Ví, jaké to je mít duševní onemocnění, a teď díky tomu budou pomáhat ostatním. Charita v Moldavsku školí konzultanty pro poskytování psychologické péče
8. listopadu 2022 Aktuality

Ví, jaké to je mít duševní onemocnění, a teď díky tomu budou pomáhat ostatním. Charita v Moldavsku školí konzultanty pro poskytování psychologické péče

Při vyrovnávání se s duševními problémy pomáhá mít někoho, s kým je možné si promluvit. Ještě lepší je popovídat si s někým, kdo si prošel podobnou situací a může poskytnout neocenitelnou péči a zejména dát naději na zlepšení. Charita v Moldavsku vyškolí 8 lidí, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, aby pomáhali s poskytováním psychologické péče.

Peer konzultanti dokážou získat důvěru pacientů

Takzvaní peer konzultanti využijí vlastní zkušenosti s duševním onemocněním k pomoci lidem v podobné situaci. Díky tomu, že sami čelili duševnímu onemocnění a prošli si léčbou, dokážou lépe získat důvěru pacientů. Pomůžou jim vyrovnat se se změnami, které jim duševní onemocnění přináší a posílí jejich naději, že i přes tato omezení je možné žít šťastný, naplněný a smysluplný život.

Velkou přidanou hodnotou peer konzultantů je to, že lidem s duševním onemocněním dokážou dát naději na zlepšení stavu. Na základě vlastní zkušenosti budou moci ukázat, že je šance na zotavení. Pacientům dodají naději, motivaci a potřebnou podporu, kterou dokážou lépe předat právě díky vlastním zážitkům.

Školení konzultantů, kteří budou díky vlastním zkušenostem pomáhat lidem s duševním onemocnění, je součástí iniciativy Charity Česká republika v Moldavsku na podporu tamního systému sociální a psychiatrické péče. Na základě zkušenosti z České republiky Charita vybere a vyškolí 8 lidí pro roli peer konzultantů. Vyškolení lidé budou moci pracovat ve státních či soukromých organizacích poskytujících péči lidem s duševním onemocněním.

Charita školí dobrovolníky

Spolupráce s rodinou i odborníky


Lidé, kteří se stanou peer konzultanty, budou s pacienty sdílet svůj příběh. Podělí se s nimi o to, jak jim bylo diagnostikováno duševní onemocnění, co zažili, jak se zotavili a v jaké situaci se nachází dnes. Kromě pacientů budou konzultanti pracovat také s jejich rodinou. Z pohledu pacienta jim dokážou vysvětlit, s čím se jejich blízký potýká a jak mohou vzájemně komunikovat a spolupracovat, aby přispěli ke zlepšení jeho stavu.

Konzultanti se stanou také součástí širšího týmu odborníků v rámci sociálních služeb. Zapojí se do destigmatizačních kampaní a pro pacienty budou moci organizovat skupinová setkání, kulturní aktivity a další.

„Prostřednictvím této iniciativy chceme povzbudit lidi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, aby této zkušenosti využili ve prospěch dalších lidí v podobné situaci. Jejich životní zkušenosti jsou nejen zdrojem důležitých informací, ale dokážou také přinést neocenitelnou podporu a povzbuzení pro pacienty s duševním onemocněním,“ říká Galina Bujor, projektová manažerka Charity Česká republika v Moldavsku.

„V dalších zemích světa se s peer konzultanty úspěšně pracuje už mnoho let. Pokud vyléčený člověk využije své zkušenosti se zvládáním duševního onemocnění a absolvuje odpovídající školení, může se stát peer konzultantem a využít své zkušenosti v profesionální roli,“ dodává Vasile Vasiliev, vedoucí pobočky Charity Česká republiky v Moldavsku.

Vyškolením peer konzultantů pomůže Charita vytvořit most mezi pacienty a personálem center psychologické péče, ale také pomůže pacientům s duševním onemocněním lépe se začlenit do života jejich komunity.