Inspirační fórum IHRA 2021 přiblížilo, jak vypadají inovace v humanitárních a rozvojových aktivitách
6. prosince 2021 Aktuality

Inspirační fórum IHRA 2021 přiblížilo, jak vypadají inovace v humanitárních a rozvojových aktivitách

Ve středu 10. listopadu se v karlínské Spojce uskutečnilo první inspirační fórum IHRA. Odborníci z řad neziskových organizací i soukromého sektoru společně diskutovali o inovacích, které pomáhají řešit aktuální rozvojové výzvy. Akce vznikla v rámci projektu Labyrint 2030 a společně s Charitou Česká republika se na organizaci podílelo i České fórum pro rozvojovou spolupráci FoRs.

Příklady dobré praxe i networking s potenciálními partnery

Spolupráce neziskových organizací s firmami ze soukromého sektoru přináší zásadní pozitivní změny a není proto divu, že k podobným partnerstvím dochází čím dál častěji. Právě na společné úsilí neziskového sektoru a soukromých firem se zaměřilo vůbec první inspirační fórum IHRA.

Fórum například přiblížilo fungování slovenského inovativního přístroje Scase, který Charita využívá v Gruzii k rozvoji telemedicíny, a usnadňuje tak přístup ke zdravotní péči lidem v odlehlých venkovských regionech. V Zambii zase pomáhá mobilní aplikace, kterou vyvinula společnost Big Terra, aby pomohla zambijským farmářům lépe odolávat klimatickým změnám. Tyto a další příklady dobré praxe od účastníků fóra ukázaly, jak dobře funguje spojení neziskového a soukromého sektoru při řešení palčivých problémů dnešní doby.

Slovenský inovativní přístroj Scase na inspiračním fóru IHRA

Program inspiračního fóra zahájila Eva Lacinová, inovační specialistka Rozvojového programu OSN. Následovala panelová diskuse s akademiky a se zástupci nestátní neziskových organizací i podnikatelského sektoru. Za Charitu Česká republika pozvánku přijal Jiří Škvor, neziskový sektor dále zastoupil Marek Štys z organizace Člověk v tísni a zúčastnila se i rektorka Mendelovy univerzity Danuše Neradová. Za soukromý sektor promluvil Ivan Lukáš (DOT Glasses) a Zdeněk Železný (Development Alliance, Geotest). Moderace bloku se zhostil Tomáš Jungwirth.

Nechyběl ani prostor pro neformální networking a my pevně věříme, že navázané kontakty povedou k budoucí úspěšné spolupráci. Všem hostům děkujeme za účast a díky pozitivní zpětné vazbě plánujeme akci zopakovat.

Globální rozvojové vzdělávání v Charitě Česká republika

Cílem globálního vzdělávání je poukázat na to, jak je celý svět propojený a jak jedna malá událost na jednom konci Země může vést k řetězové reakci ve všech ostatních koutech naší planety. Osvětový tým globálního vzdělávání v Charitě Česká republika se zaměřuje na globalizaci, lidská práva, diskriminaci a další globální problémy, o kterých pořádá přednášky, panelové diskuze či vzdělávací semináře s odborníky. Projekt Labyrint 2030 se zaměřuje na globální odpovědnost a jeho cílem je zapojit mladé lidi do diskuze o tématech zahraniční rozvojové spolupráce ČR.