla díky pomoci Charity nová profese pečovatele pro domácí péči. Pro osamělé seniory je to velká naděje

Moldavsko dlouhodobě bojuje s odlivem mladých lidí do zahraničí. Důvodem je špatná ekonomická situace v zemi. Lidé za sebou často nechávají seniory, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Moldavský systém zdravotní a sociální systém je ale přetížen. Charitě se podařilo ustanovit novou profesi pečovatele domácí péče, která uleví stávajícím zaměstnancům a zkvalitní služby pro osamělé seniory.

Chudé Moldavsko trápí odliv pracovníků do zahraničí

Moldavsko je nejchudší evropskou zemí, kterou kvůli špatné ekonomické situaci opouští spousta místních obyvatel, hlavně těch mladších. Výjimkou nejsou ani zaměstnanci pracující v sociálních službách a zdravotnictví. V zemi naopak přibývá seniorů, kteří tyto služby potřebují. Zdravotních sester je ale v Moldavsku málo a nestíhají pokrýt vysokou poptávku po službách domácí péče. Charita se v zemi dlouhodobě zasazuje o zavedení samostatné profese pečovatele, která ulehčí přetíženému systému sociálních a zdravotních služeb.

Díky našemu úsilí vznikla v zemi profese pečovatele

Díky naší intervenci probíhala v minulém roce školení pro sociální pracovníky, která jim představila pozici pečovatele pro domácí péči. Charita se zároveň společně s dalšími partnery podílela na přípravě podkladů potřebných k institucionalizaci nové profese, během které byly využity poznatky z České republiky a z dalších zemí. Letos v březnu schválilo moldavské Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociální ochrany.

Osamělí senioři v Moldavsku mají novou naději v podobě domácích pečovatelů

Schválení této profese znamená, že vzdělávací instituce v Moldavsku mohou připravit odborné materiály pro výuku. Do vzdělávacího programu se mohou přihlásit lidé se středoškolským vzděláním, nezaměstnaní a lidé s výučním listem. Absolventi tohoto programu získají odbornou kvalifikaci pečovatele pro domácí péči. Díky této iniciativě tak značně ulehčíme vytíženým zdravotním sestrám a zároveň zajistíme lepší kvalitu poskytovaných služeb,říká o nové profesi členka moldavského Výboru pro ošetřovatelství Mariana Nagrean.

Pečovatelé jsou nadějí pro osamělé seniory

Nová profese pečovatele je nadějí pro mnoho seniorů, kteří jsou závislí na pomoci ostatních. Lidé v dnešní době žijí déle a zároveň se zvyšuje počet chronických onemocnění. Starší populace proto potřebuje specializovanou péči čím dál víc. Nová pozice domácího pečovatele má zajistit kvalitní služby pro ty nejzranitelnější.

„Pečovatelé budou dohlížet na zdravotní stav lidí, ale také budou seniorům pomáhat s hygienou, zajištěním stravy či úklidem. Tato práce ale není jen o kontrole zdravotního stavu. Důležité je věnovat těmto osamělým lidem čas, popovídat si s nimi, aby se cítili dobře i po psychické stránce. Je proto důležité, aby byli pečovatelé svědomití lidé s velkou mírou empatie, vysvětluje Nagrean.

Na zkvalitnění zdravotních a sociálních služeb pro lidi v Moldavsku pracuje Charita díky finanční podpoře od Evropské Unie, německého Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Na projektu pracuje konsorcium Německé agentury pro mezinárodní spolupráci (GIZ) a České rozvojové agentury (ČRA).