Charita umožní lidem s postižením v Moldavsku vést samostatný život
9. ledna 2023 Aktuality

Charita umožní lidem s postižením v Moldavsku vést samostatný život

Důstojný život pro každého by měl být samozřejmostí. Pro lidi s postižením tomu tak často není. Charita Česká republika dlouhodobě podporuje přesun osob s postižením z velkých ústavů do komunitní péče domácího typu. V loňském roce jsme otevřeli první komunitní bydlení v Gruzii, letos se na pomoc lidem s postižením zaměříme i v Moldavsku. Otevřeme dva domy, které jim umožní samostatnější život a opětovné začlenění do komunity.

Komunitní bydlení poskytne bezpečné útočiště

Komunitní bydlení umožní lidem s postižením vést důstojný život v přirozeném prostředí. V novém domově získají lidé s postižením možnost žít diametrálně odlišný život než jaký jim nabízí velké ústavy. Naučí se, jak komunikovat a navazovat kontakty s členy komunity, jak vykonávat domácí práce, jak kontaktovat svého sociálního pracovníka nebo praktického lékaře, jak si vyzvedávat sociální příspěvky na poště, ale i jak nakupovat nebo hospodařit se svým rozpočtem. Zároveň jim pracovníci komunitního domova poradí při hledání zaměstnání.

První komunitní dům otevře Charita Česká republika v moldavském Glodeni ve spolupráci s pražským Centrem pro rozvoj duševního zdraví, okresním úřadem a Ředitelstvím sociální pomoci a ochrany rodiny v Glodeni. V Glodeni zrekonstruujeme a vybavíme prostory, které nabízí místní veřejná správa.

 Komunitní bydlení umožní lidem s postižením vést důstojný život v přirozeném prostředí

Komunitní bydlení vybavíme jako tradiční domovy a v každém z nich bude moci bydlet šest osob. K dispozici jim bude personál, včetně pracovníků v oblasti duševního zdraví a sociálních pracovníků, kteří budou poskytovat poradenství a podporu.

„V komunitním bydlení najdou lidé s postižením bezpečné útočiště,“ říká Vasile Vasiliev, vedoucí pobočky Charity Česká republika v Moldavsku. Díky bydlení v přirozeném prostředí získají lidé s postižením podmínky k tomu, aby mohli vést samostatný a hlavně důstojný život.

Z velkých ústavů do komunitního bydlení

Procesu takzvané deinstitucionalizace, tedy přesunu od ústavní (institucionální) péče o osoby se zdravotním postižením k péči poskytované v přirozeném prostředí se Charita Česká republika dlouhodobě věnuje také v Gruzii. V úzké spolupráci s gruzínským ministerstvem zdravotnictví jsme vypracovali strategii, která vede k úplné transformaci sociální péče v zemi.

Z velkých ústavů do komunitního bydlení

Pracujeme na tom, aby se lidé s postižením, kteří mají vlastní bydlení, mohli vrátit do svých domovů a pokud bydlení nemají, aby pro ně stát vytvořil adekvátní náhradní bydlení. Ne ve velkých ústavech, ale v komunitních domech s pečovatelskou službou. Jedině tak mohou vést důstojný život a stát se rovnocennými členy společnosti.

Rozvoj komunitního bydlení pro osoby s postižením v Moldavsku je součástí aktivit Charity Česká republika na podporu zajištění udržitelných změn v systému sociálních služeb v Moldavsku. Projekt financuje Česká rozvojová agentura a Ministerstvo zahraničních věcí ČR. V Gruzii pracuje Charita Česká republika na projektu, který je financován Českou rozvojovou agenturou, společně s Agenturou státní péče.